Skip to main content

Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk har besluttet at ukrainske flyktninger får reise gratis kollektivt i Oslo og Viken. Disse kan bruke ukrainsk pass eller ID-kort som gyldig billett.

– Dette er vi glade for at våre kollektivselskaper samler seg om. Vi skal gjøre alt vi kan av store og små tiltak som bidrar til å gjøre det litt bedre for ukrainere som har måtte flykte fra denne grusomme krigen. Dette er et eksempel på et slikt tiltak som forhåpentligvis kan bidra til å hverdagen i et helt nytt land blir litt bedre, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i en felles uttalelse.

Ordningen innebærer altså at ukrainere kan bruke passet sitt som gyldig billett i kollektivtrafikken over hele Viken.

Dette er en tilsvarende solidaritetshandling som gjort flere steder i Europa. Formålet er å støtte mennesker som flykter fra krigen i Ukraina, og gjøre det lettere for dem å reise når de kommer til andre land.

Ordningen gjelder foreløpig på ubestemt tid.