Skip to main content

Rutetabeller

Her finner du oversikt over rutetabeller på alle våre linjer. Merk at da mange av linjene våre betjener mange holdeplasser, så vil ikke alle holdeplasser være oppført i tabellen. Det betyr ikke at vi ikke stopper der. Bruk reiseplanleggeren på forsiden for å søke i alle holdeplasser.

Du kan søke etter rutetabeller til alle våre linjer i feltet under, eller bla gjennom alle våre områder.

Søk etter linje

Her finner du oversikt over rutetabeller på alle våre linjer. Trykk på et område for se rutetabellene som er tilgjengelige i det området.

Merk at siden flere av linjene våre betjener veldig mange holdeplasser, så vil ikke alle holdeplasser være oppført i tabellen. Det betyr ikke at vi ikke stopper der. Bruk reiseplanleggeren på forsiden for å søke i alle holdeplasser.

Du kan søke etter rutetabeller til alle våre linjer i feltet under, eller bla gjennom områdene.

3 Kastanjesletta-Fjell
4 Kniveåsen-Drammen busstasjon
5 Vinnes-Tors vei
14 Underlia-Strøtvet
15 Drammen busstasjon-Austad skog
16 Drammen busstasjon-Mælen/Skoger
21 Tolerud-Drammen busstasjon
22 Drammen busstasjon-Andorsrud/Svingen
24 Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet
25 Drammen busstasjon- Gulskogen
35 Skoger – Drammen
37 Skoger-Lier
51 Drammen-Solbergelva-Mjøndalen
Kommende tabell (26.02.2024)
52 Drammen – Hokksund
55 Drammen – Hovjordet
56 Mjøndalen-Drammen
Kommende tabell (26.02.2024)
61 Bera-Lierbyen skole
71 Drammen – Lierbyen – Asker
72 Lierskogen-Tranby-Drammen
73 Drammen-Reistad-Lierskogen
91 Berger-Svelvik-Drammen
100 Drammen-Vikersund-Hønefoss
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss
139 Åmot – Drammen

3N Nattbuss Fjell
4N Nattbuss Kniveåsen
22N Nattbuss Konnerud
51N Nattbuss Mjøndalen
Kommende tabell (26.02.2024)

51 Drammen-Solbergelva-Mjøndalen
Kommende tabell (26.02.2024)
52 Drammen – Hokksund
53 Mjøndalen – Åsen
54 Mjøndalen – Hovjordet Kommende tabell (26.02.2024)
55 Drammen – Hovjordet
56 Mjøndalen-Drammen Kommende tabell (26.02.2024)
57 Hovjordet – Eknes-Krokstad Kommende tabell (26.02.2024)
100 Drammen-Vikersund-Hønefoss
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss
104 Vikersund – Åmot
115 Hokksund – Kongsberg
116 Hokksund-Skotselv
117 Hokksund – Ormåsen
118 Hokksund-Vestfossen-Darbu
119 Hokksund – Voldstad – Sundet
120 Vestfossen – Darbu – Råen
121 Knivedalen – Skotselv
122 Sørby-Horne-Vestf./Hokksund
123 Buskerud skole – Åmot
125 Hokksund – Harakollen
132 Ormåsen – Vestfossen
133 Vestfossen – Darbu – Hakavika
135 Hokksund – Vestfossen
136 Skotselv – Hokksund
137 Skotselv – Åmot – Hokksund
138 Hokksund – Skotselv
139 Åmot – Drammen

61 Bera-Lierbyen skole
62 Lierbyen – Sørsdal – Sylling
63 Sylling – Lierbyen
64 Sylling – Delekant – Sylling
65 Sylling-Øverskogen-Hornstua
66 Sylling – Lier stadion
71 Drammen – Lierbyen – Asker
72 Lierskogen-Tranby-Drammen
73 Drammen-Reistad-Lierskogen
79 Lahell-Stoppen
169 Lierbyen – Oslo

91 Berger-Svelvik-Drammen
92 Svelvik-Marieås-Svelvik
98 Mariås – Tangen – Berger

230X Hønefoss – Rabba – Hov senter
100 Drammen-Vikersund-Hønefoss
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss
108 Vikersund – Hønefoss
200 Hønefoss-Oslo
210 Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda
210X Brakar Fleks Utstranda
211 Hønefoss-Vik via Røyse
212 Hønefoss-Åsa-Sundvollen
213 Hønefoss-Røyse/Vik skoler
214 Hønefoss-Eikli/Dalsbråten
215 Tyrifjord-Ask-Hønefoss
221 Hønefoss-Jevnaker via Haug
222 Hønefoss-Heradsbygda
223 Hønefoss-Klekken-Haug
224 Hønefoss-Haug via Lisletta
225 Hønefoss-Viul
228 Haldenjordet-Hvervenmoen
231 Hønefoss-Halllingby/Nes
232 Hønefoss-Halllingby/Ringmoen
233 Hønefoss-Begnamoen/Elsrud
239 Nes-Hengslet-Rinna
241 Hønefoss-Sokna/Noresund
242 Hønefoss-Øst-Veme
243 Hønefoss-Veienmoen/Begnamoen
244 Sokna-Bårnås/Øst-Veme
251 Sandaker-Ask-Tyristrand
252 Sokna-Strømsoddbygda
254 Plogen-Tyristrand-Hønefoss
255 Hønefoss-Ask

100 Drammen-Vikersund-Hønefoss
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss
103 Skotselv – Åmot
104 Vikersund – Åmot
105 Åmot-Eggedal-Bergshammeren
106 Hatle – Vikersund – Åmot
107 Hiåsen – Prestfoss
108 Vikersund – Hønefoss
109 Lokalruter Drolsum
110 Vikersund – Noresund
111 Vikersund – Snarum
113 Hatle – Modum Bad – Åmot
114 Vikersund – Badstuvika
123 Buskerud skole – Åmot
137 Skotselv – Åmot – Hokksund
139 Åmot – Drammen

115 Hokksund – Kongsberg
401 Gamlegrendåsen S-Lindbojordet
403 Skollenborg – Kongsberg
406 Tislegård-Frydenbergåsen-Gamlegrendåsen
409 Kongsberg knutepunkt – Saggrenda
410 Kongsberg – Sagvoldbrua
412 Kongsberg – Krekling
415 Kongsberg – Jondalen
417 Rødberg-Tunhovd
418 Rebberud – Flesberg
419 Landerud – Lampeland
420 Kongsberg – Geilo
421 Kongsberg – Prestfoss
422 Kongsberg – Flesberg
423 Lågveiskillet – Lampeland
424 Gutterud – Svene
425 Rødberg – Torsetlia
426 Rollag – Veggli
427 Veggli – Rollag
428 Veggli – Rostad
429 Fønstelien – Uvdal
430 Kongsberg – Svarstad
431 Kongsberg – Haavengen
434 Kongsberg – Gamlegrendåsen N
435 Hellekleiv – Jønndalen
436 Kongsberg – Hvittingfoss

301 Stavn – Nesbyen – Gol Gjeldende rutetabell
302 Flå – Gulsvik Gjeldende rutetabell
303 Nesbyen-Gårnås-Svenkerud Gjeldende rutetabell
304 Flå-Buøyni-Gaptjern-Stavn Gjeldende rutetabell
305 Stavn-Flå Gjeldende rutetabell
306 Liodden-Nesbyen Gjeldende rutetabell
307 Flå-Sokna Gjeldende rutetabell
310 Nesbyen – Tunhovd Gjeldende rutetabell
320 Gol-Rotneim-Gol st Gjeldende rutetabell
321 Gol – Åsgardan Gjeldende rutetabell
330 Gol-Geilo Gjeldende rutetabell
331 Hagafoss-Myrland-Geiteryggen Gjeldende rutetabell
332 Flå-Gol-Geilo Gjeldende rutetabell
333 Geilo – Dagali Gjeldende rutetabell
334 Geilo – Haugastøl Gjeldende rutetabell Kommende rutetabell
336 Ål – Vats – Bergsjø Gjeldende rutetabell
337 Ål – Torpo Gjeldende rutetabell
338 Ål-Liagardane Gjeldende rutetabell
339 Ål – Kvinnegardslia Gjeldende rutetabell
343 Ål – Votndalen Gjeldende rutetabell
360 Gol – Tuv Gjeldende rutetabell
361 Gol- Grønlio Gjeldende rutetabell
362 Hjelmen/Eikre-Trøim Gjeldende rutetabell
363 Trøim-Grøndalen Gjeldende rutetabell

Drammen, Nedre Eiker, Lier

35 Skoger – Drammen
37 Skoger-Lier
56 Mjøndalen-Drammen Kommende tabell (26.02.2024)
57 Hovjordet – Eknes-Krokstad Kommende tabell (26.02.2024)
64 Sylling – Delekant – Sylling
65 Sylling-Øverskogen-Hornstua
66 Sylling – Lier stadion
72 Lierskogen-Tranby-Drammen
79 Lahell-Stoppen
98 Mariås – Tangen – Berger
139 Åmot – Drammen

Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad

103 Skotselv – Åmot
104 Vikersund – Åmot
105 Åmot-Eggedal-Bergshammeren
106 Hatle – Vikersund – Åmot
107 Hiåsen – Prestfoss
108 Vikersund – Hønefoss
109 Lokalruter Drolsum
110 Vikersund – Noresund
111 Vikersund – Snarum
113 Hatle – Modum Bad – Åmot
114 Vikersund – Badstuvika
115 Hokksund – Kongsberg
120 Vestfossen – Darbu – Råen
121 Knivedalen – Skotselv
122 Sørby-Horne-Vestf./Hokksund
123 Buskerud skole – Åmot
132 Ormåsen – Vestfossen
133 Vestfossen – Darbu – Hakavika
135 Hokksund – Vestfossen
136 Skotselv – Hokksund
137 Skotselv – Åmot – Hokksund
138 Hokksund – Skotselv
139 Åmot – Drammen

Kongsberg

115 Hokksund – Kongsberg
406 Tislegård-Frydenbergåsen-Gamlegrendåsen
412 Kongsberg – Krekling
415 Kongsberg – Jondalen
421 Kongsberg – Prestfoss
422 Kongsberg – Flesberg
430 Kongsberg – Svarstad
431 Kongsberg – Haavengen
434 Kongsberg – Gamlegrendåsen N
436 Kongsberg – Hvittingfoss

Numedal

417 Rødberg-Tunhovd
418 Rebberud – Flesberg
419 Landerud – Lampeland
423 Lågveiskillet – Lampeland
424 Gutterud – Svene
425 Rødberg – Torsetlia
426 Rollag – Veggli
427 Veggli – Rollag
428 Veggli – Rostad
429 Fønstelien – Uvdal
435 Hellekleiv – Jønndalen

Ringerike

108 Vikersund – Hønefoss
212 Hønefoss-Åsa-Sundvollen
213 Hønefoss-Røyse/Vik skoler
214 Hønefoss-Eikli/Dalsbråten
221 Hønefoss-Jevnaker via Haug
224 Hønefoss-Haug via Lisletta
225 Hønefoss-Viul
231 Hønefoss-Halllingby/Nes
233 Hønefoss-Begnamoen/Elsrud
239 Nes-Hengslet-Rinna
241 Hønefoss-Sokna/Noresund
242 Hønefoss-Øst-Veme
243 Hønefoss-Veienmoen/Begnamoen
244 Sokna-Bårnås/Øst-Veme
251 Sandaker-Ask-Tyristrand
252 Sokna-Strømsoddbygda
254 Plogen-Tyristrand-Hønefoss
255 Hønefoss-Ask

Hallingdal og Hemsedal

301 Stavn – Nesbyen – Gol
302 Flå – Gulsvik
303 Nesbyen-Gårnås-Svenkerud
304 Flå-Buøyni-Gaptjern-Stavn
305 Stavn-Flå
306 Liodden-Nesbyen
307 Flå-Sokna
310 Nesbyen – Tunhovd
320 Gol-Rotneim-Gol st
321 Gol – Åsgardan
330 Gol-Geilo
333 Geilo – Dagali
337 Ål – Torpo
338 Ål-Liagardane
339 Ål – Kvinnegardslia
343 Ål – Votndalen
361 Gol- Grønlio
362 Hjelmen/Eikre-Trøim
363 Trøim-Grøndalen

B60 Svelvik-Verket

  • FB20 Flybuss Hønefoss- Gardermoen Askeladden Reiser Gå til side
  • 1 Vy Express Oslo-Notodden (via Drammen og Kongsberg) Gå til side
  • 170 Vy Express Oslo-Førde (via Hønefoss, Nesbyen og Gol) Gå til side
  • 175 Vy Express Oslo-Geilo (via Sundvollen og Nesbyen) Gå til side
  • Valdresekspressen (via Hønefoss) Gå til side
  • Haukeliekspressen (Oslo-Haugesund/Bergen via Drammen og Kongsberg) Gå til side
  • Konkurrenten (Oslo-Kristiansand/Stavanger via Drammen) Gå til side

Linjekart

Linjekart over Drammen

Linjekart over Drammen

Plattformoversikt Drammen busstasjon/Strømsø Torg.

Oversikt over holdeplasser på Bragernes torg

Plattformoversikt Bragernes torg.

Linjekart for Ringerike og Hole

Linjekart for Ringerike og Hole

Linjekart for Kongsberg

Linjekart for Kongsberg

Linjekart over Drammen og omegn.

Linjekart over Drammen og omegn.