Skip to main content

Mistet kort

Mister du reisekort med reisepenger, periodebillett eller ungdomsbillett erstatter vi tapet så lenge du har registrert reisekortet ditt på nettsiden.

En påbegynt billett blir erstattet med et beløp tilsvarende verdien av ubrukt reisetid, regnet fra og med dagen etter at det er meldt tapt. En ennå ikke startet billett blir erstattet i sin helhet. Det tapte kortet blir sperret og utbetaling skjer via bank. Tapt kort skal umiddelbart meldes enten via skjemaet under, ved frammøte på Brakars kundesenter eller via post til Brakar AS, Strømsø Torg 4, 3044 Drammen.

Vær oppmerksom på at vi ilegger et administrasjonsgebyr på kr. 50,- ved erstatning av mistet kort eller ved refusjon av ubrukt periodebillett.

Meld fra om mistet kort

  • Hidden