Skip to main content

Fra 19. juni til og med 13. august kjører vi sommerruter. Det vil kjøres redusert tilbud på mange linjer, og flere linjer kjøres ikke i det hele tatt i sommerperioden. Pass på å sjekke rutetider hvis du skal ta bussen i sommer.

På rutetabellsiden vår kan du se tabellene for sommerkjøring for de linjene som har egne sommerruter. Klikk da på «kommende rutetabell». Pass på å sjekke om avgangen din har merknad i rutetabellen (for eksempel en «x» eller «f»). Sjekk i så fall fotnotene for nærmere informasjon.

Det er litt varierende for når skolene slutter til sommeren og starter til høsten rundt om i Buskerud. Merk at skolebussene vil kjøre helt frem til skoleslutt, og starter opp igjen når skolene starter (selv om dette avviker fra datoene over).

Vi anbefaler å bruke reiseplanleggeren vår for å sjekke når bussen går. Den finner du enten på nettsiden vår, eller du kan bruke appen Brakar Reise eller Entur. Her vil du til enhver tid finne oppdatert ruteinformasjon.

Drammen (inkl. Nedre Eiker og Svelvik) og Lier:

35, 37, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 72, 79 og 98

Modum, Øvre Eiker, Sigdal:

103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 132, 133, 135, 136, 137, 138 og 139

Kongsberg/Numedal:

401, 405, 407, 410, 412, 415, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 434, 435 og 436

Hallingdal

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 320, 321, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 343, 361, 362 og 363

Hole/Ringerike

210, 213, 214, 215, 221, 231, 239, 242, 243, 244, 251, 252, 254 og 255

Drammen/Lier

 • Fra 26. juni legges følgende holdeplasser i Rosenkrantzgata ned: Henrik Ibsens gate, Bacheparken,Bergliveien og Store Landfall. Dette gjøres for å få bedre punktlighet og flyt i trafikken. Alle holdeplassene ligger mindre enn 250 meter fra en annen holdeplass i Rosenkrantzgata. Holdeplassene som blir igjen mellom Vårveien og Fylkeshuset blir Hamborgstrøm, Ørengata, Olaf Bergersvei og Åslyveien. 
 • Linje 100 og 101 vil fra 19. juni betjene alle holdeplasser i Rosenkrantz gate i begge retninger.
 • Linje 51 får noen flere avganger i rush sammenlignet med tidligere somre.
 • Linje 1 selvkjørende buss i Drammen har siste kjøredag fredag 30. juni. Da er prosjektperioden over.

Kongsberg/Midtfylket/Øvre Eiker

 • Linje 405 og 407 kjører ikke i sommer. Disse erstattes av bestillingstjenesten Brakar Fleks (tidligere HentMeg).
 • Linje 401 vil kjøre i perioden 3. – 14. juli, og kjøre ekstra under Kongsbergjazzen. Etter dette erstattes den av Brakar Fleks (tidl. HentMeg).
 • HentMeg bytter navn til Brakar Fleks fra 19. juni. I sommerperioden, 19. juni-13. august, kjører vi slik:
  Hverdager kl. 07:00-19:00
  Lørdag og søndag kl. 09:00-16:00
  Du kan reise i hele sonen. Les mer og bestill her, eller ring oss på tlf. 177.
 • Linje 430: Alle sommeravgangene vil kjøre Fv 40.
 • Linje 100 og 101 vil fra 19. juni betjene alle holdeplasser i Rosenkrantz gate i begge retninger.
 • Linje 117 Hokksund-Ormåsen utvides med 4 avganger i hver retning, og får nå timesavganger.
 • Linje 118/119: Linje 118 vil kjøre fra Hokksund stasjon til Vestfossen, men i stedet for å kjøre til Sundet kjører bussen Skarragaten, Fiskumsletta og til Darbu. Strekningen fra Vestfossen stasjon til Sundet blir kjørt av linje 119, og vil betjene holdeplassene som 118 tidligere betjente. Merk at linje 119 får færre avganger.

Ringerike/Hole

Linje 200 Hønefoss-Oslo:
I år kjører vi følgende ekspressavganger hele sommeren, bortsett fra i perioden 10.-28. juli:
– Fra Hønefoss til Oslo: Kl. 06:10, 06:40, 06:55 og 07:25.
– Fra Oslo til Hønefoss: Kl. 15:25 og 15:55.
Sjekk reiseplanlegger eller rutetabell for når linje 200 kjører ellers i sommer.

 • Linje 211 Åsa-Hønefoss-Røyse kjører som bestillingstilbud i uke 25-32. Sjekk rutetabell for avgangstider, bestill på tlf 32 12 19 00.
 • Brakar Fleks Utstranda og Brakar Fleks Hønefoss kjøres som vanlig gjennom sommeren.

Hallingdal

 • Linje 330 og 360 er de eneste som kjører fast i Hallingdal i sommer, men kjører færre avganger enn normalt. Sjekk rutetabell eller reiseplanlegger.
 • Linje 336 kjøres ikke lenger på sommeren på grunn av svært få passasjerer.
 • Linje 345 Geilo-Tuva: Starter å kjøre 1. juli eller så snart det er kjørbar vei, og kjører frem til 16. august.
 • Brakar Fleks Gol kjører som vanlig gjennom sommeren.

Følgende linjer kjøres som bestillingstilbud i sommer og må bestilles på tlf. 32 09 10 00. 

 • Linje 331 Hagafoss – Hovet/Myrland
 • Linje 334 Haugastøl – Ustaoset/Geilo

Sjekk rutetabellen for den aktuelle linjen for å se avganger. Bestillingstilbudene vil bli kjørt i uke 25-32.