Skip to main content

Prisregler

Gyldig fra 1. februar 2024

Reglene gjelder på alle transportmidler som kjører i regi av Brakar. Det gis ikke plassgaranti. 

Alle reisende med billetter som har sosiale eller aldersmessige begrensninger skal dokumentere sin rett til denne billetten i form av legitimasjon eller annen påkrevd dokumentasjon. Gyldig alderslegitimasjon er: Pass, førerkort, nasjonalt ID-kort, bankkort med bilde og fødselsattest (kun barn).

Ombordtillegg ved kontantbetaling

Kjøper du enkelt- eller periodebillett om bord i buss må du betale et tillegg på kr 20,- for enkeltbillett og 7- eller 30-dagers periodebillett. På linje 200 Hønefoss-Oslo er tillegget kr 20,- for enkeltbillett og kr 100,- for periodebillett. 

Reisekort

Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer en kortavgift på kr 50,-. Kortet er upersonlig, og det er mulig å legge opptil to billettprodukter på kortet. Det kan kun være én aktiv periodebillett i reisekortet av gangen. Hvis det er to periodebilletter på kortet, vil den andre periodebilletten settes i gang når første billett er utgått.  Du kan bruke reisepenger og kjøpe enkeltbilletter selv om en periodebillett er aktiv. 

Glemt reisekort

Ved glemt reisekort, ungdomskort, reisebevis eller mobiltelefon skal det alltid betales for reisen. For skolekort gjelder egne regler.

Registrer deg

Ved å registrere ditt/dine reisekort på Min Side, vil du ha følgende fordeler:

 • Oversikt over transaksjoner på kortet.
 • Tilgang til saldo på reisekort.
 • Refusjon ved tap av kort (se refusjoner).

Reisepenger og andre fylker

Reisepenger på Brakars elektroniske reisekort kan du bruke i andre fylker på linjer hvor det er mulig å kjøpe billett hos bussjåføren. 

App: Brakar Billett

Brakar tilbyr både periodebilletter og enkeltbillett i mobilapplikasjon. Alle ordinære prisregler gjelder.

Den reisende kjøper billetten før ombordstigning. Mobilbilletten starter med en gang du trykker «Bekreft kjøp».

Mobiltelefonen viser du alltid frem til sjåfør ved ombordstigning. Alle passasjerer plikter å gi sjåføren tilstrekkelig tid til å lese billetten. Trykk på «kontroll» før du viser billetten til sjåføren. Dette gjelder også ved billettkontroll. 

Strømtilførsel/teknisk feil i app

Ved bruk av billett i mobilapp er den reisende selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig strøm eller batteri i mobiltelefonen. Reisende som ikke kan vise gyldig billett skal betale ordinær pris. Ved teknisk feil i app skal den reisende få reise gratis. 

Manglende nettverk

Noen telefoner vil vise «Frakoblet» øverst i høyre hjørne ved manglende nett. Dersom billetten har gyldig dato og klokkeslett, er billetten allikevel gyldig. Billetten skal fortsatt ha dagens bilde.

Kjøp av billetter til andre

I Brakar Billett kan du kjøpe billett og sende den til andre. Billetten vil være tilgjengelig for nedlastning i 21 dager. Dersom billetten ikke er aktivert i løpet av den perioden, vil billettkostnaden bli tilbakeført til kjøper/kansellert. Når mottager har lastet ned billetten kan mottager selv bestemme oppstartstidspunktet innen 21 dager fra kjøpstidspunktet.

Entur og Vy

Enkeltbilletter og periodebilletter til Brakars linjer kan også kjøpes i appene til Entur og Vy. Entur selger foreløpig ikke Brakar Ungdomsbillett eller billetter for linje 200. Vy selger foreløpig ikke Brakar Ungdomsbillett eller billetter for linje 200 og linje 169.  

Skolekort

Elever ved grunnskolen og videregående skole med rett til fri skyss får skolekort. Dette er personlig og kan ikke overdras til andre. Kortet kan benyttes til reiser to ganger per skoledag inkludert overgang. Skolekortet er gyldig på den reisestrekningen det er naturlig å reise frem og tilbake til skolen. Velger eleven å bli med en venn hjem etter skolen, er det ok innenfor sonen, men avhengig av kapasitet. Kortet kan benyttes på skoledager frem til klokken 17:00 og det er ikke gyldig i helgene eller i skolens ferie.   

Glemt/mistet skolekort

Dersom eleven ikke har skolekortet sitt, kan eleven reise gratis til skolen. Eleven skal få beskjed om å ta kontakt med skolen for å få midlertidig reisebevis, og skolen skal skaffe eleven nytt skolekort. Midlertidig reisekort utstedt av skolen skal benyttes til hjemreise samme dag og til eleven mottar nytt skolekort. 

Oslo/Akershus

Elever fra tidligere Røyken og Hurum med Brakars elektroniske skolekort med Ruter oblat kan kjøre på Ruters Skolekort fra Ruter kan benyttes på Brakars linjer i sone Drammen.

Innlandet

Elever med Brakar elektronisk skolekort kan kjøre på Innlandstrafikks linje 113 Jevnaker-Hønefoss. Skolekort fra Innlandstrafikk kan benyttes på Brakars linje 221 Hønefoss-Jevnaker og reise videre innenfor ankomstsonen.  

Vestfold og Telemark

Elever med Brakar skolekort kan kjøre på VKTs busser linje 93 Svelvik-Sande-Svelvik, 96 Sande-Drammen og linje 430 Kongsberg-Svarstad. Elever med billetter fra VKT kan benytte Brakars linje 91 Svelvik-Drammen og reise videre med overgang i sone Drammen og Svelvik.  

Enkeltbilletter

Voksen

Fra og med fylte 18 år betales voksenpris.

Barn og honnør

Fra og med fylte 6 år og fram til fylte 18 år betales barnepris, dvs. 50 % av voksen enkeltbillett avrundet oppad til nærmeste hele krone. Barne- og honnørrabatt gis ikke i tillegg til annen rabatt.

Honnørtakst er 50 % av prisen på voksen enkeltbillett avrundet oppad til nærmeste hele krone. Honnørbillett selges til den som oppfyller minst ett av følgende krav:
– Person som har fylt 67 år.
– Ufør med uførepensjon etter Lov om folketrygd.
– Blind.
– Ektefelle eller partner (registrert i henhold til Partnerskapsloven) som reiser i følge med person med honnørbillett.

Legitimasjon fra NAV for uførepensjon etter ovennevnte lov, sammen med annen gyldig legitimasjon, må fremvises. Annen form for pensjon som f.eks. førtids­pensjon, etterlattepensjon eller lignende gir ikke rett til honnørbillett.

Barn og honnør betaler ikke ombordtillegg.

Familierabatt

Lørdag, søndag og offentlige fridager har Brakar familierabatt. Du kan ta med inntil fire barn under 18 år gratis. For å bruke familierabatten må du ha en gyldig voksen-, honnør- eller periodebillett, og være over 18 år. Gjelder ikke studentbilletter eller ungdomsbilletter.

24- timersbillett

24-timersbilletten selges til 3 x enkeltbillettpris og gir rett til et ubegrenset antall reiser innenfor sonene det er betalt for. Billetten er gyldig i 24 timer fra tidspunktet den er kjøpt. Billetten gjelder ikke på linje 200. 

Reisepenger

Reisepenger kjøpes med en verdi på hele hundre kroner (minimum kr 100,-), og deretter trekkes betaling for reisen fra saldoen hver gang billetten brukes.

Betaling med reisepenger regnes som forhåndskjøpt billett og belastes ikke med ombordtillegg (kr 20,-). Bruk av reisepenger gir ingen ekstra rabatt ved betaling for barn eller honnør. Ihendehaver kan betale for flere reisende med samme billett, forutsatt at de reiser på samme strekning.

Periodebilletter

365-, 30- og 7-dagers periodebillett

Periodebillett gjelder for 7, 30 eller 365 dager fra klokkeslettet den ble validert første gang og selges til voksen, honnør og barn. En periodebillett er upersonlig og gir ihendehaveren rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen. 

365-dagers periodebillett selges ikke om bord i bussen, billetten kan kjøpes i appen Brakar Billett eller i våre billettutsalg.

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett er en 365- eller 30-dagers periodebillett som er gyldig til og med den måneden passasjeren fyller 20 år. Billetten gjelder 365 eller 30 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang. 

Ved første­gangsutstedelse tilkommer en kortavgift på kr 50,-. Personer under 20 år bosatt utenfor Buskerud kan kjøpe ungdomsbillett.

Ungdom betaler ikke ombordtillegg ved kjøp av ungdomsbillett.

For videre reise utenfor Buskerud kan er det mulig å legge reisepenger inn i på ungdomskortet og benytte dette til å betale reise videre hos andre busselskaper. 

365-dagers periodebillett for ungdom selges ikke om bord i bussen. Den kan kjøpes i appen Brakar Billett eller i våre billettutsalg.

Gyldighetsområde

Gyldig ungdomsbillett gir adgang til å reise ubegrenset med alle fylkets lokale busslinjer i Buskerud, samt linje 71 og 169. Billetten gjelder også på tilbringer- / bestillingsturer der slike er opprettet.

Gyldig Ungdomsbillett gir adgang til å reise med lokaltog og korte regiontog innenfor Buskerud fylke. Dersom ungdomsbillett skal kombineres med en Vy-billett videre må ny billett kjøpes fra Lier. Dersom ungdomsbillett skal kombineres med Ruters ungdomsbillett kjøpes ny billett i Asker. 

Utvidet ungdomsrett

Enkelte voksne elever ved videregående skoler har rett til bruk av ungdomsbillett ut året man fyller 24 år. Dette skal dokumenteres med brev fra skole med stempel og underskrift.

Reiser med tog, ekspressbusser og andre kollektivselskaper

Ungdomsbilletten kan benyttes ved å vise reisekort + gyldig valideringskvittering på følgende steder:

 • Vy linje, 10, 11, 12 og 13 innenfor Buskerud. Billetten er ikke gyldig på tog til/fra Kristiansand og Bergen. 
 • Strekningen Hvittingfoss-Svarstad og Hønefoss-Jevnaker.  
 • Linje 200 Hønefoss-Oslo innenfor Buskerud 
 • Røyken og Hurum på busslinjer som kjøres av Ruter kun ved billett i Brakar Billett. 
 • Vestfold Kollektivtrafikk linje 93/96 på strekningen Svelvik-Sande og Selvik skole-Drammen. 
 • Valdresekspressen mellom Hønefoss og Nes i Årdal. 

Brakar BussTog

Kunder som har Vy periodebillett kan kjøpe en kombinasjonsbillett som fungerer som en 30- eller 7-dagers periodebillett på bussen. Brakar BussTog gir ca 38% rabatt på periodebilletten. Billetten selges via Vys app og ved våre billettutsalg. Denne billetten er ikke gyldig på linje 169 og 200.

Brakar Student

Studentbillett gir 40% rabatt på 30 dagers periodebillett. Denne kan du få dersom du er under 30 år og: 

 • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt. 
 • er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i opplæringslovens kapittel 4.
 • er fulltidselev ved folkehøgskole.

Ved kjøp og fornyelse av studentbillett må det alltid fremlegges kvittering for betalt semesteravgift og gyldig legitimasjon

Lærlinger må ha med lærlingebevis. Lærlingebevis får du ved å henvende deg til Fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune. 

Husk gyldig bevis for rabatt når du reiser

Du må ha med gyldig studentbevis (kort eller på mobil) eller lærlingebevis når du reiser med studentbillett. Er gyldig bevis uten foto må du kunne identifisere deg selv ved hjelp av annen gyldig legitimasjon. 

Brakar 9/14

Barn og ansatte i barnehager og grunnskoler/SFO (1.- 10. klasse) som reiser sammen kan reise gratis i perioden fra kl. 09:00 til kl. 14:00 på hverdager. De reisende må ha med et reisebevis fra Brakar. Det gis ikke plassgaranti.

Fri ankomstsone

Med gyldig Brakar periodebillett eller Brakar enkeltbillett på linje, 71, 169 eller 200 reiser du gratis hos Ruter i ankomstsonen/påstigningssonen. Gratis overgang til/fra Ruter gjelder kun i første eller siste sone i billetten din. Hvis du har billett mellom Oslo-Lierbyen eller Oslo-Hønefoss er det for eksempel ikke mulig å gå av i Sandvika underveis og reise gratis. Ønsker du å reise over i en annen sone må du kjøpe ny billett i neste sone.  

Ved billetter på reisekort må valideringskvittering eller kortrapport alltid kunne vises frem. 

På grunn av forskjellige forretningsregler kan du ikke benytte Brakar Ungdomsbillett til fri overgang, men ungdomsbillett på linje 200 Hønefoss-Oslo kan benyttes til overgang hos Ruter.

Ordningen med fri overgang gjelder ikke til/fra tog.  

Reiser i Asker (Røyken og Hurum)

Brakars billetter i app og fra billettmaskinen er gyldig på busslinjer som kjøres av Ruter i tidligere Røyken og Hurum. Det er ikke mulig å kjøpe tilleggsbillett for videre reise i soner i Akershus/Oslo.  

Reisende med Ruter-billett kan kjøpe tilleggsbillett til andre soner i Buskerud. 

Brakar billetter på reisekort er ikke gyldig på linje 251 og 261, men det er mulig å betale med Brakar reisekort i busser hvor du kan kjøpe billett hos sjåføren. 

Ruter- og Vy-billetter på linje 71

Alle billetter kjøpt i Ruters pris- og sonesystem (dvs. Ruter, Vy og Entur) er gyldig på linje 71 i sone Asker. Billetter på reisekort er kun gyldig med kvittering som bekrefter kjøp.

Billetten er gyldig i app. Reisende med Ruter-billett kan kjøpe tilleggsbillett til soner i Buskerud.  

Reiser med linje 200 Hønefoss-Oslo

Linje 200 har egne priser ved reiser som krysser fylkesgrensen mellom Buskerud og Akershus. Ved interne reiser i Buskerud benyttes Brakars prisreglement og ved interne reiser i Oslo/Akershus benyttes Ruters prisreglement. Det er ikke mulig å benytte reisepenger fra Ruter om bord på linje 200. Brakar Ungdomsbillett kan benyttes i sonene i Buskerud.  

Billettkategoriene er de samme som for Buskerud for øvrig. Billetter kan kjøpes på mobilapp, både Brakar Billett og Ruter Billett, om bord i buss og Mix Sentrum Stopp i Hønefoss. Ved kjøp om bord eller billettutsalg må du betale ombordtillegg. 

Kjøp av billetter på bylinjer i Drammen

Brakar selger ikke periodebilletter eller påfylling av reisepenger på bylinjene i Drammen. Periodebillett kan kjøpes på mobilapp eller på Brakar Kundesenter på Drammen busstasjon. Reisepenger kan kjøpes hos Brakar Kundesenter. 

Disse reglene gjelder på linje 1 til og med 25 samt linje 61 Lierbyen skole-Bera.

Reise med andre

Reiser med Vestfold Kollektivtrafikk (VKT)

Brakars periodebillett, ungdomsbillett, skolekort, 24-timersbillett, enkeltbillett og mobilbillett er gyldig på Vestfold Kollektivtrafikks linjer:

 • 93 Svelvik-Sande
 • 96 Selvik skole-Sande-Drammen busstasjon.

Reisende med periodebilletter på reisekort skal vise fram reisekort/Ungdomskort sammen med valideringskvittering. Ved reiser utenfor gyldig sone gjelder ordinære overgangsregler.  

VKTs periodebillett, ungdomsbillett, skolekort og enkeltbillett er gyldig på linje:

 • 92 Svelvik-Mariås
 • 98 Tangen-Berger
 • 430 Kongsberg-Svarstad

Reisende med periodebilletter på reisekort skal vise fram reisekort/Ungdomskort sammen med valideringskvittering. Reisende med billetter fra VKT kan benytte Brakars linje 91 Svelvik-Drammen og reise videre med overgang i sone Drammen. Ved reiser utenfor sone Drammen skjøtes billetten.  

Reiser med Innlandstrafikk

Brakars periodebillett, ungdomsbillett, skolekort og enkeltbillett er gyldig på linje 113 Jevnaker – Hønefoss. Kunden skal vise frem reisekort/ungdomskort sammen med valideringskvittering.

Innlandstrafikks periodebillett, ungdomsbillett, skolekort og enkeltbillett er gyldig på linje 221 Hønefoss – Jevnaker innenfor gyldig sone. Kunden skal vise frem reisekort/ungdomskort sammen med valideringskvittering. Ved reiser utenfor gyldig soner skjøtes billetten. 

Øvrige regler

Gyldig billett ved forsinkelse

Dersom bussen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet. Dette gjelder også ved overgang.

Asylsøkere og ukrainske flyktninger

Ved å fremvise asylsøkerbevis reiser asylsøkere gratis med bussen. Ukrainske flyktninger reiser gratis med nasjonalt ID-kort eller pass. Bilder av disse dokumentene er ikke gyldig reisebevis.

Dette er en prøveordning i regi av fylkeskommunen som gjelder frem til 1. juli 2024. Fra og med denne datoen må disse ha gyldig billett.

Vernepliktig

Vernepliktige mannskap (korporaler/menige) og sivilt tjenestepliktige betaler som for barn/honnør. Legitimasjon er uniform eller id-kort. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. 

Ledsager

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis. Ledsagerbevis må kunne fremvises i en billettkontroll. Ledsagerbevis utstedes av kommunen, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.

Rullestol

Sitter du i rullestol og er avhengig av rullestolen reiser du gratis med Brakar. Husk å sikre rullestolen med festene som er tilgjengelig om bord.

Vi gjør oppmerksom på at heiser og ramper på bussene har begrensning på antall kilo av hensyn til sikkerhet. Størrelse og vekt er i samsvar med de elektriske rullestolene som er mest brukt i dag: rullestolens lengde kan ikke være over 1300 mm og bredden ikke over 750 mm. Du er selv ansvarlig for å holde deg innenfor rammene. 

Buss med heis maks 350 kilo. Buss med rampe maks 300 kilo.

Hund

Alle hunder reiser gratis med Brakar.

Rekvisisjon

Kunder med rekvisisjon leverer rekvisisjon til sjåfør ved ombordstigning. Sjåføren utsteder billett som også gjelder ved overgang.

Rekvisisjon gjelder for enkeltbillett voksen, barn og honnør. Den kan ikke benyttes til periodebilletter eller 24-timersbilletter.

Overgang

Med overgang menes bytte av buss for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 45 minutter + 30 minutter pr sone det betales for. Alle enkeltbilletter er gyldig for overgang. Returreise defineres også som overgang.

Overgang innen samme sone er gratis, mens det ved sonekryssende reise må betales et tillegg. Dette gjelder også returreiser på fortsatt gyldig enkeltbillett. Tillegget vil være prisen for hele den nye reisen minus påstigningssonen.  

En reise som innebærer bytte av buss betales normalt helt fram til bestemmelsesstedet ved første påstigning. På neste buss må den reisende opplyse sjåføren om overgang og vise billetten. Dette skal også gjøres ved bruk av elektronisk busskort.

Tilleggsbillett

Med tilleggsbillett menes i denne sammenheng at en kunde med billett ønsker å reise en lengre strekning enn billetten er gyldig.

Når reisen skal fortsette videre inn i ny sone må det kjøpes tilleggsbillett for hele strekningen billetten ikke gjelder, men fra den nye prisen trekkes prisen for en sone (påstigningssonen, der overgangen finner sted).

Brakar Bybillett (sone 1) billett i Buskerudbyen kan ikke kombineres med en tilleggsbillett.

Bussgods

Det er mulig å sende brev/pakker med bussene i Buskerud (gjelder ikke ved bytte av buss). Brev/pakker inndeles i følgende kategorier:

Brev                                        kr 56,-
Gods inntil 1 kg                      kr 78,-
Gods inntil 10 kg                   kr 89,-
Gods inntil 30 kg                   kr 127,-

Sender/mottaker av gods er selv forpliktet til å møte punktlig for å hente brev/pakker som er sendt med bussen. Bussen har ikke anledning til å vente utover annonsert avgangstid. 

Bagasje

Bagasje tas med gratis hvis det er plass, og skal plasseres slik at den ikke er i veien for andre, f.eks i bagasjehylle, på fang, under setet eller i bussens bagasjerom. Bagasje må ikke plasseres i midtgangen som er nødutgang. Sjåførene har ansvar for sikkerheten om bord i bussen, og bestemmer om bagasjen skal fraktes inne i bussen, eller i bagasjerom.

Hunder, ski, barnevogn, sparkesykkel, akebrett ol.:

Tas med gratis så langt det er plass. I henhold til forskrift for universell utforming skal 

Sjåførene har ansvar for sikkerheten om bord i bussen, og bestemmer om sykkelen skal fraktes inne i bussen, eller i bagasjerom. Sammenleggbar sykkel regnes som koffert, og behandles som bagasje.

Sparkesykler/elsparkesykler som kan slås sammen kan tas med.

Sykkel

Tas med hvis det er plass og billett regnes etter barnepris. Sykler som reiser ofte kan selges ungdomsbillett på mobil eller på elektronisk kort. 

Straffetakst / gebyrer

Brakar har billettkontroll ombord i bussene. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort skal betale tilleggsavgift. Se våre transportvedtekter her.

Refusjoner

Tap av kort

Tap av reisekort eller ungdomskort må meldes umiddelbart på brakar.no eller ved fremmøte hos Brakar Kundesenter i Drammen eller et av våre øvrige billettutsalg. Ved refusjon avkreves et gebyr på kr 50,-.

Refusjon av tapte reisepenger, periode- og ungdomsbillett

Refusjon av periodebilletter og ungdomsbillett gis kun til registrerte kunder. Ved refusjon avkreves et gebyr på kr 50,-. Reisepenger utbetales i sin helhet.

 • Enkeltbillett refunderes ikke.
 • 24-timers billett refunderes ikke.
 • 7-dagersbillett: Du får refusjon for antall resterende døgn.
 • 30-dagersbillett: Du får refusjon for antall resterende døgn.
 • 365-dagersbillett: Du får refusjon for antall dager du har igjen av de 300 dagene du har betalt for, ikke de 365 dagene billetten er gyldig.

Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg. Husk at vi ikke refunderer selve reisekortet, kun billetten du har i kortet.

Reisekortet med billetten sperres og kan ikke brukes igjen etter refusjon. 

Defekt reisekort

Ta kontakt med Brakar Kundesenter. Reisekort med synlig påførte skader blir ikke erstattet.

Refusjon ved sykemelding

Periodebillett kan innløses i gyldighetsperioden kun ved sykemelding. Kvittering av billettkjøp og kopi av sykemelding legges ved. 

Foreldelse av reisepenger

Reisepenger som ikke er benyttet i løpet av tre år vil bli slettet og kortet vil bli sperret.

Betalingsmidler

Om bord i bussen aksepteres betaling med våre reisekort, vår app, Entur app, Vy app og kontant betaling. Linje 3-25 og 61 selger enkeltbilletter med kontant betaling. Ruters app og Vys app kan benyttes på linje 71.

Linje 200, linje 320 og noen linjer i Hallingdal samt våre billettutsalg har kortlesere og godtar betalingskort.

Refusjon ved innstilte avganger 

Dersom du har kjøpt billett og ikke får benyttet den fordi vi ikke kjører avgangen, eller ikke har plass til deg ombord, refunderer vi ditt utlegg for enkeltbillett. Vi gir ikke tilsvarende refusjon for periodebillett.  

Våre billettutsalg

 • Brakar Kundesenter, Jernbanegata 10, Drammen
 • Sentrum Stopp Hønefoss, Stangsgate 10, Hønefoss