Skip to main content

Reiser med andre kollektivselskaper

Reiser med Vestfold Kollektivtrafikk AS

Alle Brakars billetter er gyldig på Vestfold Kollektivtrafikk innenfor Buskerud. Reisende med periodebilletter skal vise fram kort + valideringskvittering. Skolekort er gyldig med eget oblat.

VKTs enkeltbillett og 24-timersbillett er gyldig på Brakars linjer innenfor gyldig sone. Gjelder både på mobilbillett og papir. Ved reiser utenfor gyldig sone skjøtes billetten.

Reiser med Innlandstrafikk

Brakars periodebillett, ungdomsbillett, skolekort og enkeltbillett er gyldig på linje 113 Jevnaker – Hønefoss. Du må vise frem reisekort/ungdomskort sammen med valideringskvittering.

Innlandstrafikks periodebillett, ungdomsbillett, skolekort og enkeltbillett er gyldig på linje 221 Hønefoss – Jevnaker innenfor gyldig sone.

Kunden skal vise frem reisekort/ungdomskort sammen med valideringskvittering. Ved reiser utenfor gyldig soner skjøtes billetten.

Reiser med Ruter

Fra 1. november 2023 reiser du gratis videre med Ruter i ankomstsonen/påstigningssonen når du har gyldig Brakar periodebillett eller Brakar enkeltbillett på linje 71, 169 eller 200. Gratis overgang til/fra Ruter gjelder kun i første eller siste sone på billetten din. 

Hvis du for eksempel har billett mellom Lierbyen og Oslo, har du fri overgang i sone 1 når du kommer til Oslo, men du har ikke fri overgang om du går av i Sandvika og vil reise videre med Ruter derfra. Overgang gjelder kun fra stedet du har billett til. Ønsker du å reise over i en annen sone, må du kjøpe ny billett i neste sone.  

Ved billetter på reisekort må valideringskvittering eller kortrapport alltid kunne vises frem. Den får du ved å spørre sjåføren når du skanner kortet ditt ved påstigning.

På grunn av forskjellige forretningsregler i Brakar og Ruter, kan du ikke benytte Brakar Ungdomsbillett til overgang, men ungdomsbilletten på linje 200 er gyldig for overgang til Ruter.

Ordningen gjelder ikke til/fra tog.