Skip to main content

Fra 24. juni til og med 18. august kjører vi sommerruter. Det blir redusert tilbud på mange linjer, og flere linjer kjører ikke i det hele tatt i sommerperioden. 

Sommerkutt

Merk at i år er det flere kutt enn normalt i sommerrutene, som følge av budsjettkutt i fylket:

Husk derfor å sjekke rutetidene hvis du skal ta bussen i sommer. Det kan du gjøre i appen Brakar Reise, i reiseplanleggeren på nettsiden, eller hos Entur. Her vil du til enhver tid finne oppdatert ruteinformasjon.

Se nærmere informasjon under for spesielle merknader i ditt område.

Sjekk kommende rutetabeller

rutetabellsiden kan du se tabellene for sommerkjøring for de linjene som har egne sommerruter. Klikk på «kommende rutetabell». Pass på å sjekke om avgangen din har merknad i rutetabellen (for eksempel en «x» eller «f»). Sjekk i så fall fotnotene for nærmere informasjon. 

Det er litt varierende for når skolene i Buskerud slutter til sommeren og starter til høsten. Merk at skolebussene vil kjøre helt frem til skoleslutt, og starter opp igjen når skolene starter (selv om dette avviker fra datoene over).

Drammen (inkl. Nedre Eiker og Svelvik) og Lier:

35, 37, 55, 56, 57, 62, 64, 65, 66, 72, 79, 98 og 139.

Modum, Øvre Eiker, Sigdal:

103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 132, 133, 135, 136, 137, 138 og 139

Kongsberg/Numedal:

115, 401 (kjører hverdager i uke 26 og 27), 406, 410, 412, 415, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 434, 435 og 436

Hallingdal

301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 320, 321, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 343, 345, 361, 362 og 363

Hole/Ringerike

108, 210, 213, 214, 215, 221, 224, 225, 231, 239, 242, 243, 244, 251, 252, 254 og 255

Drammen/Lier

Linje 52 Drammen-Mjøndalen

Fra 24. juni vil ikke linje 52 lenger kjøre mellom Mjøndalen og Hokksund. Den vil kun kjøre mellom Drammen busstasjon og Mjøndalen. Dette er en permanent endring som også gjelder fra høsten av.

Linje 62 Lierbyen -Sørsdal-Sylling

Kjører ikke i sommer.

Linje 73 Drammen-Reistad-Lierskogen

Kjører ikke på søndager i sommer.

Linje 92 Mariås-Svelvik ferjekai

Fra 24. juni kjører vi ikke lenger lørdagsavganger på linje 92.

Nattbussene på linje 3, 4, 22 og 51 kjører som normalt i sommer. 

Kongsberg/Midtfylket/Øvre Eiker

Linje 52 Drammen-Mjøndalen

Fra 24. juni vil ikke linje 52 lenger kjøre mellom Mjøndalen og Hokksund. Den vil kun kjøre mellom Drammen busstasjon og Mjøndalen. Dette er en permanent endring som også gjelder fra høsten av.

Linje 401 Gamlegrendåsen S-Lindbojordet

Kjører som normalt til og med 5. juli, og med ekstra avganger under Kongsbergjazzen 5. og 6. juli. 401 kjører ikke i perioden 8. juli-18. august.

Linje 430 Kongsberg-Svarstad

Alle sommeravgangene vil kjøre Fv 40.

Brakar Fleks

Fra og med 24. juni vil ikke Brakar Fleks lenger kjøre på søndager. Søndagskjøring ble finansiert av engangsmidler fra fylkeskommunen som var ment å vare i ett år. Disse midlene er ikke fornyet. 

Holdeplassen Kongsberg internasjonale skole vil ikke bli betjent av Fleks fra og med 24. juni. Dette pga problemer med å få snudd bussen. Passasjerer kan i stedet benytte holdeplassen Dyrmyrgata. 

I sommerperioden, 24. juni-18. august, kjører Brakar Fleks slik:

  • Hverdager kl. 07:00-19:00*
  • Lørdag kl. 09:00-17:00

*Frem til og med 7. juli må du starte eller slutte turen i indre sone på hverdager. Fra 8. juli-18. august kan hele Fleks-sonen benyttes på alle dager.

Brakar Fleks kjører ekstra under Kongsbergjazzen. Les mer her.

Tur med Brakar Fleks bestiller du i appen Brakar Fleks, på nettsiden, eller ved å ringe oss på tlf. 177. 

Ringerike/Hole

Linje 200 Hønefoss-Oslo

  • Avgangen kl. 06:10 fra Hønefoss på hverdager kuttes. I tillegg vil avganger på søndag kjøre annenhver time i stedet for hver time. Dette er permanente endringer og vil også gjelde fra høsten.
  • Frem til 1. juli får vi ikke betjent St. Olavs plass på de to siste avgangene på linje 200. Fra 1. juli vil holdeplassen St. Olavs plass legges helt ned, og Vika atrium vil da være eneste stopp i sentrum før bussterminalen.

Linje 233 Hønefoss-Hallingby/Elsrud

Kjører ikke i sommer.

Linje 241 Hønefoss-Sokna/Noresund

Kjører ingen avganger på lørdager. Dette gjelder også fra høsten av.

Bestillingstilbud til Vik og Røyse

Linje 211X til Vik og Røyse kjører som bestillingstilbud fra 24. juni-18. august. Bestill på telefon 32 12 19 00 minst en time før avgang. Sjekk rutetabell for avgangstider.

Brakar Fleks

Brakar Fleks Utstranda og Brakar Fleks Hønefoss kjører som vanlig gjennom sommeren. Les mer om tilbudet og hvordan du bestiller.

Hallingdal

Linje 330, 360 og 420, samt Brakar Fleks Gol, er de eneste linjene som kjører i Hallingdal i sommer.  Det blir færre avganger enn normalt på disse linjene. Linje 360 kjører heller ingen helgeavganger i sommer. Sjekk rutetabell eller reiseplanlegger for tilgjengelige tider.

Linje 345 Geilo-Tuva, som har vært en egen sommerrute, er permanent nedlagt.