Skip to main content

Vi setter opp ekstra avganger på både buss og ferje under Svelvikdagene 9. og 10. august.

Ekstra busser natt til lørdag og natt til søndag:

  • Linje 91 Fra Svelvik ferjekai til Drammen busstasjon, kl. 01:00 og 02:30.
  • Linje 92 Fra Svelvik ferjekai til Mariås, kl. 00:30 og 02:15.

Disse kommer i tillegg til ordinære avganger. Sjekk rutetabellene for nærmere info om disse. Vanlige billettpriser gjelder på nattbussene.

Nattavanger på ferja

Svelvikferja kjører også ekstra avganger på kvelden denne helga. Siste avgang fra Svelvik går kl. 02:30 og fra Verket kl. 02:45 natt til lørdag og natt til søndag.

Ferja er gratis for gående og syklister.

Ubetjente holdeplasser

Merk for øvrig at Storgata i Svelvik vil være stengt fra kl. 16:30 den 9. august, til kl. 04:00 den 11. august. Det betyr at holdeplassene Svelvik ferjekai, Svelvik kirke, Svelvik apotek og Storgata ikke kan betjenes av busser i denne perioden. Unntaket er linje 92 og nattbussene, som vil kjøre fra ferjekaia.