Skip to main content

Fra 1. november blir det fri overgang i ankomstsonen for busspassasjerer som reiser over grensene mellom Brakars, Østfold kollektivtrafikks (ØKT) og Ruters områder. Dette er første steg mot et mer sømløst kollektivtilbud i Viken.

– Nå gjør vi hverdagen litt enklere for pendlerne. Det har lenge vært et klart mål for Viken å gjøre reiseopplevelsen mer sømløs for de reisende. Med dette tiltaket blir det lettere å velge kollektivt ved at man slipper å kjøpe to billetter om man skal videre i den sonen man går av i når man tar en av de fylkeskryssende busslinjene, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken.

I praksis betyr dette at busspassasjerer fra Buskerud og Østfold til Oslo og Akershus, vil kunne reise videre med buss, trikk eller T-bane i Ruter-sonen de kommer til uten å kjøpe ekstra billett hos Ruter. Tilsvarende gjelder for Ruters linjer inn i Buskerud og Østfold. Fri overgang gjelder kun innenfor omstigningssonen, men den vil gjelde uavhengig om reisen starter eller slutter der.

– Vi har rundt 750 000 reiser på våre busslinjer til/fra Oslo og Akershus hvert år. Alle disse får nå en billigere og enklere reise, sier Terje Sundfjord i Brakar.  – Dette er et tiltak vi har jobbet lenge for, og vi er veldig tilfredse over å få det på plass, legger han til.

Tiltaket vil gjelde for reisende på følgende linjer:

  • Brakars linje 71 Drammen-Asker
  • Brakars linje 169 Lierbyen-Oslo
  • Brakars linje 200 Hønefoss-Oslo
  • ØKTs linje 9 Mysen-Askim-Oslo.
  • Ruters linje 540 Vestby-Moss
  • Ruters linje 490 Lillestrøm-Trøgstad

Fri overgang vil gjelde for reisende som har gyldig enkeltbillett eller periodebillett. Overgangen gjelder ved kjøp av billetter i app, på reisekort (med kvittering) eller hos sjåfør. Varigheten på billetten vil være den samme som før.

På grunn av forskjeller i forretningsregler vil Brakars ungdomsbillett ikke gjelde for overgang i Oslo/Akershus. Periodebillett for ungdom på linje 200 Hønefoss-Oslo vil være gyldig for overgang.

Fri overgang vil foreløpig ikke være gyldig fra/til tog. En togavtale med Jernbanedirektoratet er avhengig av politisk behandling i Buskerud fylkeskommune, og saken legges frem i forbindelse med behandling av årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-27.