Skip to main content
Bilde av passasjerer på Drammen busstasjon.

Om Brakar

Brakar er Buskerud fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Selskapet ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2010. Vårt formål er å tilrettelegge for og tilby kollektiv persontransport og skoleskyss, gi informasjon om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.

Vi skal være en mobilitetsaktør som skal bidra til å binde sammen kundens reisekjede fra dør til dør, og til sømløse reiser mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser.

En viktig målsetting for Brakar er å øke antall kollektivreisende. Vi utfører primært ikke selv rutetrafikk, men kjøper tjenester fra eksterne transportører.

Brakar AS

Besøks- og postadresse:
Strømsø Torg 4
3044 Drammen
Tlf. 32 82 66 66

Kundesenter

Drammen busstasjon Jernbanegata 10
Tlf. 177

Fakturainformasjon

EHF: 995 082 454
faktura@brakar.no

Vår visjon: Reiser til beste for mennesker, samfunn og miljø.

Vi skal legge til rette for at mennesker enkelt kan reise dit de vil og bidra til at lokalsamfunn fungerer – og vi skal gjøre det på en måte som belaster miljøet minst mulig.

Se hele vårt strategidokument.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Våre operatører kjører på vegne av Brakar, og er våre viktigste samarbeidspartnere. Sammen sørger vi for at du kommer deg dit du skal.

 • Operatør i Drammen og Lier: Vy Buss
 • Operatør i Ringerike og Hole: Vy Buss
 • Operatør i Kongsberg og Midtfylket: Vy Buss
 • Operatør i Hallingdal: Vy Buss
 • Operatør for Svelvik-Verket: Bastø-Fosen
 • Operatører for bestillingstjenester:
  – Brakar Fleks Hønefoss: Hønefoss Taxi
  – Brakar Fleks Gol: Gol Taxi
  – Brakar Fleks Utstranda: Ring Taxi
  – Brakar Fleks Kongsberg: Vy Buss

Styret i Brakar består av:

 • Ragnar Thor Grundtvig Søegaard (Styreleder)
 • Gerd Barth Thorsby (Nestleder)
 • Siri Holland
 • Dagfinn Berge
 • Odd Aksland

Ansatte

Kundesenter

Media og presse

Prosjekter