Skip to main content

OPPDATERT MANDAG KL. 13:30:

Vi forsøker å komme i gang igjen på en rekke linjer nå i løpet av den neste timen. Vi tar forbehold om at veier er kjørbare, og at innstillinger/endringer kan forekomme.

Drammen/Lier: Alle linjer, unntatt 15, 16 og 53 vil starte å kjøre.

 • Linje 14 kjører kun til Strøtvet, ikke Underlia
 • Linje 22 kjører kun til Svingen (ikke Andorsrud).
 • Linje 24 vil kun kjøre til Konnerud skole inntil videre, og ikke via Djupdalen.

Kongsberg: Starter opp igjen med linje 401, 403 og 409.

Øvre Eiker/Modum/Sigdal/Krødsherad: Her kommer vi ikke i gang igjen i ettermiddag. Kun 52, 100 og 101 som kjører.

Ringerike: Kun linje 200, 228 og 241 kjører.

Hallingdal: Kjører som normalt, unntatt linje 420.

Skolebusser: Alle skolebusser vil kjøre som vanlig i morgen, tirsdag 23. januar. Kun skolebusser i Hallingdal vil kjøre i ettermiddag.

Innstillinger mandag

På grunn av det varslede væromslaget, som med stor sannsynlighet vil føre til svært vanskelige kjøreforhold, blir store deler av busstrafikken i Buskerud innstilt mandag 22. januar.

Som allerede varslet, er all skoletransport i Buskerud (unntatt i kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol) innstilt mandag. Brakar har i samråd med Vy, som kjører for oss, vurdert det slik at vi skal forsøke å kjøre noen linjer som trafikkerer flate strekninger, men de fleste ordinære linjer innstilles hele mandag.

Sikkerhet og fremkommelighet

Avgjørelsen er tatt for å sikre fremkommelighet langs veien for ryddemannskaper, utrykningskjøretøy og annen viktig transport. 

Flere faktorer gjør at det er ekstra utfordrende med væromslaget som er meldt nå. Bakken er frossen etter en lang kuldeperiode, og kummer og avløp er tette. Dette gjør at regnvannet som nå kommer ikke har noe sted å forsvinne og det blir overvann, som vil fryse på kald bakke. Vann oppå der igjen vil gi speilglatte veier.

Veimyndighetene sier de ikke vil greie å sørge for at alle veier er trygge for busstrafikk. I tillegg er det viktig at ikke bussene bidrar til kaos på veiene, slik at de som faktisk har behov for å kjøre, kan komme frem. Vi oppfordrer derfor også alle som ikke må ut å kjøre, om å la bilen stå på mandag.

Kundesenteret åpent fra 13-17 søndag

Kundesenteret vårt er åpent på telefon 177 søndag 21. januar mellom kl. 13 og 17 dersom du har spørsmål. Mandag holder vi åpent i alle kanaler fra 07-19.

Oversikt over innstillinger

Se oversikt over hvilke linjer som er innstilt og som kjøres i de forskjellige områdene under. Vi gjør oppmerksom på at det også kan bli innstillinger på de linjene som foreløpig er satt opp til å kjøre. Det avhenger helt av kjøreforholdene. Vi vil informere fortløpende i våre kanaler ved endringer i trafikken.

 • Linje 3 Strømsø torg-Kastanjesletta: Kjører kun mellom Sørensvingen og Strømsø torg. Innstilt mellom Sørensvingen og Kastanjesletta. Følger rutetabell fra start- og stoppested.*
 • Linje 3 Strømsø torg-Fjell: Kjører mellom Fjell og Strømsø torg. Det vil kjøres med annen buss, som kan kjøre med piggkjetting. Dette er buss med trappetrinn ved inngang. Det tas forbehold om at det er kjørbart med piggkjetting på strekningen.*
 • Linje 4 Kniveåsen – Drammen busstasjon: Innstilt
 • Linje 5 Vinnes – Tors vei: Kjører mellom Vinnes og Strømsø torg. Innstilt mellom Strømsø og Tors vei. Følger rutetabell fra start- og stoppested.*
 • Linje 14 Underlia – Strøtvet: Innstilt
 • Linje 15 Drammen busstasjon – Austad skog: Innstilt
 • Linje 16 Drammen busstasjon – Mælen/Skoger: Innstilt
 • Linje 21 Tolerud-Drammen busstasjon: Innstilt
 • Linje 22 Drammen busstasjon-Andorsrud/Svingen: Innstilt
 • Linje 24 Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet: Innstilt
 • Linje 25 Drammen busstasjon- Gulskogen: Går som vanlig*
 • Linje 35 Skoger – Drammen: Innstilt
 • Linje 37 Skoger-Lier: Innstilt
 • Linje 51 Drammen-Solbergelva-Mjøndalen Går som vanlig*
 • Linje 52 Drammen – Hokksund: Går som vanlig*
 • Linje 53 Mjøndalen – Åsen: Innstilt
 • Linje 54 Mjøndalen – Hovjordet: Innstilt
 • Linje 61 Bera-Lierbyen skole: Kjøres mellom Lierbyen skole og Bragernes torg. Innstilt mellom Bragernes og Bera. Følger rutetabell fra start- og stoppested.*
 • Linje 62 Lierbyen – Sørsdal – Sylling: Innstilt
 • Linje 63 Sylling – Lierbyen: Innstilt
 • Linje 64 Sylling – Delekant – Sylling: Innstilt
 • Linje 65 Sylling-Øverskogen-Hornstua: Innstilt
 • Linje 66 Sylling – Lier stadion: Innstilt
 • Linje 71 Drammen – Lierbyen – Asker: Innstilt
 • Linje 72 Lierskogen-Tranby-Drammen: Innstilt
 • Linje 73 Drammen-Reistad-Lierskogen: Innstilt
 • Linje 79 Lahell-Stoppen: Innstilt
 • Linje 91 Berger-Svelvik-Drammen: Går som vanlig*
 • Linje 92 Svelvik-Marieås-Svelvik: Innstilt
 • Linje 98 Mariås – Tangen – Berger: Innstilt
 • Linje 100 Drammen-Vikersund-Hønefoss: Går som vanlig*
 • Linje 101 Drammen-Vikersund-Hønefoss: Går som vanlig*
 • Linje 169 Lierbyen – Oslo: Innstilt

*Vi gjør oppmerksom på at det også kan bli innstillinger på de linjene som foreløpig er satt opp til å kjøre. Det avhenger helt av kjøreforholdene. Vi vil informere fortløpende i våre kanaler ved endringer i trafikken.

 • 52 Drammen – Hokksund: Går som vanlig*
 • 100 Drammen-Vikersund-Hønefoss: Går som vanlig*
 • 101 Drammen-Vikersund-Hønefoss: Går som vanlig*
 • 115 Hokksund – Kongsberg/Mjøndalen – Kongsberg: Innstilt
 • 116 Hokksund-Skotselv: Innstilt
 • 117 Hokksund – Ormåsen: Innstilt
 • 118 Hokksund – Røren – Sundet: Innstilt
 • 119 Hokksund – Voldstad – Sundet: Innstilt
 • 120 Vestfossen – Darbu – Råen: Innstilt
 • 121 Knivedalen – Skotselv: Innstilt
 • 125 Hokksund – Harakollen: Innstilt
 • 132 Ormåsen – Vestfossen: Innstilt
 • 133 Vestfossen – Darbu – Hakavika: Innstilt
 • 135 Hokksund – Vestfossen: Innstilt
 • 136 Skotselv – Hokksund: Innstilt
 • 137 Skotselv – Åmot – Hokksund: Innstilt
 • 138 Hokksund – Skotselv: Innstilt
 • 139 Drammen – Åmot – Hønefoss: Innstilt

*Vi gjør oppmerksom på at det også kan bli innstillinger på de linjene som foreløpig er satt opp til å kjøre. Det avhenger helt av kjøreforholdene. Vi vil informere fortløpende i våre kanaler ved endringer i trafikken.

 • 100 Drammen-Vikersund-Hønefoss: Går som vanlig*
 • 101 Drammen-Vikersund-Hønefoss: Går som vanlig*
 • 103 Skotselv – Åmot: Innstilt
 • 104 Vikersund – Åmot: Innstilt
 • 105 Åmot-Eggedal-Bergshammeren: Innstilt
 • 106 Hatle – Vikersund – Åmot: Innstilt
 • 107 Hiåsen – Prestfoss: Innstilt
 • 108 Vikersund – Hønefoss: Innstilt
 • 109 Lokalruter Drolsum: Innstilt
 • 110 Vikersund – Noresund: Innstilt
 • 111 Vikersund – Snarum: Innstilt
 • 113 Hatle – Modum Bad – Åmot: Innstilt
 • 114 Vikersund – Badstuvika: Innstilt
 • 123 Buskerud skole – Åmot: Innstilt
 • 137 Skotselv – Åmot – Hokksund: Innstilt
 • 139 Åmot – Drammen: Innstilt
 • 139 Hønefoss-Eikli skole: Innstilt

*Vi gjør oppmerksom på at det også kan bli innstillinger på de linjene som foreløpig er satt opp til å kjøre. Det avhenger helt av kjøreforholdene. Vi vil informere fortløpende i våre kanaler ved endringer i trafikken.

 • Brakar Fleks: Innstilt
 • 401 Gamlegrendåsen Sør -Lindbojordet: Innstilt
 • 403 Skollenborg – Kongsberg: Innstilt
 • 406 Tislegård-Frydenbergåsen-Gamlegrendåsen: Innstilt
 • 409 Kongsberg knutepunkt – Saggrenda: Innstilt
 • 410 Kongsberg – Sagvoldbrua: Innstilt
 • 412 Kongsberg – Krekling: Innstilt
 • 415 Kongsberg – Jondalen: Innstilt
 • 417 Rødberg-Tunhovd: Innstilt
 • 418 Rebberud – Flesberg: Innstilt
 • 419 Landerud – Lampeland: Innstilt
 • 420 Kongsberg – Geilo: Innstilt
 • 421 Kongsberg – Prestfoss: Innstilt
 • 422 Kongsberg – Flesberg: Innstilt
 • 423 Lågveiskillet – Lampeland: Innstilt
 • 424 Gutterud – Svene: Innstilt
 • 425 Rødberg – Torsetlia: Innstilt
 • 426 Rollag – Veggli: Innstilt
 • 427 Veggli – Rollag: Innstilt
 • 428 Veggli – Rostad: Innstilt
 • 429 Fønstelien – Uvdal: Innstilt
 • 430 Kongsberg – Svarstad: Innstilt
 • 431 Kongsberg – Haavengen: Innstilt
 • 434 Kongsberg – Gamlegrendåsen N: Innstilt
 • 435 Hellekleiv – Jønndalen: Innstilt
 • 436 Kongsberg – Hvittingfoss: Innstilt

 • 100 Drammen-Vikersund-Hønefoss: Går som vanlig*
 • 101 Drammen-Vikersund-Hønefoss: Går som vanlig*
 • 200 Hønefoss-Oslo: Går som vanlig*
 • 210 Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda: Innstilt
 • 211 Hønefoss-Vik via Røyse: Innstilt
 • 212 Hønefoss-Åsa-Sundvollen: Innstilt
 • 213 Hønefoss-Røyse/Vik skoler: Innstilt
 • 214 Hønefoss-Eikli/Dalsbråten: Innstilt
 • 215 Tyrifjord-Ask-Hønefoss: Innstilt
 • 221 Hønefoss-Jevnaker via Haug: Innstilt
 • 222 Hønefoss-Heradsbygda: Innstilt
 • 223 Hønefoss-Klekken-Haug: Innstilt
 • 224 Hønefoss-Haug via Lisletta: Innstilt
 • 225 Hønefoss-Viul: Innstilt
 • 228 Haldenjordet-Hvervenmoen: Går som vanlig*
 • 231 Hønefoss-Halllingby/Nes: Innstilt
 • 232 Hønefoss-Halllingby/Ringmoen: Innstilt
 • 233 Hønefoss-Begnamoen/Elsrud: Innstilt
 • 239 Nes-Hengslet-Rinna: Innstilt
 • 241 Hønefoss-Sokna/Noresund: Kjører rv. 7 Sokna-Hønefoss, kjører ikke via Permobakken og over Heggen.*
 • 242 Hønefoss-Øst-Veme: Innstilt
 • 243 Hønefoss-Veienmoen/Begnamoen: Innstilt
 • 244 Sokna-Bårnås/Øst-Veme: Innstilt
 • 251 Sandaker-Ask-Tyristrand: Innstilt
 • 252 Sokna-Strømsoddbygda: Innstilt
 • 254 Plogen-Tyristrand-Hønefoss: Innstilt
 • 255 Hønefoss-Ask: Innstilt

*Vi gjør oppmerksom på at det også kan bli innstillinger på de linjene som foreløpig er satt opp til å kjøre. Det avhenger helt av kjøreforholdene. Vi vil informere fortløpende i våre kanaler ved endringer i trafikken.

Alle linjer, inkludert skolebusser, kjører som vanlig, bortsett fra linje 420 Geilo-Kongsberg, som ikke kjører.