Skip to main content

Fra 1. juli endres prisen for elbil på Svelvik-ferja. Prisen øker fra 24 til 33 kroner. Dette er vedtatt av Buskerud fylkeskommune, som følger Stortingets budsjettvedtak om å endre vilkår for nullutslippskjøretøy i klassen under 6 meter. Ferjetaksten er endret til at el- og hydrogenkjøretøy betaler en takst som er 70 prosent av ordinær pris. Se oppdatert pristabell.