Skip to main content

Under skisprinten i Drammen får vi avvik på følgende linjer :

Linje 14

I perioden 6.-12. mars får vi ikke betjent holdeplassene Albums gate eller Frydensalstien på linje 14. Nærmeste holdeplasser blir Bragernes torg (plattform C) eller Bergstien 62.

Linje 37

I perioden 8.-12. mars blir det omkjøring på skolebussene på linje 37 til Lier og St. Hallvard VGS. Bussene vil stoppe på Bragernes torg som vanlig, men deretter vil de kjøre via Bragernestunnelen og direkte til skolene. Elever som bruker holdeplassene Tinghuset, Losjeplassen, Brandtenborggata eller Brakerøya henvises til linje 71 som til betjene Stoppen ved St. Hallvard og Lier VGS. For adkomst Lierstranda kan linje 61 eller 73 benyttes.

Linje 61

I perioden 8.-12. mars vil linje 61 deles i to. Det vil si at mellom Drammen og Lierbyen så vil bussen ha første/siste stopp ved holdeplass Tinghuset. Mellom Bragernes torg og Bera vil linje 61 kjøre som vanlig fra plattform B. Passasjerer som skal reise gjennomgående må da eventuelt gå mellom Bragernes torg og Tinghuset.

Linje 71, 72, 73, 79, 251 og 261

Linje 71 og 73, samt Ruters linjer 251 og 261, vil ikke kunne kjøre til Bragernes torg i perioden 8.-12. mars. Bussene vil bruke holdeplass Tinghuset som første/siste stopp disse dagene.

Skolebusser på linje 72* og 79** som skulle ha gått til Bragernes torg, vil også få holdeplass Tinghuset som siste holdeplass i samme periode.

*Avgang 14:50 og 15:55 hverdager fra Lier VGS på linje 72. 

**Avgang kl. 16:33 hverdager fra Lierskogen sentrum på linje 79.

Barneskirenn 10. mars

Søndag 10. mars går barneskirennet av stabelen fra kl. 13. Brakar stiller som vanlig med varmetelt der det blir mulig å komme inn for en liten pust i bakken og noe varmt å drikke. Tegnekonkurranse med premier blir det også! Velkommen!