Skip to main content

Brakar har de siste dagene innstilt avganger både i Drammen og i midtfylket. Dette rammer kunder som er avhengig av oss hver dag, noe vi beklager sterkt. Vi minner om vår reisegaranti, og ber kundene lese mer om denne. De kan også ringe Brakars kundesenter på telefon 177.  

Hvorfor har bussene stått? 

Drammen og Lier 

I Drammen har det i all hovedsak vært utfordringer med dieselbusser som har vært i trafikk siden 2014. Her oppstod en rekke tekniske problemer knyttet til kulde, og selv om det har blitt varmere i været har vår operatør Vy fortsatt hatt busser stående på verksted som følge av kulden. Vi har derfor også vært nødt til å innstille en del avganger også etter kulden ga seg. Dette rammet spesielt følgende linjer da bussene i stor grad er øremerket de forskjellige busslinjene: 

  • 3 Kastanjesletta – Fjell 
  • 71 Drammen – Asker 
  • 73 Drammen – Lierskogen  

I Drammen og Hallingdal, hvor elektrisk buss har vært i drift i flere år, har teknologien levert også i kuldeperioden. Uten disse hadde vi ikke fått kjørt så mange avganger som det faktisk er gjort, og de er omdisponert til bruk på linjer som vanligvis kjører diesel. Vi har derfor også fått innstillinger på linjer med elbuss.  

Midtfylket 

I midtre deler av Buskerud har vi primært problemer i Vikersund hvor blant annet bussene som kjører linje 100 Hønefoss-Vikersund-Drammen hører hjemme. I dette området hadde vi oppstart på ny kontrakt og nye elbusser med tilhørende ladeinfrastruktur sommer/høst 2023. Her har en stor driftsorganisasjon gått over fra dieselbusser til elektriske busser. Det er en stor snuoperasjon og vi er ikke ukjent med at det er oppstartsproblemer med nye busser. Det har vi også hatt ved oppstart på andre kontrakter. Erfaringsvis får vår operatør og bussleverandør orden på utfordringene etter noe tid.

Mangel på varme for sjåfører og kunder på våre elektriske busser i Kongsberg/Midtfylket skyldes ikke mangel på energi/strømtilførsel. Det har vært feil på varmestyringssystemene, også hos leverandøren som leverte bussene.  Dette jobber vår operatør og bussleverandør for å få kontroll på.   

Dessverre får slike oppstartsproblemer selvsagt konsekvenser for kunder, og vi kan forsikre om at det i slike tilfeller jobbes intenst for å løse problemene.

På dager med bussmangel blir skoleskyss prioritert.

Det er meldt ny kuldeperiode om noen dager, og vi forsøker nå å forberede oss på dette, samt å få busser som har stått i drift igjen.  

Omstilling og grønt skifte 

Vi har respekt for den omstillingen vår operatør Vy nå foretar for å tilpasse seg det grønne skiftet. Å snu en driftsorganisasjon fra nær 70 års bruk av dieselbusser til elektrisk drift er en stor utfordring, som ikke blir mindre av kulden den siste tiden.  

Brakar er ikke i tvil om at overgang til elektriske busser er nødvendig i henhold til de klimamål som er satt. For klima og lokal luftkvalitet er elektrisk bussdrift fremtiden.  

Pressekontakt i Brakar: 

Terje Sundfjord, adm. direktør 

Telefon: 992 29 093