Skip to main content

Drosje grunnet manglende skolebuss/særlig farlig skolevei

Gjelder elever som har fått innvilget skyss mellom hjem og skole på grunn av manglende busstilbud eller har særlig farlig skolevei (gjelder grunnskolen), på hele eller deler av strekningen. 

Skoleskyss gjelder til skolens maksimale start- og sluttid. Kjøring til andre tider er ikke Brakar sitt ansvar. 

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på følgende:

  1. Transporten er å betrakte som annen skoleskyss med buss. Dersom det for eksempel etableres nytt busstilbud, faller dette tilbudet bort.
  2. Elevene har ikke krav på dør-til-dør transport, men må regne med å gå til en oppsamlingsplass. 
  3. Eleven må være klar til henting på avtalt tid og sted. Dersom eleven kommer for sent til avtalt tid, har ikke taxi mulighet til å vente, og transport må besørges selv. 
  4. Det er ofte flere elever med i samme transport, og transportøren bestemmer hvordan ruten skal kjøres og i hvilken rekkefølge elevene skal hentes/leveres. 
  5. Det er transportøren som avgjør tidspunktet for ankomst og avreise, og avtaler dette med elev/foresatt. Transportøren skal ikke vente på eleven. Forsinkelser kan forekomme grunnet trafikkforhold og andre uforutsette ting. 
  6. Hvis eleven ikke skal ha transport enkelte dager, må dette meldes fra til transportør helst dagen før, men senest en time før eleven skulle hentes hjemme eller på skolen. 
  7. Eleven kan ikke be transportøren om å kjøre andre strekninger enn det som bestillingen tilsier, eller til andre tider. 
  8. Dersom grunnlaget for skyssen endrer seg, må elev/foresatt gi beskjed til skolen. 

Dersom man av en eller annen grunn ikke er fornøyd med skyssen, skal henvendelser/spørsmål rettes til Brakar per e-post: skoleskyss@brakar.no