Skip to main content
Passasjerer venter på bussen ved Drammen busstasjon.

Reisegaranti

Vår reisegaranti forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram i rett tid. Dersom det likevel oppstår forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi refundere deg for utlegg til alternativ transport dersom du blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr.
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr.
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kr.

Dersom du har kjøpt billett og ikke får benyttet den fordi vi ikke kjører avgangen, eller ikke har plass til deg ombord, refunderer vi ditt utlegg for enkeltbillett. Vi gir ikke tilsvarende refusjon for periodebillett.  

For å søke om refusjon, fyll ut skjema nederst på denne siden. Skjemaet (med evt. kvittering) må sendes inn innen 30 dager fra hendelsen oppstod.

Merk at refusjonen gjelder inntil gitte beløp – det betyr at du ikke vil få mer enn ditt faktiske utlegg.

Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang på din reise. Du må beregne tilstrekkelig overgangstid og ev. ekstra gangtid der det ikke er fast korrespondanse.

Reisegarantien gjelder ikke på ferje, men dersom noe spesielt skjer vil vi forsøke å hjelpe. Ta da kontakt med kundesenteret vårt.

Når gjelder reisegarantien ikke?

Dersom vi har informert om forsinkelsen på forhånd som du vet, eller burde vite om, gjelder garantien ikke.

Den dekker ikke «følgeskader», som utgifter til tannlege, forretningsavtaler, flyreiser eller lignende.

Reisegarantien gjelder ikke ved hendelser som streik eller lignende, naturkatastrofer, ekstraordinære værforhold (kraftig snøfall, flom, ras osv.), veiarbeid og uforutsette trafikale forhold, eller store arrangementer som berører kollektivtrafikken i stor grad.

Bruk av egen bil

Ved refusjon av kilometergodtgjørelse er det kun sjåføren som kan sende inn krav dersom flere reiser sammen. Garantien dekker ikke utgifter til bompenger, parkering og lignende.

Fra 1.2.2016 gjelder denne reisegarantien på alle Brakars linjer. Garantien er i henhold til nasjonal reisegaranti.

Oversikt over busspassasjerettighetsforordningens betydning for kollektivtrafikken i Norge