Skip to main content

Rutetabeller

Her finner du oversikt over rutetabeller på alle våre linjer. Trykk på et område for se rutetabellene som er tilgjengelige i det området.

Merk at siden flere av linjene våre betjener veldig mange holdeplasser, så vil ikke alle holdeplasser være oppført i tabellen. Det betyr ikke at vi ikke stopper der. Bruk reiseplanleggeren på forsiden for å søke i alle holdeplasser.

Du kan søke etter rutetabeller til alle våre linjer i feltet under, eller bla gjennom områdene.

3 Kastanjesletta-Fjell Tabell fra 24.06
4 Kniveåsen-Drammen busstasjon Tabell fra 24.06
5 Vinnes-Tors vei Tabell fra 24.06
14 Underlia-Strøtvet Tabell fra 24.06
15 Drammen busstasjon-Austad skog Tabell fra 24.06
16 Drammen busstasjon-Mælen/Skoger Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
21 Tolerud-Drammen busstasjon Gjeldende rutetabell

Tabell fra 24.06
22 Drammen busstasjon-Konnerud-Andorsrud/Svingen
Tabell fra 24.06
24 Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet
Tabell fra 24.06
25 Drammen busstasjon- Gulskogen
Tabell fra 24.06
35 Skoger – Drammen
Kjører ikke i sommer
37 Skoger-Lier
Kjører ikke i sommer
51 Drammen-Solbergelva-Mjøndalen
Tabell fra 24.06
52 Drammen – Hokksund
Tabell fra 24.06
55 Drammen – Hovjordet
Kjører ikke i sommer
56 Mjøndalen-Drammen
Kjører ikke i sommer
61 Bera-Lierbyen skole
Tabell fra 24.06
71 Drammen – Lierbyen – Asker
Tabell fra 24.06
72 Lierskogen-Tranby-Drammen
Tabell fra 24.06
73 Drammen-Reistad-Lierskogen Tabell fra 24.06
91 Berger-Svelvik-Drammen Tabell fra 24.06
100 Drammen-Vikersund-Hønefoss Tabell fra 24.06
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss Tabell fra 24.06
139 Åmot – Drammen Kjører ikke i sommer

3N Nattbuss Fjell
4N Nattbuss Kniveåsen
22N Nattbuss Konnerud
51N Nattbuss Mjøndalen

51 Drammen-Solbergelva-Mjøndalen
Tabell fra 24.06
52 Drammen – Hokksund Tabell fra 24.06
53 Mjøndalen – Åsen Tabell fra 24.06
54 Mjøndalen – Hovjordet Tabell fra 24.06
55 Drammen – Hovjordet
Kjører ikke i sommer
56 Mjøndalen-Drammen Kjører ikke i sommer
57 Hovjordet – Eknes-Krokstad Kjører ikke i sommer
100 Drammen-Vikersund-Hønefoss Tabell fra 24.06
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss Tabell fra 24.06
104 Vikersund – Åmot
Kjører ikke i sommer
115 Hokksund – Kongsberg Kjører ikke i sommer
116 Hokksund-Skotselv Tabell fra 24.06
117 Hokksund – Ormåsen Tabell fra 24.06
118 Hokksund-Vestfossen-Darbu Tabell fra 24.06
119 Hokksund – Voldstad – Sundet Tabell fra 24.06
120 Vestfossen – Darbu – Råen Kjører ikke i sommer
121 Knivedalen – Skotselv Kjører ikke i sommer
122 Sørby-Horne-Vestf./Hokksund Kjører ikke i sommer
123 Buskerud skole – Åmot Kjører ikke i sommer
125 Hokksund – Harakollen Tabell fra 24.06
132 Ormåsen – Vestfossen Kjører ikke i sommer
133 Vestfossen – Darbu – Hakavika Kjører ikke i sommer
135 Hokksund – Vestfossen Kjører ikke i sommer
136 Skotselv – Hokksund Kjører ikke i sommer
137 Skotselv – Åmot – Hokksund Kjører ikke i sommer
138 Hokksund – Skotselv Kjører ikke i sommer
139 Åmot – Drammen Kjører ikke i sommer

61 Bera-Lierbyen skole Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
62 Lierbyen – Sørsdal – Sylling Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
63 Sylling – Lierbyen Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
64 Sylling – Delekant – Sylling Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
65 Sylling-Øverskogen-Hornstua Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
66 Sylling – Lier stadion Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
71 Drammen – Lierbyen – Asker Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
72 Lierskogen-Tranby-Drammen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
73 Drammen-Reistad-Lierskogen Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
79 Lahell-Stoppen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
169 Lierbyen – Oslo Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06

91 Berger-Svelvik-Drammen Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
92 Svelvik-Marieås-Svelvik Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
98 Mariås – Tangen – Berger Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer

100 Drammen-Vikersund-Hønefoss Gjeldende tabell
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss Gjeldende tabell
108 Vikersund – Hønefoss Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
200 Hønefoss-Oslo Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
210 Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
210X Brakar Fleks Utstranda Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
211 Hønefoss-Vik via Røyse Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
211X Hønefoss-Vik via Røyse Bestillingsbuss 24.06-18.08
212 Hønefoss-Åsa-Sundvollen Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
213 Hønefoss-Røyse/Vik skoler Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
214 Hønefoss-Eikli/Dalsbråten Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
215 Tyrifjord-Ask-Hønefoss Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
221 Hønefoss-Jevnaker via Haug Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
222 Hønefoss-Heradsbygda Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
223 Hønefoss-Klekken-Haug Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
224 Hønefoss-Haug via Lisletta Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
225 Hønefoss-Viul Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
228 Haldenjordet-Hvervenmoen Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
230X Brakar Fleks Ring Rabba-Hov Gjeldende tabell
231 Hønefoss-Halllingby/Nes Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
232 Hønefoss-Halllingby/Ringmoen Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
233 Hønefoss-Begnamoen/Elsrud Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
239 Nes-Hengslet-Rinna Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
241 Hønefoss-Sokna/Noresund Gjeldende tabell Tabell fra 24.06
242 Hønefoss-Øst-Veme Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
243 Hønefoss-Veienmoen/Begnamoen Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
244 Sokna-Bårnås/Øst-Veme Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
251 Sandaker-Ask-Tyristrand Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
252 Sokna-Strømsoddbygda Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
254 Plogen-Tyristrand-Hønefoss Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer
255 Hønefoss-Ask Gjeldende tabell Kjører ikke i sommer

100 Drammen-Vikersund-Hønefoss Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
103 Skotselv – Åmot Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
104 Vikersund – Åmot Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
105 Åmot-Eggedal-Bergshammeren Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
106 Hatle – Vikersund – Åmot Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
107 Hiåsen – Prestfoss Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
108 Vikersund – Hønefoss Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
109 Lokalruter Drolsum Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
110 Vikersund – Noresund Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
111 Vikersund – Snarum Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
113 Hatle – Modum Bad – Åmot Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
114 Vikersund – Badstuvika Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
123 Buskerud skole – Åmot Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
137 Skotselv – Åmot – Hokksund Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
139 Åmot – Drammen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer

115 Hokksund – Kongsberg Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
401 Gamlegrendåsen S-Lindbojordet Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06-06.07
403 Skollenborg – Kongsberg Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
406 Tislegård-Frydenbergåsen-Gamlegrendåsen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
409 Kongsberg knutepunkt – Saggrenda Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
410 Kongsberg – Sagvoldbrua Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
412 Kongsberg – Krekling Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
415 Kongsberg – Jondalen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
417 Rødberg-Tunhovd Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
418 Rebberud – Flesberg Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
419 Landerud – Lampeland Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
420 Kongsberg – Geilo Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
421 Kongsberg – Prestfoss Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
422 Kongsberg – Flesberg Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
423 Lågveiskillet – Lampeland Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
424 Gutterud – Svene Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
425 Rødberg – Torsetlia Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
426 Rollag – Veggli Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
427 Veggli – Rollag Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
428 Veggli – Rostad Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
429 Fønstelien – Uvdal Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
430 Kongsberg – Svarstad Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
431 Kongsberg – Haavengen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
434 Kongsberg – Gamlegrendåsen N Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
435 Hellekleiv – Jønndalen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
436 Kongsberg – Hvittingfoss Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer

301 Stavn – Nesbyen – Gol Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
302 Flå – Gulsvik Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
303 Nesbyen-Gårnås-Svenkerud Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
304 Flå-Buøyni-Gaptjern-Stavn Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
306 Liodden-Nesbyen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
307 Flå-Sokna Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
310 Nesbyen – Tunhovd Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
320 Gol-Rotneim-Gol st Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
321 Gol – Åsgardan Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
330 Gol-Geilo Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
331 Hagafoss-Myrland-Geiteryggen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
332 Flå-Gol-Geilo Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
333 Geilo – Dagali Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
334 Geilo – Haugastøl Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
336 Ål – Vats – Bergsjø Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
337 Ål – Torpo Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
338 Ål-Liagardane Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
339 Ål – Kvinnegardslia Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
343 Ål – Votndalen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
360 Gol – Tuv Gjeldende rutetabell Tabell fra 24.06
361 Gol- Grønlio Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
362 Hjelmen/Eikre-Trøim Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer
363 Trøim-Grøndalen Gjeldende rutetabell Kjører ikke i sommer

Drammen, Nedre Eiker, Lier

35 Skoger – Drammen Kjører ikke i sommer
37 Skoger-Lier Kjører ikke i sommer
56 Mjøndalen-Drammen Kjører ikke i sommer
57 Hovjordet – Eknes-Krokstad Kjører ikke i sommer
64 Sylling – Delekant – Sylling Kjører ikke i sommer
65 Sylling-Øverskogen-Hornstua Kjører ikke i sommer
66 Sylling – Lier stadion Kjører ikke i sommer
72 Lierskogen-Tranby-Drammen Kjører ikke i sommer
79 Lahell-Stoppen Kjører ikke i sommer
98 Mariås – Tangen – Berger Kjører ikke i sommer
139 Åmot – Drammen Kjører ikke i sommer

Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad

103 Skotselv – Åmot Kjører ikke i sommer
104 Vikersund – Åmot Kjører ikke i sommer
105 Åmot-Eggedal-Bergshammeren Tabell fra 24.06
106 Hatle – Vikersund – Åmot Kjører ikke i sommer
107 Hiåsen – Prestfoss Kjører ikke i sommer
108 Vikersund – Hønefoss Kjører ikke i sommer
109 Lokalruter Drolsum Kjører ikke i sommer
110 Vikersund – Noresund Tabell fra 24.06
111 Vikersund – Snarum Kjører ikke i sommer
113 Hatle – Modum Bad – Åmot Kjører ikke i sommer
114 Vikersund – Badstuvika Kjører ikke i sommer
115 Hokksund – Kongsberg Kjører ikke i sommer
120 Vestfossen – Darbu – Råen Kjører ikke i sommer
121 Knivedalen – Skotselv Kjører ikke i sommer
122 Sørby-Horne-Vestf./Hokksund Kjører ikke i sommer
123 Buskerud skole – Åmot Kjører ikke i sommer
132 Ormåsen – Vestfossen Kjører ikke i sommer
133 Vestfossen – Darbu – Hakavika Kjører ikke i sommer
135 Hokksund – Vestfossen Kjører ikke i sommer
136 Skotselv – Hokksund Kjører ikke i sommer
137 Skotselv – Åmot – Hokksund Kjører ikke i sommer
138 Hokksund – Skotselv Kjører ikke i sommer
139 Åmot – Drammen Kjører ikke i sommer

Kongsberg

115 Hokksund – Kongsberg Kjører ikke i sommer
406 Tislegård-Frydenbergåsen-Gamlegrendåsen Kjører ikke i sommer
412 Kongsberg – Krekling Kjører ikke i sommer
415 Kongsberg – Jondalen Kjører ikke i sommer
421 Kongsberg – Prestfoss Kjører ikke i sommer
422 Kongsberg – Flesberg Kjører ikke i sommer
430 Kongsberg – Svarstad Tabell fra 24.06
431 Kongsberg – Haavengen Kjører ikke i sommer
434 Kongsberg – Gamlegrendåsen N Kjører ikke i sommer
436 Kongsberg – Hvittingfoss Kjører ikke i sommer

Numedal

417 Rødberg-Tunhovd Kjører ikke i sommer
418 Rebberud – Flesberg Kjører ikke i sommer
419 Landerud – Lampeland Kjører ikke i sommer
423 Lågveiskillet – Lampeland Kjører ikke i sommer
424 Gutterud – Svene Kjører ikke i sommer
425 Rødberg – Torsetlia Kjører ikke i sommer
426 Rollag – Veggli Kjører ikke i sommer
427 Veggli – Rollag Kjører ikke i sommer
428 Veggli – Rostad Kjører ikke i sommer
429 Fønstelien – Uvdal Kjører ikke i sommer
435 Hellekleiv – Jønndalen Kjører ikke i sommer

Ringerike

108 Vikersund – Hønefoss Kjører ikke i sommer
212 Hønefoss-Åsa-Sundvollen Tabell fra 24.06
213 Hønefoss-Røyse/Vik skoler Kjører ikke i sommer
214 Hønefoss-Eikli/Dalsbråten Kjører ikke i sommer
221 Hønefoss-Jevnaker via Haug Kjører ikke i sommer
224 Hønefoss-Haug via Lisletta Kjører ikke i sommer
225 Hønefoss-Viul Kjører ikke i sommer
231 Hønefoss-Halllingby/Nes Kjører ikke i sommer
233 Hønefoss-Begnamoen/Elsrud Tabell fra 24.06
239 Nes-Hengslet-Rinna Kjører ikke i sommer
241 Hønefoss-Sokna/Noresund Tabell fra 24.06
242 Hønefoss-Øst-Veme Kjører ikke i sommer
243 Hønefoss-Veienmoen/Begnamoen Kjører ikke i sommer
244 Sokna-Bårnås/Øst-Veme Kjører ikke i sommer
251 Sandaker-Ask-Tyristrand Kjører ikke i sommer
252 Sokna-Strømsoddbygda Kjører ikke i sommer
254 Plogen-Tyristrand-Hønefoss Kjører ikke i sommer
255 Hønefoss-Ask Kjører ikke i sommer

Hallingdal og Hemsedal

301 Stavn – Nesbyen – Gol Kjører ikke i sommer
302 Flå – Gulsvik Kjører ikke i sommer
303 Nesbyen-Gårnås-Svenkerud Kjører ikke i sommer
304 Flå-Buøyni-Gaptjern-Stavn Kjører ikke i sommer
306 Liodden-Nesbyen Kjører ikke i sommer
307 Flå-Sokna Kjører ikke i sommer
310 Nesbyen – Tunhovd Kjører ikke i sommer
320 Gol-Rotneim-Gol st Kjører ikke i sommer
321 Gol – Åsgardan Kjører ikke i sommer
330 Gol-Geilo Tabell fra 24.06
333 Geilo – Dagali Kjører ikke i sommer
337 Ål – Torpo Kjører ikke i sommer
338 Ål-Liagardane Kjører ikke i sommer
339 Ål – Kvinnegardslia Kjører ikke i sommer
343 Ål – Votndalen Kjører ikke i sommer
361 Gol- Grønlio Kjører ikke i sommer
362 Hjelmen/Eikre-Trøim Kjører ikke i sommer
363 Trøim-Grøndalen Kjører ikke i sommer

B60 Svelvik-Verket

  • FB20 Flybuss Hønefoss- Gardermoen Askeladden Reiser Gå til side
  • 1 Vy Express Oslo-Notodden (via Drammen og Kongsberg) Gå til side
  • 170 Vy Express Oslo-Førde (via Hønefoss, Nesbyen og Gol) Gå til side
  • 175 Vy Express Oslo-Geilo (via Sundvollen og Nesbyen) Gå til side
  • Valdresekspressen (via Hønefoss) Gå til side
  • Haukeliekspressen (Oslo-Haugesund/Bergen via Drammen og Kongsberg) Gå til side
  • Konkurrenten (Oslo-Kristiansand/Stavanger via Drammen) Gå til side

Linjekart

Linjekart over Drammen og Lier:

Linjekart over Drammen.

Plattformoversikt Drammen busstasjon og Strømsø torg:

Plattformoversikt Drammen busstasjon og Strømsø torg.

Plattformoversikt Bragernes torg:

Bildet av kart over Bragernes torg med oversikt over plattformer.

 

Linjekart for Ringerike og Hole

Linjekart for Ringerike og Hole

Linjekart for Kongsberg

Linjekart for Kongsberg

Linjekart over Drammen og omegn.

Linjekart over Drammen og omegn.