Skip to main content

Drosje grunnet medisinske årsaker

Gjelder elever som har fått innvilget skyss mellom hjem og skole på bakgrunn av legeattest i den perioden legeattesten gjelder. 

Hovedregel at skyss gjelder til skolens maksimale start- og sluttid. Behov for skyss til andre tider må fremgå av en legeerklæring 

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på følgende:

  1. Eleven må være klar til henting på avtalt tid og sted. Dersom eleven kommer for sent til avtalt tid, har ikke taxi mulighet til å vente, og transport må besørges selv. 
  2. Det er ofte flere elever med i samme transport, og transportøren bestemmer hvordan ruten skal kjøres og i hvilken rekkefølge elevene skal hentes/leveres. 
  3. Det er transportøren som avgjør tidspunktet for ankomst og avreise, og avtaler dette med elev/foresatt. Transportøren skal ikke vente på eleven. Forsinkelser kan forekomme grunnet trafikkforhold og andre uforutsette ting. 
  4. Skolens personale må sørge for at mottaks- og avreiserutiner for eleven fungerer tilfredsstillende. Skolens personale har også ansvar for tilsyn med eleven i eventuell ventetid før- og etter skoletid. 
  5. Hvis eleven ikke skal ha transport enkelte dager, må dette meldes fra til transportør helst dagen før, men senest en time før eleven skulle hentes hjemme eller på skolen. 
  6. Eleven kan ikke be transportøren om å kjøre andre strekninger enn det som bestillingen tilsier, eller til andre tider. 
  7. Dersom grunnlaget for skyssen endrer seg, må elev/foresatt gi beskjed til skolen. Skyssen gjelder kun de dagene det er et reelt behov. Når eleven er frisk nok til å ta seg frem på annen måte, avbestilles skyssen, og transportør samt skole varsles av foresatte. 
  8. Dersom det er behov for skyss ut over den perioden legeerklæringen tilsier, må ny legeerklæring skaffes til veie før transportøren kan forlenge sitt kjøreoppdrag. Legeerklæringen leveres på skolen, som videreformidler til Brakar. 

Dersom man av en eller annen grunn ikke er fornøyd med skyssen, skal henvendelser/spørsmål rettes til Brakar per e-post: skoleskyss@brakar.no