Skip to main content
Passasjer med mobiltelefonen i hånden

Tilrettelegging for blinde og svaksynte

Brakar har inngått et samarbeid med Kogenta om å utvikle en ny teknisk løsning som skal gjøre det lettere for blinde og svaksynte passasjerer å ta bussen. 

I dag er det en stor utfordring for blinde og svaksynte å vinke inn riktig buss til holdeplassen. Mange busslinjer deler de samme holdeplassene, noe som vanskeliggjør å skulle skille mellom busser, og også andre kjøretøy. Det kan i tillegg by på utfordringer for sjåføren å identifisere en blind eller svaksynt på holdeplassen, da ikke alle bruker hvit stokk eller førerhund.

Ny programvare

Brakar ønsker å legge til rette for god tilgjengelighet for alle sine passasjerer, og har inngått et samarbeid med Kogenta for å utvikle en ny programvare, som skal integreres i app.

Programvaren skal gjøre det mulig for passasjeren å velge hvilken linje de ønsker å reise med, og registrere dette valget i appen. Når passasjeren er på holdeplassen vil programvaren sende en melding til valgte buss, og sjåføren vil få beskjed om at en prioritert passasjer venter på den markerte holdeplassen. Slik vil passasjeren kunne være sikker på å gå om bord i riktig buss, og sjåføren vet at en passasjer som kan trenge assistanse venter.

Utprøving

Brakar har hatt en dialog med både Blindeforbundet, Vy og Consat for å kartlegge hvilke elementer det er viktig å få med i denne programvaren. Prosjektet er nå i en utprøvingsfase for å sikre at den teknologiske plattformen virker som den skal, og for å samle viktig tilbakemelding fra testpassasjerer.

Løsningen man ser på vil være skalerbar og kunne videreføres mot passasjerer med andre utfordringer, i tillegg til passasjerer som trenger ekstra tid ved ombord- og avstigning