Skip to main content

Det er stor vekst i kollektivtransporten i byområdene i Buskerud. I Drammen øker antall reiser med Brakar med 6 prosent, bylinjer i Hønefoss økte 6,8 prosent og bylinjene i Kongsberg hele 8,9 prosent.  Veksten i Buskerudbyen var 3,4 prosent, og i Buskerud totalt økte antall reiser med Brakar 2,2 prosent.

Reiser fordelt på område i 2018.

Område20172018DiffDiff %
Drammen4 759 530
5 045 482
285 952
6,0
Lier1 643 611
1 677 258
33 647
2,0
Nedre Eiker1 233 832
1 222 604
-11 228
-0,9
Øvre Eiker og midtfylket1 223 915
1 216 732
-7 183
-0,6
Kongsberg og Numedal616 710
636 525
19 815
3,2
Røyken og Hurum829 636
806 257
-23 379
-2,8
Hallingdal og Hemsedal358 817
342 131
-16 686
-4,7
Ringerike inkl linje 2001 172 576
1 204 480
31 904
2,7
Annet90 863
37 716
-53 147
-58,5
Sum11 929 490
12 189 185
259 695
2,2
Buskerudbyen8 860 888
9 162 076
301 188
3,4
Bylinjer Hønefoss333 109
355 770
22 661
6,8
Bylinjer Kongsberg257 900
280 759
22 859
8,9
Linje 200 Hønefoss Oslo433 411
451 470
18 059
4,2

Klikk på bildet for å se større tabell. Tabellen viser reiser registrert i Brakars billettsystem og automatisk passasjertelling i dørene. Kategorien «Annet» utgjør manuelt talte skolereiser i Flesberg, ekstraordinære festivaltilbud og reiser med Brakars ungdomsbillett på Hallingbussen.

 

Omprioritering og friske penger har gitt flere reiser

I 2018 har vi fokusert på å optimalisere busstilbudet ytterligere, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar. -Sommer 2018 flyttet vi busskilometer fra sommeravganger med svært få passasjerer, til avganger i områder med større kapasitetsbehov. I tillegg ble det lagt til midler fra Buskerudbyen for å styrke tilbudet, sier han. -Dette har gitt vekst, særlig i byområdene. Brakar leverer derfor godt på den politiske bestillingen vi har fått i Handlingsprogram for samferdsel i Buskerud som sier at vi skal styrke busstilbudet i byene, mener Sundfjord.

Snuoperasjon på Ringerike
-Den mest vellykkede endringen vi har gjort de siste årene er kanskje busstilbudet i Ringerike og Hole, sier Sundfjord. -Siden Brakar fikk ansvaret for dette har vi snudd en negativ utvikling som hadde vart i flere år. Nå kan vi notere oss nesten 3 prosent vekst totalt i fjor, 4 prosent vekst på linje 200 til Oslo og ikke minst hele 6,8 prosent vekst på bylinjene. – De er vi veldig godt fornøyd med, sier han.

Drammen
I Drammen øker de forskjellige busslinjene mellom 2,4 og 12,7 prosent. Mange av disse ble styrket med flere avganger fra høsten 2018. Det er linje 16 Drammen –  Skoger som har størst vekst, men linje 3 Kastanjesletta – Fjell troner stadig på toppen over de travleste linjene og utgjør hele 18 prosent av all bussreiser med Brakar.

Kongsberg/Numedal
Kongsberg/Numedal øker totalt sett, men det er på bylinjene i Kongsberg vi ser solid vekst.  På disse øker antall reiser mellom seks og elleve prosent. Det er linje 401 Gamlegrendåsen Nord – Lindbojordet som har flest reiser og som også øker mest.  Antall reiser på linje 420 Kongsberg – Numedal gikk ned med nesten fem prosent i forhold til 2017.

Hallingdal/Hemsedal
Den største nedgangen ser vi i Hallingdal og Hemsedal med 4,7 prosent. Linje 330 Gol – Geilo er den største i området med rundt 135 000 reiser i 2018. På denne er det vekst på 6,6 prosent siste året. Busstilbudet i dette området består i hovedsak av skoleskyss, og antall reiser varierer avhengig av dette behovet.

Lier
Det er to prosent flere reiser i Lier i 2018 enn i 2017. Den største linjen i Lier er 71 Drammen – Asker. Den utgjør hele 64 prosent av alle reiser. Linjen øker også med to prosent i 2018. Linjen ble styrket med flere kvelds- og helgeavganger høsten 2018. For øvrig er det vekst på flere skolelinjer i Lier.

Nedre Eiker
I disse områdene ser vi en liten nedgang fra året før. Linje 51 Drammen – Mjøndalen ble styrket med flere avganger høsten 2018, men dette har ikke gitt flere reiser. Linje 52 Drammen – Ytterkollen Mjøndalen øker derimot med hele 10,7 prosent. For øvrig ser det ut til at andelen skolereiser i området har vokst i 2018 da flere skolelinjer øker.

Øvre Eiker/midtfylket
I Øvre Eiker/midtfylket er det stor vekst på linje 100 Drammen – Vikersund/Hønefoss med hele 20 prosent. Dette er en viktig pendlelinje fram og tilbake til Drammen. At området totalt sett får en nedgang skyldes at linje 102 Drammen – Hokksund stasjon ble lagt inn i linje 101 høsten 2017. Ser man bort fra denne har de øvrige linjene i området til sammen en vekst på 3,1 prosent. Området har mye skoletransport, og så å si alle skolelinjene øker i 2018.

Røyken og Hurum
Brakar styrket linje 81 Drammen – Sætre med ny morgenavgang i helg høsten 2018, men dette har foreløpig ikke gitt mange nye reiser. Linjen er Brakars travleste i Røyken og Hurum og står for halvparten av antall reiser. Området har vekst på noen skolelinjer, for øvrig ser vi nedgang på alle linjer her.

Her er oversikten over linjene som har hatt flest reisende i 2018.

Linje Antall reiser
3 Kastanjesletta/Liejordet-Fjell 2 201 861
71 Drammen-Asker 938 175
51 Drammen-Solbergelva- Mjøndalen 764 421
4 Bera – Kniveåsen 678 909
5 Vinnes – Tors vei 593 414
22 Drammen – Konnerud – Svingen 489 640
24 Drammen-Konnerud-Eikerdelet 465 832
200 Ekspress Hønefoss – Oslo 451 470
81 Drammen-Midtbygda-Sætre 405 037
101 Drammen-Vikerund-Hønefoss 390 697