Skip to main content

Brakar registrerte totalt 11,4 millioner reiser i 2022, mot 12,6 millioner før pandemien, i 2019. Dette er også en økning på hele 24 prosent fra 2021. Antall reiser nærmer seg «normalen», og de siste tre månedene av fjoråret var 98 prosent av trafikken tilbake.

– Vi er godt fornøyde med fjoråret. Selv om vi fortsatt ligger noe bak der vi skal være, endte vi i 2022 opp 6,6 prosent over budsjett, og vi regner med å være tilbake til 2019-nivå i løpet av de neste to årene, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Nedgang i alle områder

På årsbasis er det nedgang i antall reiser i alle områder sammenlignet med 2019:

  • Drammen og Lier: – 7,8 %
  • Øvre Eiker og Midtfylket: -11,4 %
  • Kongsberg og Numedal: -9 %
  • Hallingdal: +0,3 %
  • Ringerike og Hole: -7,9 %

Pandemien påvirket antall bussreiser det første halvåret, men fra august tok trafikken seg opp (endring i perioden oktober-desember):

  • Drammen og Lier: -5,9 %
  • Øvre Eiker og Midtfylket: -1,5 %
  • Kongsberg og Numedal: +5,3
  • Hallingdal: -5,9%
  • Ringerike og Hole: -2,2%

Buskerudbyen

Buskerudbyen, som inkluderer Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg, har til sammen en nedgang på 8,5 prosent i forhold til 2019, men i løpet av høsten er 98 prosent av kundene tilbake i kollektivtrafikken.

God økning på nattbussen

I mai 2022 begynte vi å kjøre nattbussen i Drammen igjen, og det var tydeligvis et savn. Nytt i 2022 var også nattbuss til Fjell. I løpet av de åtte månedene ble det registrert 11 591 reiser, en vekst på hele 40 prosent sammenlignet med 2019.

Antall reiser med ferje

Brakar har registrert ca. 223 000 reiser på ferjesambandet Svelvik–Verket i 2022. Dette er ca. 12 000 flere enn i 2021, og ca. 3 000 flere enn i 2019. I det tyngste pandemiåret falt antall reiser ned til ca. 100 000.

Topp 10 enkeltlinjer 2022
3 Kastanjesletta – Fjell 1 976 436
51 Bragernes torg – Solbergelva – Mjøndalen 997 835
71 Drammen – Lierbyen –  Asker 860 787
4 Kniveåsen – Drammen busstasjon 567 830
5 Vinnes – Tors vei 563 988
61 Bera – Lierbyen skole 45 6191
200 Hønefoss – Oslo 41 3459
22 Drammen busstasjon – Konnerud – Svingen 41 0095
24 Drammen busstasjon – Konnerud – Eikerdelet 40 7490
101 Drammen – Vikersund/Hønefoss 39 4559