Skip to main content

Ungdomsbillett

Brakars Ungdomsbillett er en 30- eller 365-dagers periodebillett som er gyldig til og med den dagen kunden fyller 20 år. Billetten gjelder 30 eller 365 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang. Billetten kan kjøpes i app eller legges på reisekort. Ved førstegangsutstedelse av kort tilkommer en kortavgift på kr 50,-.

Merk at ved en eventuell billettkontroll, må du kunne legge frem aldersbevis.

Gyldighetsområde

Gyldig ungdomsbillett gir adgang til å reise ubegrenset med alle Brakars linjer, i alle soner. Dette inkluderer linje 71 til Asker og linje 169 til Oslo, samt nattbuss.

På linje 200 Hønefoss-Oslo gjelder egne priser utenfor tidligere Buskerud.

Billetten gjelder også på tilbringer- / bestillingsturer (som Brakar Fleks) der slike er opprettet.

Kan brukes på lokaltog

Billetten gir adgang til å reise på toglinjene 10, 11, 12 og 13, men kun til/fra stasjoner innenfor tidligere Buskerud. Billetten er ikke gyldig på tog til/fra Stavanger og Bergen. Dersom billetten skal kombineres med en Vy-billett videre mot Oslo, må ny billett kjøpes fra Lier. Dersom ungdomsbillett skal kombineres med Ruters ungdomsbillett, kjøpes ny billett i Asker.

Utvidet ungdomsrett

Enkelte voksne studenter har rett til bruk av ungdomsbillett fram til fylte 24 år. Dette skal dokumenteres med brev fra skole med stempel og underskrift.

Lurer du på noe rundt ungdomsbilletten, så ring oss på tlf. 177.