Skip to main content

Som følge av koronasituasjonen falt antall reisende i kollektivtrafikken første halvår 2020.

Brakar hadde ca 4,7 millioner påstigninger første halvår 2020 mot 6,6 millioner påstigninger første halvår 2019.  Dette utgjør en reduksjon på 28 prosent. Den største reduksjonen kom naturlig nok i april, og 2. kvartal 2020 var reduksjonen i antall påstigninger 46,5 prosent mot 2019. Den verste måneden var ikke overraskende april. Da var nedgangen i antall påstigninger va 71 prosent.

Reduksjon i antall reiser og stenging av tilgang til sjåfør for billettkjøp har ført til en kraftig reduksjon i billettinntekter. Pr mai hadde Brakar tapt i underkant av 30 millioner kroner i billettinntekter.

Figuren viser omsetning pr uke mot en gjennomsnittlig normaluke. I uke 20 startet skolene igjen, og vi ser et hopp i omsetning da mange igjen kjøpte en periode- eller ungdomsbillett.

Pressekontakt:
Adm. dir. Terje Sundfjord
Telefon: 99 22 90 93