Skip to main content

Våre ansatte

Brakar AS: Strømsø Torg 4, 3044 Drammen
Tlf. 32 82 66 66 / Kundesenter, tlf. 177

Ledergruppen

Terje Sundfjord
Administrerende direktør
terje.sundfjord@brakar.no
Ingunn Fjeld
Økonomi, adm- og IKT-sjef
ingunn.fjeld@brakar.no
Anne Gamborg
Trafikkutviklingssjef
anne.gamborg@brakar.no
Terje Njaastad
Driftssjef
terje.njaastad@brakar.no
Kjersti D. Nordgård
Salgs- og markedssjef
kjersti.nordgard@brakar.no

Trafikkutvikling

Ørjan Skare
Ruteplanlegger
orjan.skare@brakar.no
Knut Gunnar Fonn
Driftskonsulent, Ringerike/Hallingdal
knut.gunnar.fonn@brakar.no
Åse Røine
Driftskonsulent, Kongsberg/Midtfylket
aase.roine@brakar.no
Mona Wollan
Driftskonsulent Drammen/Lier
mona.therese.wollan@brakar.no
Nora Gautneb Bruusgaard
(i permisjon)
Driftskonsulent Drammen/Lier
nora.gautneb.bruusgaard@brakar.no
Katrine Heumrønningen
Fagansvarlig skoleskyss og bestillingstransport
katrine.heumronningen@brakar.no
Claudia Pedersen-Ibarra
Rådgiver skoleskyss
claudia.pedersen-ibarra@brakar.no
Tanja Nilsen
Saksbehandler skoleskyss
tanja.nilsen@brakar.no


Økonomi, administrasjon og IT

John Fredrik Skaane
Kontraktsrådgiver
john.fredrik.skaane@brakar.no
Trine Anderson
Kontraktskoordinator
trine.anderson@brakar.no
Murtaza Mukhtar
Controller
murtaza.mukhtar@brakar.no
Vera Moen
Fagansvarlig IT
vera.moen@brakar.no
Bent Flyen
IT-koordinator
bent.flyen@brakar.no
Jørn-Thomas Kristiansen
IT-konsulent
jorn-thomas.kristiansen@brakar.no
Philip Gustavsen
IT-konsulent
philip.gustavsen@brakar.no

Salg og marked

Lena Skaar Heckendorn
Kommunikasjonsrådgiver
lena.skaar.heckendorn@brakar.no
Siv Sletten
Rådgiver salg og markedsanalyse
siv.sletten@brakar.no
Gunn-Kristin Kittilsen
Konsulent salg og marked
gunn.kittilsen@brakar.no
Marianne Bjerke Andersen
Leder kundesenter
marianne.andersen@brakar.no
Keth
Brakar Kundesenter
kundesenter@brakar.no
Ann-Therese
Brakar Kundesenter
kundesenter@brakar.no
Henrik
Brakar Kundesenter
kundesenter@brakar.no
Hanne
Brakar Kundesenter
kundesenter@brakar.no
Anne Gunn
Brakar Kundesenter
kundesenter@brakar.no
Maiken
Brakar Kundesenter
kundesenter@brakar.no
Linda
Brakar Kundesenter
kundesenter@brakar.no
Andreas
Brakar Kundesenter
kundesenter@brakar.no
Gro
Brakar Kundesenter
kundesenter@brakar.no