Skip to main content

På grunn av et trafikkuhell ved Tyristrand på rRv 35 er det store forsinkelser på bussene i området. Busser i retning Hønefoos kjører kun til Nakkerud, og passasjerer til Hønefoss må vente i Vikersund til trafikken igjen går videre.