Skip to main content

Skyssgodtgjørelse

Elev/foresatt kan søke om å få utføre skyssen selv, søknaden skal behandles av Brakar før skyssen iverksettes. 

Om man velger å kjøre selv til skolen uten avtale med Brakar, får en ikke refusjon for reiseutgifter. 

Det inngås ikke avtale om privatskyss dersom eleven kan følge et kollektivtilbud. 

Hvordan søke om skyssgodtgjørelse?

Skjema for «Søknad om skyssgodtgjørelse» skal fylles ut og leveres på elevens skole. Skolen stempler og signerer søknaden og sender inn elektronisk søknad til Brakar, med utfylt søknadsskjema vedlagt. 

Der skyssgodtgjørelse innvilges, inngås det en kontrakt mellom elev/foresatt og Brakar. Søknaden gjelder for ett skoleår. 

Utbetaling av reiseutgifter

Privatskyss dekkes etter avtale (f.eks. kilometergodtgjørelse). Kostnader til fergebillett eller bomavgifter skal dokumenteres. 

Refusjon av reiseutgifter utbetales etterskuddsvis 2 ganger årlig. Fraværsliste for hele skoleåret skal sendes oss fra skolen senest 20. juni. Det er elev/foresattes ansvar at fraværsliste blir sendt Brakar.