Skip to main content

Den 23. april innleder Brakar tredje fase av pilotprosjektet med selvkjørende buss i Kongsberg. Bussen som til nå kun har kjørt tur/retur Kongsberg Knutepunkt – Kongsberg rådhus, skal nå hele veien til Teknologiparken før den snur. Dette vil gjøre at den selvkjørende bussen får den lengste og mest avanserte traseen for en buss av sin type i verden!

De første to fasene av prosjektet er fullført, og bussen har kjørt i Kongsberg gjennom hele vinteren. Prosjektet har på denne måten samlet på seg masse verdifull erfaring om hva som må tas hensyn til på vinterføre.

Blant annet vet vi nå at brøytekantene og hvordan det brøytes er helt avgjørende for framkommeligheten til bussen, pluss at sensorene på bussen stadig må lære seg nordisk værtype!

I tredje fase av prosjektet kommer det til å bli betaling for voksne, mens barn og honnør fortsatt vil reise gratis. All betaling vil skje med Brakar Billett, og overgang fra andre busslinjer gjelder på vanlig måte.

Den selvkjørende bussen har blitt godt tatt imot i Kongsberg. Hittil har 1500 passasjerer reist med bussen.