Skip to main content

I oktober begynner et testprosjekt med selvkjørende elektrisk buss i Kongsberg! Med ny teknologi vil det bli mulig å utvikle mer moderne og enda bedre kollektivtjenester i Buskerud. Og du er invitert til å teste tilbudet gratis!

Den selvkjørende bussen vil gå i en trasé i Kongsberg sentrum. Det kommer til å være en vert ombord i bussen mens den prøves ut. Innledningsvis vil runden være på kun et par hundre meter, men planen er å utvide traseen etter hvert.

Linjenummer, hyppighet og pris
Den selvkjørende bussen vil få linjenummer 407. Den vil være gratis i alle deler av testperioden.
Bussen vil gå fra knutepunktet hver halvtime på hverdager, med avgang 05 og 35 minutter over hver time i tidsrommet kl 10.00 til 14.00.

Samarbeid og EU-prosjekt
Testprosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg kommune, Applied Autonomy, Nettbuss, Statens Vegvesen og Brakar.

Pilotprosjektet i Kongsberg er finansiert av Kongsberg kommune og en del av EU-prosjektet Sohjoa Baltic. Dette omfatter forskning, markedsføring og utprøving av automatiske, selvkjørende minibusser. Bussene som skal settes inn skal ha spesielt fokus på de første og siste meterne på reisen. I Kongsberg vil det bety at disse bussene blir komplementer til øvrige bussreiser, og gjør at kunder kan benytte kollektivtransport der det ikke er grunnlag for rutebusser i dag. Prosjektet er finansiert av Interreg – Baltic Sea Region-programmet.

Vil du vite mer? Les mer på prosjektsidene våre!