Skip to main content

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket om skoleskyss innen tre uker etter at du har mottatt melding om vedtaket.

Klagen rettes til Statsforvalteren i Oslo og Viken hvis det gjelder elever i grunnskolen, eller Klagenemda for Viken fylkeskommune hvis det gjelder elever i videregående skole.

Klagen skal sendes via Brakar til:

Brakar AS
Strømsø torg 4
3044 Drammen