Skip to main content

Fredag 30.juni kjører den selvkjørende bussen i Drammen sin siste tur. Den folkekjære linje 1 har trafikkert strekningen Drammen park – CC i nesten to år, med noen avbrudd grunnet Covid, og gitt et lett tilgjengelig og hyggelig tilbud sentralt i Drammen. I løpet av disse årene har 11 100 passasjerer reist med bussen.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Brakar, Applied Autonomy, Vy og Drammen kommune.

Hensikten har vært å teste ut selvkjørende buss i et mer komplisert trafikkbilde enn hva Brakar fikk gjort i sitt tidligere prøveprosjekt i Kongsberg. Det har vært viktig for Brakar at tilbudet skal dekke et reelt kundebehov, samt at slike prøveprosjekt må til som en «reality check» av selvkjørende teknologi.  Kan en selvkjørende buss kjøre i rutedrift allerede nå? Aksepterer kunden teknologien? Hvordan kan vi gjøre teknologien bedre? Hvordan kan vi integrere i kollektivtilbudet?

Trygge og fornøyde kunder ombord

Tilbakemeldingene fra kundene er at de har høy tro på selvkjørende teknologi, og mener det er en del av fremtiden. De føler seg også trygge om bord, og ikke minst synes kundene på linje 1 at det er et sosialt og hyggelig tilbud hvor de møter andre og kan slå av en prat.

Teknologi fortsatt i utvikling

I løpet av prosjektperioden er bussen utviklet og forbedret. Den kjører i dag raskere og smidigere og «klokere» enn ved oppstart. Den kan blant annet håndtere regler som vikeplikt og forbikjøringer selv.

Avslutter prosjekt – men planlegger ny selvkjørende buss

Brakar ville gjerne videreføre prosjektet, men ønsket å teste ut å kjøre en del av strekningen uten vert. Dette har Brakar ikke fått tillatelse til av Vegdirektoratet innenfor de frister vi har for prosjektet. Prosjektet blir derfor avsluttet.

-Dette er allikevel ikke slutten på Brakars arbeid med selvkjørende buss. Brakar jobber nå for å se på strekningen fra nytt sykehus ut til den nye Fjordbyen. Dette kan være et ideelt sted å sette inn en selvkjørende buss. Målet da er en større, og mer «normal» buss – helt uten vert.