Skip to main content
Bilde av HentMeg bestillingstjeneste på Kongsberg

Bestillingstjenesten HentMeg

HentMeg var et prøveprosjekt som startet opp i september 2019 og ble avsluttet i juni 2023 da Brakar Fleks startet opp som et ordinært tilbud.

Målet med prosjektet var å iverksette en bestillingsløsning som ville gi kunden en opplevelse av en mer fleksibel og tilgjengelig mobilitetstjeneste enn det ordinære rutetilbudet. Gjennom prøveprosjektet var det forventet at Brakar fikk viktig læring av hvordan og hvor en slik mobilitetsløsning kunne brukes for å øke kundetilfredsheten.

Det som utmerker HentMeg mot en vanlig rutebuss er fremfor alt:

  • Brukerstyrt bestilling av henting via telefon eller nettside
  • Individuelt tilpasset trasé
  • Geografisk begrensning av tjenesten for å få til god samkjøring og koordinering med andre kollektivtilbud
  • Ordinær betaling som for andre bybusstilbud
  • HentMeg-opplegg utenom rush og ordinære rutebusser i rush
  • Et baksystem som planlegger for mest mulig samkjøring og effektiv kjøring.

Historikk

I fase 1 (sep. 2019 – des. 2020) av HentMeg på Kongsberg var tjenesten satt opp som  «adresse-til-adresse» for bydelene Vibehaugen, Raumyr og Kapermoen.

I fase 2 (fra jan. 2021) ble tjenesten endret til «holdeplass-til-holdeplass». Den indre sonen ble utvidet til Gamlegrendåsen nord. I rush kjørte bussene i ordinær rute som linje 405 og 407.

HentMeg er eid som konsept av Kolumbus i Rogaland. Datasystemene er levert av teknologiselskapene Geta og SpareLabs.

I juni 2023 endret HentMeg navn til Brakar Fleks, og tjenesten gikk over fra prosjekt til en del av Brakars ordinære tilbud.