Skip to main content

Reisegaranti

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram i rett tid. Dersom det likevel oppstår forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi refundere deg for utlegg til alternativ transport dersom du blir mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr.
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr.
 • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kr.

For å søke om refusjon, fyll ut skjema nederst på denne siden.

Merk at refusjonen gjelder inntil gitte beløp – det betyr at du ikke vil få mer enn ditt faktiske utlegg.

Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang på din reise. Du må beregne tilstrekkelig overgangstid og ev. ekstra gangtid der det ikke er fast korrespondanse.

Reisegarantien gjelder ikke på ferje, men dersom noe spesielt skjer vil vi forsøke å hjelpe. Ta da kontakt med oss på tlf. 177.

Når gjelder reisegarantien ikke?

Dersom vi har informert om forsinkelsen på forhånd som du vet, eller burde vite om, gjelder garantien ikke.

Den dekker ikke «følgeskader», som utgifter til tannlege, forretningsavtaler, flyreiser eller lignende.

Garantien gjelder ikke ved hendelser som streik eller lignende, naturkatastrofer, ekstraordinære værforhold (kraftig snøfall, flom, ras osv.), veiarbeid og uforutsette trafikale forhold, eller store arrangementer som berører kollektivtrafikken i stor grad.

Bruk av egen bil

Ved refusjon av kilometergodtgjørelse er det kun sjåføren som kan sende inn krav dersom flere reiser sammen. Garantien dekker ikke utgifter til bompenger, parkering og lignende.

Fra 1.2.2016 gjelder denne reisegarantien på alle Brakars linjer. Garantien er i henhold til nasjonal reisegaranti.

Oversikt over busspassasjerettighetsforordningens betydning for kollektivtrafikken i Norge

Skjema for refusjon

Felter merket * må fylles ut.

 • Planlagt reise

  Alle felter må fylles ut.
 • Seksjon 1: Refusjon for kjøpt bussbillett (Brakar)

  Har du kjøpt enkeltbillett eller du har periodebillett med Brakar, kan du få refundert beløp for reisen som var forsinket dersom reisegarantien oppfylles. Fyll ut følgende felter:
 • Max. file size: 80 MB.
 • Seksjon 2: Utført reise med annet transportmiddel (tog/taxi/buss)

  Har du benyttet tog, taxi eller buss med noen andre enn Brakar og ønsker refusjon for denne reisen, må du fylle ut alle felter i denne seksjonen. Bilde av kvittering må legges ved.
 • Max. file size: 80 MB.
 • Max. file size: 80 MB.
 • Max. file size: 80 MB.
 • Seksjon 3: Reise med egen bil

  Gjelder dersom du har benyttet egen bil eller sittet på i annen bil som alternativ til bussreisen. Garantien dekker ikke utgifter til bompenger, parkering eller lignende.
 • Vi gjør oppmerksom på at du kan få saken behandlet av Transportklagenemnda. Saken må være nemnda i hende senest 4 uker etter svar fra Brakar. Informasjon om nemnda og klagebehandlingen finner du på nemndas nettsider: Transportklagenemnda.no.

  Klager som skal behandles i nemnda må sendes inn senest ett år etter at klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til tjenesteyteren.