Skip to main content

Kartverket har nylig oppdatert kartinformasjonen for Sigdal og Krødsherad. Ofte tar det noe tid før tredjeparts karttjenester, som Google, oppdaterer informasjonen i sine tjenester. Det er tilfelle for Sigdal og Krødsherad. Tjenester som igjen er avhenging av Google vil i så tilfelle heller ikke ha tilgang til den oppdaterte kartinformasjonen. I SammeVei-appen, som bruker Google til å finne adresser, kan brukere i områdene Sigdal og Krødsherad derfor oppleve at enkelte veier og adresser ikke dukker opp i søket.

Midlertidig løsning
Selv om enkelte adresser mangler, kan brukere søke etter sentrale byer som Prestfoss og Noresund, samt en rekke lokale bensinstasjoner og butikker. Skulle du ikke ha mulighet til å finne adresser du søker etter i SammeVei-appen, sjekk om du får lagt inn et sted i nærheten eller eventuelt sentrumet av byen du bor eller jobber i.

Løsning på plass om kort tid
Det kan ofte ta noe tid før Google oppdaterer sitt kart med informasjonen fra Kartverket. Derfor vil legge til følgende funksjonalitet for å la deg velge riktig adresse, selv om adressen i kommer opp i søket.

SammeVei jobber nå med å legge til “drop-pin” funksjonalitet, som vil la deg klikke på et punkt i kartet for å velge ruten du ønsker å samkjøre langs. Arbeidet med å implementere denne funksjonen har startet og vi estimerer å ha denne klar i slutten uke 26 eller eventuelt begynnelsen av uke 27. Vi holder deg oppdatert her.

Problemer med å velge ruten du ønsker å samkjøre langs? Ta kontakt med oss på hjelp@sammevei.no