Skip to main content
Bilde av buss som kjører over Laagen i Kongsberg.

Brakar og åpenhetsloven

Brakar som innkjøper

Brakar planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtilbudet i Buskerud. Vi eier ingen busser selv, da all transport utføres av operatørselskaper som kjører på kontrakt etter anbudskonkurranse. Det er operatørene som kjøper inn materiellet som er nødvendig for å gjennomføre kontraktene. Dette gjelder alt av innkjøp, som buss, dekk og uniformer. Bussjåførene er også ansatt hos operatøren.

Krav i konkurransefasen

Brakar har inntatt krav i sine konkurranser om at leverandører plikter å etterleve Brakar sin Handlingsplan med bestemmelser knyttet til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter gjennom hele kontraktsperioden. De forplikter seg også til å rapportere på oppfyllelse av kravene på forespørsel fra Brakar.

Etiske krav til leverandøren i kontraktsfasen

Brakar anser etisk og forsvarlig opptreden som svært viktige verdier i vår virksomhet. Formålet med etiske krav til leverandører er å sikre at alle som leverer varer og tjenester til Brakar har et tilsvarende bevisst og forpliktende forhold til disse verdiene.

Brakars krav til leverandørene om anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter er en del av kontrakten Brakar har med sine leverandører. Kravene er formulert i dokumentene Handlingsregler for Brakars leverandører. I tillegg stilles det krav til at de gjennomfører aktsomhetsvurderinger som beskrevet i åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderinger i Brakar

Brakar arbeider med å få kartlagt alle eksisterende leverandører, underleverandører og forretningspartnere.

Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi søker å få oversikt over forhold internt i egen virksomhet, men også å få oversikt over og kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere.

Når kartleggingen er fullstendig, vil det foretas analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos samtlige leverandører, deres leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. En slik risikoanalyse vil gi Brakar kompetanse som vil kunne bidra til å prioritere de områdene der risikoen er størst, for så å begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022 (PDF, 700kb)

Spørsmål om åpenhetsloven

Har du spørsmål om Brakar og åpenhetsloven, ta kontakt med oss på kundesenter@brakar.no.