Skip to main content

For første gang i verden kjørte i forrige uke en rutebuss en strekning helt autonomt, uten operatør om bord. Dette skjedde på Kongsberg, og er en viktig internasjonal milepæl i prosjektet for selvkjørende buss.

Den selvkjørende bussen på Kongsberg er den første i verden som er fullintegrert i kollektivtransporten, og er nå også den første rutebussen som kjører en strekning i åpen trafikk, med passasjerer, helt uten operatør om bord.

Som et samarbeid mellom Brakar, Applied Autonomy, Vy, Kongsberg kommune og Statens vegvesen har denne bussen kjørt som linje 450 på strekningen Kongsberg knutepunkt til Teknologiparken siden 2018. Frem til nå har det alltid vært en operatør om bord, men nå skal denne gå på utsiden mens bussen kjører et stykke helt alene.

Et bedre kollektivtilbud

Målet med prosjektet er å finne ut hvordan selvkjørende busser kan berike det eksisterende kollektivtilbudet. For Brakar, som er ruteansvarlig for bussen, har det  vært viktig å inkludere publikum i testprosjektet.

– Publikums opplevelse er en viktig målestokk og del av utviklingen av denne løsningen fremover, det er de som er våre «testpiloter». Potensialet for selvkjørende buss er enormt, og den teknologiske utviklingen åpner for mange unike muligheter, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar.

På sikt er målet at selvkjørende busser vil bidra til at flere vil reise kollektivt. – De kan blant annet dekke folks reisebehov på mindre steder eller kortere strekninger, der det ikke er praktisk mulig eller lønnsomt med tradisjonell kollektivtransport. Vi synes det er spesielt fint at disse bussene kan gi enda bedre reisefrihet for personer med nedsatte funksjonsevner og eldre, sier konsernsjef Gro Bakstad i Vy.

Sikkerhet i høysetet

Sikkerheten har helt siden prosjektstart stått i høysetet for selvkjørende buss, og passasjerene skal være helt trygge på at en selvkjørende buss både er sikker å sitte på med og å ferdes i nærheten av. Statens vegvesen har vært med hele veien og passet på at alle retningslinjer er fulgt og gitt nødvendige godkjenninger.

Når linje 450 nå kjører helt autonomt, er det på strekningen i gågata i sentrum av Kongsberg. For å ivareta sikkerheten vil operatøren på dette strekket være til stede rett utenfor bussen, som kun kjører i 5 km/t. En stoppknapp er montert på utsiden, slik at operatøren kan stanse bussen ved behov.

Videre utprøving av selvkjørende buss

Videre utprøving av selvkjørende teknologi vil utover linje 450 også inkludere et nytt prosjekt med selvkjørende bestilling innenfor Teknologiparken, samt en helt ny selvkjørende rutebuss midt i Drammen sentrum, der man ønsker å fortsette med helautonom kjøring. Les mer her.