Skip to main content

Våren 2020 gjennomførte Urbanet Analyse (UA) et prosjekt for fire kollektivselskaper (Agder Kollektivtrafikk, Brakar, Kolumbus, Skyss/Kringom) for å se på den langsiktige endringen i bruk av kollektivtransporten som følge av koronautbruddet. Rapporten viste at  Brakar måtte forvente en langvarig nedgang på 18 prosent i antall reiser. Brakar har fulgt opp prosjektet og bedt UA foreta en ny undersøkelse nå i høst. I dette arbeidet kommer det frem at effekten av korona er enda større enn det som er påvist i første rapport. Nedgang i antall reiser viser for Brakar sin del hele 25 prosent.

Hele rapporten finner du her.