Skip to main content

Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag 9. april posisjonens forslag til kutt i rutetilbudet for buss i Buskerud. Forslaget innebærer større og mindre kutt i busstilbudet i hele fylket.

Brakar har blitt pålagt av fylkeskommunene å kutte 45 millioner per år. Kuttene, som nå er vedtatt, er i hovedsak gjort ved å redusere i sommerruter, helgetrafikk, ruter i distriktene og rutetilbud utenfor rushtrafikk. Lovpålagt skoleskyss blir ikke påvirket.

Kuttene vil gjennomføres fra og med sommeren og høsten 2024:

 • Kutt som i oversikten står under «sommer» vil kuttes ved skoleslutt i juni.
 • Kutt som i oversikten står under «hele året» og «vinter» vil kuttes ved skolestart i august (inkl. linje 169).
 • Linje 14, 15, 16 og 21 i Drammen vil legges ned fra skolestart i august.

Les mer om vedtaket i hovedutvalget.

Disse linjene blir berørt:

Linje 3 Fjell-Kastanjesletta

 • Hele året:
  Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt før kl. 06:00 og etter kl. 19:00. Mellom kl. 06 og 19 kjøres hvert 10. minutt som før.
 • Vinter:
  Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommene 9–11 og 18–19.
 • Sommer:
  Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommet 9–18.

Linje 4 Kniveåsen-Drammen busstasjon

 • Vinter:
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).
  Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og tre om kvelden).

Linje 5 Tors vei-Vinnes

 • Vinter: 
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).
  Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og to om kvelden).
 • Sommer: 
  Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort en rundtur tidlig morgen og fire om kvelden).
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort fire rundturer morgen og fire om kvelden).
  Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (tar bort tolv rundturer kl. 11-22).

Linje 14 Underlia-Strøtvet

 • Linjen legges ned. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 15 Drammen-Austad skog

 • Linjen legges ned. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 16 Drammen-Mælen/Skoger

 • Linjen legges ned. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 21 Drammen-Tolerud

 • Linjen legges ned. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 22 Drammen busstasjon-Konnerud-Andorsrud/Svingen
Linje 24 Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet

 • Vinter:
  Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.
  Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.
 • Sommer:
  Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

Linje 52 Drammen-Mjøndalen-Hokksund

 • Vil kjøre kun Drammen-Mjøndalen, kutter strekningen Mjøndalen-Hokksund.

Linje 61 Lierbyen skole – Bera

 • Vinter:
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–09 og 21-24).
 • Sommer:
  Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime tidlig morgen og kveld (kl. 05–06 og 21-24).
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (kl. 08-23).

Linje 71 Asker-Tranby-Lierbyen-Drammen

 • Vinter:
  Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time sent kveld mot tidligere hver halvtime (kl. 20.30-22.30).
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–11 og 20-24).
  Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 10–12 og 20-23).
 • Sommer:
  Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time kveld mot tidligere hver halvtime.
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på dag (kl. 08-18).

Linje 92 Mariås-Svelvik ferjekai

 • Hele året.
  Hverdager, følgende avganger kuttes: Svelvik ferjekai- Mariås: kl. 09.45, kl. 10.45 og kl. 11.45. Mariås-Svelvik ferjekai: kl. 09.55, kl. 10.55 og kl. 11.55.
  Lørdager: Alle avganger kuttes.

Linje 100 Hønefoss-Vikersund-Drammen

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Hønefoss-Drammen kl. 19.05. Vikersund-Drammen kl. 20.40. Drammen-Vikersund kl. 21.09 og kl. 22.09.
  Lørdager: Hønefoss -Vikersund kl. 16.05. Vikersund-Drammen kl. 17.40. Drammen-Vikersund kl. 18.09 og kl. 19.09.
  Søndager: Hønefoss-Drammen kl. 16.05. Vikersund-Drammen kl. 17.40. Drammen-Vikersund kl. 18.09, kl. 19.09 og kl. 20.09.
 • Sommer:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Hønefoss-Vikersund kl. 18.05. Drammen-Vikersund kl. 20.09.
  Lørdager: Hønefoss-Drammen kl. 18.05. Drammen-Vikersund kl. 08.09.
  Søndager: Hønefoss-Drammen kl. 10.05 og kl. 16.05. Drammen-Hønefoss kl. 08.09. Drammen-Vikersund kl. 18.09.

Linje 101 Vikersund-Hokksund-Drammen

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Drammen-Hokksund kl. 22.56 og 23.56. Hokksund-Drammen kl. 22.27. Vikersund-Drammen kl. 21.10.
  Lørdager: Drammen-Hokksund kl. 23.26. Hokksund-Drammen kl. 21.57 og 22.57.
  Søndager: Drammen-Hokksund kl. 23.26.

Linje 169 Lierbyen-Oslo

 • Linje 169 opprettholdes som et rushtidstilbud på hverdager. Kostnadene dekkes inn ved å redusere øvrig kollektivtilbud i Lier kombinert med økte takster. Detaljene rundt tilbudet er foreløpig ikke avklart.

 

*Vinter vil si fra skolestart i august til skoleslutt i juni. 

Linje 52 Drammen-Mjøndalen-Hokksund

 • Vil kjøre kun Drammen-Mjøndalen, kutter strekningen Mjøndalen-Hokksund.

Linje 100 Hønefoss-Vikersund-Drammen

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Hønefoss-Drammen kl. 19.05. Vikersund-Drammen kl. 20.40. Drammen-Vikersund kl. 21.09 og kl. 22.09.
  Lørdager: Hønefoss -Vikersund kl. 16.05. Vikersund-Drammen kl. 17.40. Drammen-Vikersund kl. 18.09 og kl. 19.09.
  Søndager: Hønefoss-Drammen kl. 16.05. Vikersund-Drammen kl. 17.40. Drammen-Vikersund kl. 18.09, kl. 19.09 og kl. 20.09.
 • Sommer:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Hønefoss-Vikersund kl. 18.05. Drammen-Vikersund kl. 20.09.
  Lørdager: Hønefoss-Drammen kl. 18.05. Drammen-Vikersund kl. 08.09.
  Søndager: Hønefoss-Drammen kl. 10.05 og kl. 16.05. Drammen-Hønefoss kl. 08.09. Drammen-Vikersund kl. 18.09.

Linje 101 Vikersund-Hokksund-Drammen

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Drammen-Hokksund kl. 22.56 og 23.56. Hokksund-Drammen kl. 22.27. Vikersund-Drammen kl. 21.10.
  Lørdager: Drammen-Hokksund kl. 23.26. Hokksund-Drammen kl. 21.57 og 22.57.
  Søndager: Drammen-Hokksund kl. 23.26.

Linje 104 Vikersund-Åmot

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes: Søndager: Vikersund – Åmot kl. 13.30. Åmot – Vikersund kl. 17.20.

Linje 105 Åmot-Eggedal-Berghammeren

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes:
  Fredager: Eggedal-Åmot kl. 19.25. Åmot-Eggedal kl. 22.00.
  Søndager: Åmot-Berghammeren kl. 13.45. Berghammeren-Åmot kl. 15.30.

Linje 116 Hokksund-Skotselv

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes: Hokksund-Skotselv kl. 11.10 og 13.10. Skotselv-Hokksund kl. 11.30 og 13.30.
 • Sommer:
  Følgende avganger kuttes: Hokksund-Skotselv kl. 09.10 og 12.10. Skotselv-Hokksund kl. 09.30 og 12.30.

Linje 117 Hokksund-Ormåsen

 • Sommer:
  Følgende avganger kuttes: Hverdager: Hokksund-Ormåsen kl. 05.17. Ormåsen-Hokksund kl. 05.35.

Linje 118 Hokksund-Vestfossen-Darbu

 • Hele året: 
  Følgende avganger kuttes: Hverdager: Hokksund-Vestfossen-Darbu kl. 10.50 og 12.50. Darbu-Vestfossen-Hokksund kl. 11.25 og 13.25.

Linje 125 Hokksund-Harakollen

 • Sommer:
  Følgende avganger kuttes på hverdager: Hokksund-Harakollen kl. 08.55, kl. 10.55, kl. 12.55, kl. 14.55 og kl. 16.55. Harakollen-Hokksund kl. 09.04, kl. 11.04, kl. 13.04, kl. 15.04 og kl. 17.04.

Linje 420 Kongsberg-Rødberg-Geilo

 • Sommer:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Rødberg-Kongsberg kl. 13.35, Kongsberg-Rødberg kl. 19.35
  Søndager: Rødberg-Kongsberg: kl.18.30, Kongsberg-Rødberg: kl. 21.35

Linje 430 Kongsberg-Hvittingfoss-Svarstad

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes på hverdager: Kongsberg-Hvittingfoss kl. 17.02, Hvittingfoss-Kongsberg kl. 18.00
 • Sommer:
  Følgende avganger kuttes på hverdager: Kongsberg-Svarstad kl. 14.35, Svarstad-Kongsberg kl. 07.33

 

*Vinter vil si fra skolestart i august til skoleslutt i juni. 

Linje 100 Hønefoss-Vikersund-Drammen

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Hønefoss-Drammen kl. 19.05. Vikersund-Drammen kl. 20.40. Drammen-Vikersund kl. 21.09 og kl. 22.09.
  Lørdager: Hønefoss -Vikersund kl. 16.05. Vikersund-Drammen kl. 17.40. Drammen-Vikersund kl. 18.09 og kl. 19.09.
  Søndager: Hønefoss-Drammen kl. 16.05. Vikersund-Drammen kl. 17.40. Drammen-Vikersund kl. 18.09, kl. 19.09 og kl. 20.09.
 • Sommer:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Hønefoss-Vikersund kl. 18.05. Drammen-Vikersund kl. 20.09.
  Lørdager: Hønefoss-Drammen kl. 18.05. Drammen-Vikersund kl. 08.09.
  Søndager: Hønefoss-Drammen kl. 10.05 og kl. 16.05. Drammen-Hønefoss kl. 08.09. Drammen-Vikersund kl. 18.09.

Linje 200 Hønefoss-Oslo

 • Hele året:
  Hverdager: Hønefoss-Oslo kl. 06.10 kuttes.
  Søndager: Avganger hver andre time mot tidligere hver time.

Linje 222 Heradsbygda-Hønefoss

 • Hele året:
  Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime mellom kl. 19 og kl. 21.
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime mellom kl. 15 og kl. 18.

Linje 223 Hønefoss-Haugsbygd

 • Hele året:
  Følgende avganger kuttes: Mandag-søndag: Schjongslunden-Smeden kl. 21.10, Smeden-Schjongslunden kl. 21.28

Linje 228 Haldenjordet-Hvervenmoen

 • Hele året:
  Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19-21.
  Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 18-21.
  Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 18-21.

Linje 232 Hønefoss-Hallingby

 • Hele året:
  Følgende avganger kuttes Hverdager Hønefoss-Hallingby kl. 17.15, Hallingby-Hønefoss kl. 17.45.

Linje 233 Hønefoss-Hallingby/Elsrud

 • Alle avganger kjøres bare skoledager. Tidligere har noen avganger kjørt på dager med skolefri/ferier.

Linje 241 Hønefoss-Sokna/Noresund

 • Hele året
  Følgende avganger kuttes: Lørdager Noresund-Hønefoss kl. 10.00, Hønefoss-Noresund kl. 15.25.

 

*Vinter vil si fra skolestart i august til skoleslutt i juni. 

Linje 330 Geilo-Ål-Gol-Nesbyen

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes på hverdager Geilo-Gol kl. 09.20, Gol-Geilo kl. 11.05, Nesbyen-Gol kl. 15.55, Gol-Nesbyen kl. 16.30.
 • Sommer:
  Følgende avganger kuttes:
  Hverdager: Geilo-Nesbyen: to av fem turer kuttes. Nesbyen-Geilo: to av fem turer kuttes.
  Søndager: Begge turene i begge retningene kuttes.

Linje 331 Myrland-Hagafoss

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes: Hverdager (kjøres kun skoledager) Sunhov-Hagafoss kl. 09.20 Hagafoss-Sunhov kl. 09.35.

Linje 332 Geilo-Gol-Flå

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes: Hverdager (kjøres kun skoledager) Ål-Hagafoss kl. 09.15, Hagafoss-Ål kl.10.05.

Linje 334 Geilo-Haugastøl

 • Vinter:
  Følgende avganger kuttes på hverdager: Geilo-Solheim snuplass kl. 09:15, Solheim snuplass-Geilo kl. 10:10.
 • Sommer:
  Alle avganger på linje 334 kuttes (har vært bestillingsrute). Alternativ: Skyss linje 991 Geilo – Eidfjord – Odda.

Linje 345 Geilo-Tuva

 • Sommer:
  Legges ned. Linjen har bare gått om sommeren.

Linje 360 Tuv-Hemsedal- Gol

 • Vinter:
  Lørdager: En av to turer kuttes i begge retninger.
  Søndager: En av to turer kuttes i begge retninger.
 • Sommer:
  Lørdager: Begge turene i begge retninger kuttes.
  Søndag: Begge turene i begge retninger kuttes.

Hallingbussen Vy 175 Geilo-Oslo

 • Dagens tilskudd til Hallingbussen opprettholdes.

 

*Vinter vil si fra skolestart i august til skoleslutt i juni.