Skip to main content
Bilde av selvkjørende buss i Drammen.

Selvkjørende buss

Fra høsten 2018 og frem til sommeren 2023 testet Brakar selvkjørende buss i Kongsberg og Drammen.

Selvkjørende buss i Kongsberg

Høsten 2018 var Brakar først i verden med å lansere en selvkjørende buss fullintegrert i kollektivtransporten. Dette skjedde i Kongsberg og i den første fasen kjørte bussen en kort sentrumsrunde (via gågata) fra Kongsberg knutepunkt via Skolegata til Tråkka og tilbake til Kongsberg knutepunkt (0,9 km).

Bussen fikk et eget linjenummer (450) og rutetabell, og ble i desember 2018 utvidet til å kjøre til Vestsiden. I april 2019 ble ruten utvidet igjen, denne gangen til Teknologiparken. Tilbudet ble koordinert med bybuss 407, som da ble innstilt på samme strekning som linje 450 var i drift. Dermed var det første gangen som selvkjørende busser erstattet dieselbusser i rute. På dette tidspunktet var ruten i Kongsberg den lengste og mest komplekse for selvkjørende buss i verden.

Frem til desember 2021, da prosjektet i Kongsberg ble avsluttet, kjørte bussen til sammen 12 175 km. 

Les sluttrapporten for Kongsberg-prosjektet her.

Project summary in English.

Selvkjørende buss i Drammen

Etter å ha oppnådd flere viktige milepæler i Kongsberg, ble prosjektet tatt videre til Drammen i august 2021. Den selvkjørende bussen ble satt i rute som linje 1, og kjørte mellom Drammen park og kjøpesenteret CC. Bussen kjørte en 1,9 km lang trasé gjennom gågata i sentrum, mellom kl. 11 og 17 på hverdager, og kl. 10 og 15 på lørdager. Barn og honnør reiste gratis, mens bybillett var gjeldende for voksne reisende – samme som i Kongsberg.

Drammen som et storbyområde ga muligheter både for å teste ut samspillet for selvkjørende buss i et mer komplekst trafikkbilde, og for å få et tydelig fokus på fremtidens mobilitetsløsninger.

I perioden som bussen kjørte var den spesielt populær blant eldre passasjerer.

Prosjektet i Drammen ble avsluttet i juni 2023.

Kjøring med og uten vert

I både Kongsberg og Drammen ble bussen kjørt med en vert om bord. Verten, som var en bussjåfør fra Vy, kunne overstyre bussen dersom den ikke kunne håndtere en viss situasjon. Verten bisto også passasjerene.

I Kongsberg ble det i mai/juni 2021 testet ut kjøring uten vert om bord gjennom gågata. Verten fulgte da bussen til fots. Det ble søkt om å kjøre uten vert på en strekning i Drammen også, men søknaden ble ikke godkjent.

Bussene

Kjøretøyene som ble brukt i prosjektene, ble produsert av franske EasyMile. Bussen hadde sitteplass til seks passasjerer, og bussen var utstyrt med rullestolrampe.

Bussen ble programmert til å følge en angitt rute, og var utstyrt med en rekke sensorer der det ble brukt både radar- og laserteknologi. Hele området rundt bussen ble løpende skannet. Hvis en gående, en syklist, en ball eller et annet kjøretøy kom for nært, stanset bussen.

Samarbeid

Prøveprosjektet var et samarbeid mellom Brakar, Applied Autonomy, Vy, Drammen kommune og Kongsberg kommune. Prosjektet ble finansiert av Brakar med støtte fra Buskerudbyen.

Sohjoa Last Mile

Gjennom EU-prosjektet, Sohjoa Last Mile, testet Applied Autonomy, Brakar, Statens vegvesen og Kongsberg kommune også ut selvkjørende buss uten operatør i en lukket rute på 1,5 km inne på Teknologiparken i Kongsberg. Bussen kjørte på bestilling gjennom app.

Prosjektet var i utgangspunktet et forsknings- og utredningsprosjekt, for å utvikle, teste og pilotere en selvkjørende minibuss uten operatør om bord i en lukket rute. Bussen startet kjøring i juni 2021, og prosjektet ble avsluttet i november 2021. Sohjoa Last Mile-prosjektet hadde til sammen tre piloter, i Kongsberg, Tallinn og Gdansk.

Les rapporten fra Sohjoa-prosjektet.