Skip to main content

Fra 1.1.2020 er Brakar eid av Viken fylkeskommune. I praksis gir dette foreløpig ingen store endringer for våre kunder. Våre billetter vil ha samme gyldighetsområde som tidligere.

Endringer vi har gjort

For å gjøre det enklere å reise i Viken, har vi lagt Brakars enkeltbilletter for salg i Enturs app. Dette gjør at du kan kjøpe reise fra for eksempel Mjøndalen til Majorstua i ett kjøp. Våre periodebilletter vil også bli tilgjengelig i Entur-app om en stund. Dessverre er Entur-app foreløpig ikke mulig å bruke ved reiser fra Hønefoss til Oslo.

Endringer du vil merke fra 1. februar

Da innfører vi samme billettyper for hele Viken. Det gjør at Brakar vil tilby 7- og 30-dagers periodebilletter for honnør og barn. Vi vil også tilby årsbilletter for voksen, honnør og barn. Samordingen fra 1.2 gjør også at flere barn får reise gratis. Ny aldersgrense for gratis reise blir seks år, ikke fire som tidligere.  Dessverre betyr også harmoniseringen at grupperabatten vår forsvinner. Ombordtillegg opprettholdes som tidligere.

Videre arbeid med å samordne kollektivtransporten i Viken

Viken fylkeskommune har, sammen med de tre kollektivselskapene, mål om å innføre en felles pris- og betalingsmodell for kollektivtransport i Viken i løpet av denne politiske perioden. Det vil si de neste fire årene.  Brakar har også fokus på å gjøre det enklere for sine kunder som reiser og bytter transport i tidligere Akershus og Oslo så raskt som mulig.

Når det gjelder organisering av de tre kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk skal dette utredes og vil være en politisk avgjørelse.