Skip to main content

Skoleskyss for elever i grunnskolen

Skoleskyss i grunnskolen (1.-10. trinn) innebærer daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Det er som hovedregel Brakar som avgjør om elever i grunnskolen får innvilget fri skoleskyss. Skoleskyss til og fra SFO/leksehjelp inngår som hovedregel ikke i fri skoleskyss.

Hvem kan få gratis skoleskyss

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen
  • Elever i 2.–10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen
  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Elever med spesielle behov dokumentert med legeattest/sakkyndig uttalelse

Mer informasjon om regler og retningslinjer finner du her

Hvordan søke om skoleskyss

Foreldre og foresatte søker ikke selv om skoleskyss, det er skolene som søker på vegne av elevene.

Informasjon om transportmiddel får du på skolen. Skoleskyss skjer hovedsakelig med kollektivtransport. Eleven får tildelt et skolekort som kan benyttes på bussen. 

Slik finner du rutetidene

  1. Gå til reiseplanleggeren på forsiden
  2. Søk fra din egen adresse til skolens adresse for å finne det beste reiseforslaget
  3. Husk å angi riktig dato, da tidene kan variere fra dag til dag

Skoleskyss med drosje

I områder uten kollektivtrafikk, eller der eleven har spesielle behov, vil skoleskyss bli utført med drosje, enten fra egnet møtested til nærmeste bussholdeplass, eller direkte til skolen.

Utfør skyssen selv

Foresatte kan søke om å få utføre skyssen selv dersom eleven ikke kan benytte et kollektivtilbud. Søknad skal sendes inn og godkjennes på forhånd. Informasjon om skyssgodtgjørelse og søknadsskjema

Hvilken buss går til din skole?

Skole Nærmeste holdeplass Linjer
Akademiet Drammen Smithestrøm, evt Tårnveien 25, 35, 56 (linje 21, 22, 24 og 37 til Tårnveien)
Akademiet Realfagsskole Drammen Ørengata 3, 5, 51, 55, 56, 100, 101, 139
Akademiet Ypsilon Ørengata 3, 5, 51, 55, 56, 100, 101, 139
Aronsløkka skole Aronsløkka skole 3
Bragernes skole Tord Pedersens gate 24 14
Brandengen skole Brandengen skole 35, 96
Børresen skole Fylkeshuset, evt. Wildhagens vei 3, 5, 51, 55, 56, 100, 101, 139 (linje 61 til W.hagens v.)
Danvik skole 2. Strøm terrasse 23 15, 16
Drammen videregående skole Museumsparken, Drammen busstasjon, Skistadbygget 3, 4, 5, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 35, 37, 56, 91, 96
Drammen voksenopplæring Fjellheim skole 71, 72, 139
Eknes ungdomsskole Eknes skole 51, 54, 56, 57, 139
Fjell skole Fjell bo- og servicesenter 3, 37
Frydenhaug skole Kvernveien 16
Galterud skole Laurits Grønlands vei 16
Gulskogen skole Gulskogen skole 25, 35
Hallermoen skole Bekkedalen 22, 24, 37
Heltberg Ypsilon Ørengata 3, 5, 51, 55, 56, 100, 101, 139
Killingrud ungdomsskole Solberg skole 51, 55, 56, 139
Kjøsterud skole Kjøsterud skole 3
Konnerud skole Konnerud skole 24
Krokstad skole Krokstad skole 51, 54, 56, 57, 100, 139
Marienlyst skole Marienlyst skole, evt. Marienlyst 37 (linje 3 til Marienlyst)
Mjøndalen skole Mjøndalen skole 53, 56
Norlights Montessoriskole Drammen Smithestrøm, evt Tårnveien 25, 35, 56 (linje 21, 22, 24 og 37 til Tårnveien)
Rosendal skole Skogen Mjøndalen 52, 56, 101, 139
Rødskog skole Rødskoggata 52
Sagstedbrua skole Krokstad skole 51, 54, 56, 57, 100, 139
Skoger skole Fagerheim 35, 96
Solberg skole Solberg skole 51, 55, 56, 139
Steinberg skole Steinberg skole 52, 56, 101, 139
Stenseth skole Neptunveien 54, 55, 56, 57
Svelvik ungdomsskole Svelvik ungdomsskole 91, 92, 98
Svensedammen skole Konnerudsenteret 22, 24, 37
Tangen skole Tangen fjordpark 91,98
Tømmerås skole Svelvik ungdomsskole 91, 92, 98
Veiavangen ungdomsskole Veiatun 56, 115, 139
Vestbygda skole Svingen 22, 35, 37
Øren skole Ørengata 3, 5, 51, 55, 56, 100, 101, 139
Åsen skole Wilson 53, 56
Åskollen skole Hyttemesterveien 4, 35, 37
Åssiden skole Vårveien 3, 5, 51, 55, 56, 100, 101, 139
Åssiden videregående skole Åssiden vgs 51, 55, 56, 100, 101, 139

Sjekk når bussen går i reiseplanleggeren, i appen Brakar Reise eller Entur, eller se rutetabeller her.

Skole Nærmeste holdeplass Linjer
Akademiet Ungdomsskole Lier Linnesvollen 61, 79
Gullaug skole Gullaug skole 79 (evt. linje 251 eller 261 til Gullaugkrysset)
Hallingstad skole Tranby skole 62, 71, 72, 169
Hegg skole Hegg skole 61, 62, 66, 71, 72, 79
Heia skole Lierskogen sentrum 72, 73, 79
Hennummarka skole Martinshaugen 71, 72
Høvik skole St. Hallvard vgs 37, 66, 72, 79, 139
Lier videregående skole Lier vgs 37, 66, 72, 79, 139
Lierbyen skole Lierbyen skole 61, 66, 79
Nordal skole Nordal skole 62, 66
Oddevall skole Oddevall skole 63, 66
St. Hallvard videregående skole St. Hallvard vgs 37, 66, 72, 79, 139
Sylling skole Sylling skole 62, 63, 64, 65, 66
Tranby skole Tranby skole 62, 71, 72, 169

Sjekk når bussen går i reiseplanleggeren, i appen Brakar Reise eller Entur, eller se rutetabeller her.

Skole Nærmeste holdeplass Linjer
Buskerud skole Buskerud skole 103, 106, 123
Buskerud videregående skole, avd. Buskerud Buskerud landbruksskole 103, 123
Buskerud videregående skole, avd. Rosthaug Åmot skysstasjon 100, 101, 103, 104, 105, 106, 121, 137, 139
Darbu skole Darbu skole 115, 120, 133
Eiker videregående skole Eiker vgs 56, 115, 122, 139
Enger skole Åmot skysstasjon 100, 101, 103, 104, 105, 106, 113, 121, 123, 137, 139
Hokksund barneskole Hokksund skole 101, 122, 125, 133, 135, 137, 139
Hokksund ungdomsskole Øvre Eiker Rådhus 56, 101, 115, 116, 117, 118, 119, 125, 133, 135, 136, 137, 138, 139
Nordre Modum ungdomsskole Vikersund bussterminal 100, 101, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114
Ormåsen skole Ormåsen 117, 132
Røren skole Røren skole 138
Skotselva skole Skotselv skole 103, 116, 136, 137, 138
Stalsberg skole Stalsberg skole 100, 101, 104, 106, 113
Sysle skole Sysle skole 109, 110, 111
Søndre Modum ungdomsskole Åmot skysstasjon 100, 101, 103, 104, 105, 106, 121, 137, 139
Vestfossen barneskole Vestfossen ungdomsskole 115, 118, 119, 120, 122, 132, 133
Vestfossen ungdomsskole Vestfossen ungdomsskole 115, 118, 119, 120, 122, 132, 133
Vikersund skole Hatlekrysset eller Vikersund bussterminal 100, 101, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114

Sjekk når bussen går i reiseplanleggeren, i appen Brakar Reise eller Entur, eller se rutetabeller her.

Skole Nærmeste holdeplass Linjer
Benterud skole Eikliveien 101, 211, 212, 214, 221, 254
Discovery International School Åsbygda skole 221
Hallingby skole Hallingby skole 231, 232, 233
Haugsbygd ungdomsskole Haugsbygd skole 212, 221, 224, 225
Helgerud skole Helgerud skole 222
Hole ungdomsskole Hole ungdomsskole 210, 211, 213
Hov ungdomsskole Ringerikshallen 231
Hønefoss videregående skole Eikli 200, 210, 211, 212, 213, 214, 224, 225, 228, 241
Læringssenteret for voksne, Hønefoss Schjongslunden 223
Nes skole Nes skole 239
Ringerike Montessori Ringerike Montessori 100, 101, 108, 251, 255
Ringerike Steinerskole Åsbygda stadion 221
Ringerike videregående skole Hønefoss sentrum 100, 101, 108, 200, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 254, 255
Røyse skole Røyse skole 211, 213
Sokna skole Sokna skole 241, 244, 252
Steinsfjorden Montessoriskole Vegård 212
Sundvollen Oppvekstsenter Sundvollen Oppvekstsenter 210, 212, 213
Tyrifjord barne- og ungdomsskole Ruud 211, 213, 215
Tyrifjord vgs Tyrifjord vgs 211, 213, 215
Tyristrand skole Tyristrand eller Tyristrand skole 100, 101, 108, 251, 254
Ullerål skole Ullerål skole 231
Vang skole Haug kirke 212, 221, 224, 225
Veien skole Veien skole 222, 233, 241, 242, 243, 255
Veienmarka ungdomsskole Veienmarka ungdomsskole 243
Veienmarka ungdomsskole – Ringerikshallen Ringerikshallen 231
Vik skole Vik skole 210, 211, 213

Sjekk når bussen går i reiseplanleggeren, i appen Brakar Reise eller Entur, eller se rutetabeller her.

Skole Nærmeste holdeplass Linjer
Berg skole Berg skole 410, 430, 436
Efteløt skole Efteløt skole 430, 436
Gamlegrendåsen skole Gamlegrendåsen skole 406, 434
Hvittingfoss skole Hvittingfoss skole 430, 436
Jondalen skole Jondalen skole 415
Kongsberg international School Kongsberg internasjonale skole 421, 422, 431
Kongsberg norsksenter Bussedalen 115, 403, 409
Kongsberg Steinerskole Nyhus 412
Kongsberg videregående skole, avd. Tinius Olsen/Flåtaløkka Tråkka 401, 403, 409, 410, 412, 415, 420, 421, 422, 430, 431, 436
Kongsberg vgs – avd. Kongsgårdmoen Sportsveien 115, 409, 410, 430, 436
Kongsberg vgs – avd. Maren Handler Kongsberg knutepunkt 115, 401, 403, 406, 409, 410, 412, 415, 420, 421, 422, 430, 431, 434, 436
Kongsberg vgs – avd. Maurits Hansen Kongsberg knutepunkt 115, 401, 403, 406, 409, 410, 412, 415, 420, 421, 422, 430, 431, 434, 436
Kongsberg vgs – avd. Saggrenda Sølvverket snuplass 409, 410
Kongsberg vgs – avd. Åslandsgate Kongsberg knutepunkt 115, 401, 403, 406, 409, 410, 412, 415, 420, 421, 422, 430, 431, 434, 436
Kongsgårdmoen skole Kongsgårdmoen skole 115, 403, 409, 410, 412, 430, 436
Madsebakken skole Madsebakken skole 406
Raumyr skole Raumyr skole 421, 431
Skavanger skole Kongsberghallen eller Idrettsveien 401, 415, 420, 422
Skrim ungdomsskole Kongsgårdmoen skole 115, 403, 409, 410, 412, 430, 436
Tislegård ungdomsskole Tislegård ungdomsskole 434
Vestsiden ungdomsskole Friedland Vestsiden skole 401, 415, 420, 422
Wennersborg skole Wennersborg skole 115, 403, 410, 412, 430, 436

Sjekk når bussen går i reiseplanleggeren, i appen Brakar Reise eller Entur, eller se rutetabeller her.

Skole Nærmeste holdeplass Linjer
Eggedal skole Eggedal skole 105
Flesberg skole Flesberg skole 418, 419, 421, 422, 423, 424
Krøderen skole Krøderen skole 110
Nerstad skole Nerstad 105
Numedal videregående skole Norefjord 420, 435
Prestfoss skole Prestfoss skole 105, 107
Rødberg skole Rødberg skole 425, 435
Sigdal Ungdomsskole Sigdal Ungdomsskole 105
Uvdal skole Uvdal skole 420, 425, 429, 435
Veggli skole Veggli skole 426, 427, 428

Sjekk når bussen går i reiseplanleggeren, i appen Brakar Reise eller Entur, eller se rutetabeller her.

Skole Nærmeste holdeplass Linjer
Flå skole Flå sentrum 304, 305, 307, 332
Geilo barne – og ungdomsskole Geilo skole eller Geilo samfunnshus 333, 334 eller 330, 332
Gol skule Gol skysstasjon 301, 320, 321, 330, 332, 360, 361
Gol videregående skole Gol skysstasjon 301, 320, 321, 330, 332, 360, 361
Hallingskarvet skole Hallingskarvet skule 331
Hemsedal skole Trøimhallen 360, 362, 363
Nedre-Ål skule Ål iidrettshal 330, 332, 336, 338, 339, 343
Nesbyen barneskole Nes barneskole 301, 303, 306, 310
Nesbyen ungdomsskole Nes barneskole 301, 303, 306, 310
Nordbygdene skule Nordbygdene skule 336, 343
Skattebøl skule Langeland 330, 332
Torpo skule Lienkrysset 330, 332, 337
Ål ungdomsskule Ål iidrettshal 330, 332, 336, 338, 339, 343
Ål vidaregåande skole Ål iidrettshal 330, 332, 336, 338, 339, 343

Sjekk når bussen går i reiseplanleggeren, i appen Brakar Reise eller Entur, eller se rutetabeller her.

Ofte stilte spørsmål

Det er forskjellige regler avhengig av om en er elev i grunnskole eller på videregående skole.

Merk at det er den korteste gangbare veien mellom hjemmet og skolen som blir målt når det skal avgjøres om man får gratis skoleskyss. Man måler ikke kjørevei eller bussens reisevei, men den korteste gangveien som er åpen for allmenn ferdsel. Dersom eleven eller foresatte er uenige i oppmålingen, kan man klage. Ved feil i denne oppmålingen, ta kontakt på skoleskyss@brakar.no.

I grunnskolen er det skolene som søker på vegne av eleven. På videregående skole må elevene selv søke gjennom Studentportalen. Elever som søker om skyss grunnet medisinsk behov på videregående skole, søker gjennom skolen.

Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Enkeltvedtak om skoleskyss gjelder for inntil ett skoleår om gangen. En må søke på nytt i forkant av hvert skoleår, og det blir da fattet et nytt enkeltvedtak.

Forutsetninger og evner kan endre seg over tid. En oppdatert legeattest må derfor legges ved alle nye søknader om skoleskyss for at fylkeskommunen skal ha tilstrekkelige opplysninger for at et enkeltvedtak blir fattet.

Barn der foreldrene ikke bor sammen har rett til skyss mellom hjemmet og skolen til/fra begge foreldrenes hjemmeadresser når foreldrene har delt daglig omsorg. Det forutsettes at barnet fyller skysskravet til den adressen det søkes skyss til/fra. Det skal være forutsigbarhet i hvor barnet bor slik at det er mulig å planlegge skyssen, eksempelvis annen hver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene. Videre må det være mulig å organisere en rasjonell skyss både ift reisetid og økonomi. Er dette ikke mulig vil eleven få avslag på skoleskyss.

Viken fylkeskommune er innvilget dispensasjon fra hovedregelen om gratis skoleskyss for videregående elever bosatt i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Modum, Hole, Ringerike og Kongsberg. Elever bosatt her kjøper selv ungdomskort.

Da kan man kjøpe ungdomskort, som gjelder på alle Brakars linjer (unntatt linje 200 utenfor Buskerud) inntil det året man fyller 20. Barn fra 6 år kan kjøpe ungdomskortet, og vil være rimeligere enn å kjøpe 30-dagers periodebillett for barn. Les mer om ungdomskortet her.

Elever med rett til fri skoleskyss får et elektronisk skolekort. Dette får de utdelt på den skolen de skal gå på.

Kortet kan benyttes til 2 reiser per skoledag med eventuell omstigning etter vanlige overgangsregler. En reise til skolen og en reise til bosted. Velger eleven å bli med en venn hjem etter skolen, er det ok innenfor sonen, men avhengig av kapasitet. Kortet kan brukes mellom kl. 06:00 og kl. 17:00 (avgangstid buss). Kortet er sperret for reiser i helger og skoleferier.

Kortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre.

Glemt skolekort

Elever som har glemt sitt reisekort skal få kjøre med bussen til skolen første dag. Hjem fra skolen må eleven vise midlertidig reisekort.

Mistet/ødelagt skolekort

Dersom du har mistet eller ødelagt skolekortet, meld straks fra på skolen så bestilles det nytt. Skolen skriver ut midlertidig reisekort til deg som gjelder for to uker. Du skal normalt få nytt kort innen to uker. Elever som har mistet eller ødelagt sitt reisekort skal få kjøre med bussen til skolen første dag. Hjem fra skolen må eleven vise midlertidig reisekort.

For elever i videregående skole:

Skolekort er gebyrfritt ved første gangs utstedelse. Ved bestilling av nytt skolekort for elever i videregående skole, ilegges et gebyr på 250 kroner per kort. Gebyret må innbetales før nytt kort utstedes. Mer informasjon får du ved å henvende deg i administrasjonen på skolen.

Elever som har skoleskyss med buss og må reise hjem i løpet av skoledagen, kan benytte skolekortet sitt. For elever som reiser med drosje, må man organisere transporten hjem på annet vis. Eleven, de foresatte eller skolen kan ikke endre på tidspunkt for skyss med drosje, kun avbestille. Meld fra til drosjen om at returskyssen utgår, dersom foresatte henter eleven i løpet av dagen.

Skoleskyss med drosje

Av hensyn til kapasitet og miljø tilstrebes det alltid samkjøring, også i spesialtransport med drosje. Dersom det er fare for at eleven kan skade andre passasjerer eller sjåføren, eller eleven av andre tungtveiende medisinske grunner ikke kan dele drosje med andre elever, må det leveres legeattest som sier noe om grunnen for dette. Man vil da vurdere å sette inn en følgeperson eller gjøre tilpasninger med fast sitteplass. Skjermet transport med bil alene er en tilrettelegging og et unntak i helt spesielle tilfeller.

Skoleskyss med drosje er et rutegående kjøretøy. Eleven må være klar til avtalt tid og sted. En elev blir normalt ikke hentet hjemme. Eleven blir hentet eller satt av på nærmeste fastsatte holdeplass eller oppsamlingsplass. Dersom en elev har særlig behov for skyss fra dør til dør av medisinske årsaker, må dokumentasjon på dette legges ved søknaden om skyss.

Avbestilling av skyss med drosje skal gjøres direkte til drosjesentral.

Fylkeskommunen gir bare skoleskyss til vanlig skolestart og -slutt. Foresatte må selv ordne med transport til fritidsaktiviteter, bibliotek, behandlingstimer og lignende. Eleven, foresatte eller skolen kan ikke endre på tiden for skyssen, de kan bare si den opp.

Fylkeskommunen gir bare skoleskyss mellom elevens hjem og skolen, og eleven vil derfor ikke få dekt skoleskyss til andre adresser.