Skip to main content
Bilde av skolekort

Informasjon om skolekort

Elever med rett til fri skoleskyss får et elektronisk skolekort. Dette får de utdelt på den skolen de skal gå på. Kortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre.

Skolekortet gjelder kun på skoledager

  • Kortet kan benyttes til 2 reiser per skoledag, med eventuell omstigning etter vanlige overgangsregler: en reise til skolen og en reise til bosted. Velger eleven å bli med en venn hjem etter skolen, er det ok innenfor sonen, men avhengig av kapasitet.
  • Kortet kan brukes mellom kl. 06:00 og kl. 17:00 (avgangstid buss).
  • Kortet er sperret for reiser i helger og skoleferier.

Kortet skal leses av elektronisk på bussen. Dette gjøres ved at eleven holder kortet over billettmaskinen til de hører et pip. Det må ikke lages hull i kortet.

Elevene skal beholde reisekortet de har fått utdelt selv om de søker for nytt skoleår eller bytter skole.

Glemt/mistet skolekort

Har du mistet eller ødelagt reisekortet ditt? Meld straks fra på skolen så bestilles det nytt reisekort. Skolen skriver ut midlertidig reisekort som gjelder for to uker. Du skal normalt få nytt kort innen to uker.

Elever som har mistet eller ødelagt sitt reisekort skal få kjøre med bussen til skolen første dag, men hjem fra skolen må eleven vise midlertidig reisekort.

Skolekort er gebyrfritt ved første gangs utstedelse. Ved bestilling av nytt skolekort for elever på videregående skole ilegges et gebyr på 250 kroner per kort.

Oslo/Akershus

Skolekort fra Brakar med oblat kan benyttes på Ruters linjer 251 og 261 til fra skole, mens skolekort fra Ruter kan benyttes på Brakars busser.

Innlandet

Elever med Brakar elektronisk skolekort kan kjøre på Innlandstrafikks linje 113 Hønefoss-Jevnaker. Skolekort fra Innlandstrafikk kan benyttes på Brakars linje 221 Hønefoss-Jevnaker.

Vestfold

Elever med Brakar skolekort kan kjøre på VKTs busser linje 93 Svelvik Ferjeleie-Sande og linje 96 Selvik skole-Sande-Drammen.

Elever med VKT sitt skolekort kan benytte Brakars Linje 91 Berger-Svelvik-Drammen og 92 Svelvik-Mariås-Svelvik.