Skip to main content

Priser og billetter

Billetter kan kjøpes med kontanter på bussen, fra ett av utsalgsstedene våre, eller i appen Brakar Billett, Entur eller Vy.

Sjekk priser reiseplanleggeren på forsiden eller i pristabellen. Oversikt over våre billettyper finner du i nedtrekksfeltene under.

Trenger du hjelp til å finne ut hvilken billett du trenger eller hvordan du kjøper billett, ta kontakt med kundesenteret vårt på tlf. 177.

Våre apper

Prisregler

Pristabeller

Sonekart

Mistet reisekort

Oversikt over billettypene våre

Enkeltbilletter kan kjøpes med kontanter på bussen, i app (Brakar Billett, Vy eller Entur), hos kundesenteret i Drammen og ved Mix-kiosken i Hønefoss. Enkeltbilletten har en varighet som bestemmes av hvor mange soner reisen gjelder for.

Vi anbefaler å kjøpe enkeltbilletten i app, da det vil koste 20 kroner ekstra ved kjøp med kontanter om bord. Barn og honnør betaler ikke ombordtillegg.

Ombordtillegget er et tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer punktlig, da salg av billetter om bord tar lang tid. Derfor er det viktig at flest mulig kjøper billett på forhånd.

I Buskerudbyen (gjelder kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg) selges enkeltbilletter som bybillett, til en lavere pris.

Den lave prisen i Buskerudbyen er finansiert gjennom ekstra belønningsmidler, som ble vedtatt av regjeringen høsten 2019.

Bybillett finnes kun som enkeltbillett, og kjøpes i app eller om bord hos sjåføren. Du trenger ikke selv velge bybillett, prisen settes automatisk ved kjøp av enkeltbillett i én sone.

Bybillett kan ikke kombineres med en tilleggsbillett.

Som ved kjøp av enkeltbillett, vil det også for bybilletten tilkomme et ombordtillegg på 20 kroner ved kjøp av billett med kontanter hos sjåfør. Vi anbefaler derfor å kjøpe billett i app i forkant. Barn og honnør betaler ikke ombordtillegg.

Barn under 6 år reiser alltid gratis med Brakar. Barnebillett gjelder fra 6 år og frem til fylte 18. Reiser barnet ofte vil det lønne seg å kjøpe ungdomsbilletten, som kan kjøpes for enten 30 eller 365 dager av gangen. Ungdomsbillett kan brukes frem til fylte 20 år.

Lørdag, søndag og offentlige fridager har Brakar familierabatt. Du kan da ta med inntil fire barn under 18 år gratis. For å bruke familierabatten må du ha en gyldig voksen-, honnør- eller periodebillett, og være over 18 år. (Gjelder ikke studentbilletter og ungdomsbilletter).

24-timersbilletten beregnes på prisen for tre enkeltbilletter i samme antall soner som du kjøper for.

Periodebillett gjelder for 7, 30 eller 365 dager fra klokkeslettet den ble validert første gang. Periodebilletten er upersonlig og gir ihendehaveren rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen.

Ungdomsbilletten er en 30- eller 365-dagers periodebillett som kan brukes fra fylte 6 og frem til fylte 20 år. Billetten kan kjøpes i app eller legges på reisekort, og er gyldig på alle Brakars linjer (unntatt linje 200 utenfor Buskerud) og på lokaltog innenfor Buskerud.

Les mer om ungdomsbilletten her.

Studentbillett gir 40% rabatt på 7- og 30-dagers periodebillett. Denne kan du få dersom du er under 30 år og:

  • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.
  • er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4.
  • er fulltidselev ved folkehøgskole.

Les mer om studentrabatten her.

Merk at dersom du er under 20 vil det lønne seg å kjøpe ungdomsbillett

Med overgang menes bytte av buss for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 45 minutter + 30 minutter pr sone det betales for. Alle enkeltbilletter er gyldig for overgang. Returreise defineres også som overgang.

Overgang innen samme sone er gratis, mens det ved sonekryssende reise må betales et tillegg. Tillegget vil være prisen for hele den nye reisen minus påstigningssonen.

En reise som innebærer bytte av buss betales normalt helt fram til bestemmelsesstedet ved første påstigning. På neste buss må den reisende opplyse sjåføren om overgang og vise billetten. Dette skal også gjøres ved bruk av elektronisk busskort.

Har du periodebillett på toget (med Vy), får du 38 % rabatt på periodebillett hos Brakar. Billetten kan kjøpes fra vårt billettutsalg, samt i appene Vy og Entur. Bussbilletten er gyldig i alle soner, men ikke på linje 169 og 200.

Grupper som skal på tur kan benytte det ordinære rutetilbudet. Dersom gruppen er så stor at den sprenger kapasitet på det ordinære tilbudet, må det bestilles egen turbuss.

Ta eventuelt kontakt med oss på tlf. 177 eller e-post kundesenter@brakar.no for informasjon om kapasitet på ordinære avganger. Vær særlig oppmerksom på dette utenfor byområder. På søn- og helligdager er det også lurt å planlegge ettersom det da ofte vil være færre avganger.

Barn og ansatte i barnehager og grunnskoler/SFO (1.- 10. klasse) som reiser sammen, kan reise gratis mellom kl. 09:00 og 14:00 på hverdager. De reisende må ha med et reisebevis fra Brakar. Les mer om 9/14 her.

Du kan kjøpe reisekort og fylle penger på dette, som du kan bruke til å betale på bussen. Reisepenger kjøpes med en verdi på hele hundre kroner (minimum kr 100,-), og deretter trekkes betaling for reisen fra saldoen hver gang billetten brukes.

Betaling med reisepenger regnes som forhåndskjøpt billett og du slipper ombordtillegget på 20 kroner. Ihendehaver kan betale for flere reisende med samme billett, forutsatt at de reiser på samme strekning.

Reisekort kan fylles på med kontanter i buss (gjelder ikke på bybussene i Drammen), på kundesenteret i Drammen eller ved Mix Sentrum Stopp i Hønefoss.

Vi anbefaler at du registrerer reisekortet ditt. Da vil vi kunne hjelpe deg med refusjon dersom du mister kortet. Har du ikke registrert kortet, vil du selv måtte kjøpe nytt.

Dersom du mister reisekortet ditt, kan du melde fra om dette her.