Skip to main content

OPPDATERT 26/1: Arbeidet er ytterligere forsinket. Ny dato for åpning av holdeplass er satt til 26. februar.

Merk spesielt ang. linje 56 til Drammen busstasjon via Gulskogen: Fra og med 4. mars vil denne igjen starte ved Stenseth holdeplass kl. 07:38, og ikke Eknes skole som nå.


OPPDATERT 18/12: I løpet av gravingen har det blitt oppdaget et vannrør som må byttes ut. Arbeidet vil derfor ta noe lengre tid enn opprinnelig antatt, og holdeplassen vil være stengt frem til 2. februar.


Fra mandag 2. oktober og inntil videre ut året, vil Stenseth holdeplass være stengt på grunn av oppgradering av holdeplassen. 

Utbedringen skjer i forbindelse med at Brakar etter hvert skal begynne å kjøre leddbuss på strekningen. I forbindelse med arbeidet, må det ene kjørefeltet stenges og trafikken vil signalreguleres forbi Stenseth holdeplass.  

Mange passasjerer benytter Stenseth som bytteholdeplass mellom linje 51 og 54. Disse må nå bytte på Ødegården Eknes. 

For passasjerer på linje 51 og 139, vil Nedre Eiker kirke være nærmeste betjente holdeplass til Stenseth, mens for linje 54 blir nærmeste holdeplass Ødegården Eknes.

Linje 56 til Drammen busstasjon via Gulskogen, med avgang fra Stenseth kl. 07:38 på skoledager kjører ikke i høstferien. Fra 9. oktober vil den starte fra Eknes skole kl. 07:38. Bussen vil også stoppe ved Prestealleen og Ødegården Eknes før Nedre Eiker kirke. Elever som kommer med 54-bussen fra Hovjordet må bytte til linje 56 på Ødegården Eknes.