Skip to main content

30. juni kjører den selvkjørende bussen i Drammen sin siste tur. Den folkekjære linje 1 har trafikkert strekningen Drammen park – CC i nesten to år, med noen avbrudd grunnet Covid, og gitt et lett tilgjengelig og hyggelig tilbud sentralt i Drammen. I løpet av disse årene har 11 100 passasjerer reist med bussen.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Brakar, Applied Autonomy, Vy og Drammen kommune.

– Vår første selvkjørende buss gikk i Kongsberg i tre år. Da vi startet opp i Drammen var det for å teste bussen i et mer komplisert og krevende trafikkbilde, forteller Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

Det har vært viktig for Brakar at tilbudet skal dekke et reelt kundebehov, samt at slike prøveprosjekt må til som en «reality check» av selvkjørende teknologi.  Kan en selvkjørende buss kjøre i rutedrift allerede nå? Aksepterer kunden teknologien? Hvordan kan vi gjøre teknologien bedre? Hvordan kan vi integrere i kollektivtilbudet?

Trygge og fornøyde kunder ombord

Kundene forteller i intervjuer og undersøkelser at de har høy tro på selvkjørende teknologi, og mener det er en del av fremtiden. De føler seg også trygge om bord, og verten om bord bidrar til å gi trygghetsfølelse. Få foretrekker vanlig buss med sjåfør. Ikke minst synes kundene på linje 1 at det er et sosialt og hyggelig tilbud hvor de møter andre og kan slå av en prat. Bussen har fungert som en integrert del av øvrig kollektivtilbud med samme billettsalg og info.systemer. Den har «matet» til store kollektivlinjer i Drammen sentrum og gitt bedre tilgjengelighet i sentrale boligområder hvor mange eldre bor.

Teknologi fortsatt i utvikling

I løpet av prosjektperioden er bussen, som leveres av franske Easy Mile, utviklet og forbedret. Den kjører i dag raskere og smidigere og «klokere» enn ved oppstart. Den kan blant annet håndtere regler som vikeplikt og forbikjøringer selv. Utfordringer underveis har vært dårlig vintervedlikehold, veiarbeid og stengte gater og god varsling av dette samt varetransport som er uforutsigbar.

Prosjektleder Johan Sigander sier seg uansett godt fornøyd med prøveprosjektet:

– Jeg er stolt av at vi har tatt kundene med på avansert teknologisk utprøving i verdensklasse! Linje 1 kan virke langsom, men bak fasaden er det kompleks selvkjørende teknologi under utvikling. Vi har utfordret denne teknologien i et travelt byområde – med passasjerene som testpiloter! Vi har ikke fått til alt vi har ønsket, men å andre siden har vi fått en helt ny hyggelig møteplass om bord på bussen samtidig som innbyggerne i Drammen har fått et vink om det som vil komme av moblitetsløsninger i fremtiden.

Brakar ønsket å videreføre prosjektet, men ville gjerne teste ut å kjøre en del av strekningen uten vert. Dette har Brakar ikke fått tillatelse til av Vegdirektoratet innenfor de frister vi har for prosjektet. Prosjektet blir derfor avsluttet.

– Dette er allikevel ikke slutten på Brakars arbeid med selvkjørende buss, sier Sundfjord. -Vi jobber nå for å se på strekningen fra nytt sykehus ut til den nye Fjordbyen. Dette kan være et ideelt sted å sette inn en selvkjørende buss. Målet da er en større, og mer «normal» buss – helt uten vert.

Foto av våre ansatte og selvkjørende buss i Drammen finner du her: Media og presse – Brakar