Skip to main content

Når tusenvis av elever går tilbake skole neste uke og samfunnet generelt åpner mer opp, trenger vi som jobber med kollektivtransport kundenes hjelp for å ivareta smittevern om bord. Reis kun kollektivt om du må, hold minst 1 meter avstand, beskytt munnen når du hoster eller nyser og vask hender før og etter bussturen. Vi skal gjøre vårt beste for å skaffe kapasitet på bussene.  Vi oppfordrer uansett alle som kan til å sykle eller gå, og andre kundegrupper til å reise på andre tider enn skoleelever normalt gjør. 

I henhold til helse- og omsorgsdepartementets veileder for persontransport kan vi kjøre med 50 % kapasitet på bussene. Dette blir utfordrende i områder hvor det er mange som bruker skolebuss og det er mangel på busser. Det vil være behov for lokale justeringer og tilpasninger etter hvert som vi ser hvordan busstilbudet fungerer. Brakar har dialog med kommunene om situasjonen, men siden det ennå ikke er klart hvordan alle skoler skal starte opp må det tilpasses når vi vet mer.

-Vi har ikke tilstrekkelig kapasitet på bussene per i dag, men Brakar har gitt sine operatører Vy og Norgesbuss beskjed om å sette inn alle busser som er tilgjengelig, sier Terje Sundfjord, adm. direktør i Brakar. – I likhet med alle andre kollektivselskaper i Norge, er vi i behov for ekstra kapasitet for ivareta skoleskyssen. Ser vi at de bussene vi har tilgang til ikke er nok, vil vi endre det ordinære busstilbudet, men dette tar litt tid å få på plass, sier han.

Alle foreldre som har barn med rett til lovpålagt skoleskyss, dvs. barn med skolekort, kan motta kjøregodtgjørelse inntil videre.  Ta kontakt med skolen din for å få mer informasjon om dette, eller se brakar.no. 

 Anbefalt sittemønster
Samtidig som bussene skal kjøre med 50 % kapasitet skal det fortsatt holdes 1 meters avstand. I bussene blir det informert om anbefalt sittemønster på setene. Vi ber kundene legge merke til denne informasjonen. Annet hvert sete vindu/midtgang skal brukes på hver rad. Dersom kunder må stå, ber vi kundene om å stå slik at 1 meters regelen blir ivaretatt.

Prinsippet vi ønsker at passasjerer på bussene følger er som illustrert under.

Mange arbeidstakere vil fortsatt ha hjemmekontor og det vil hjelpe mye på situasjonen i hvert fall en stund, men vi ser at bussene kan bli for fulle i rushtid.

-Dersom sjåføren gir deg beskjed om at det er fullt, eller du selv opplever at som fullt, anbefaler vi at du venter på neste buss eller finner annen transport, sier Sundfjord. –Vi trenger kundenes hjelp nå for å ivareta smittevern om bord.

Betal med Brakar Billett
Vi vil inntil videre ta inn alle passasjerer via bakdørene i bussen. Vi anbefaler derfor fortsatt at våre kunder betaler med Brakar Billett. Alle barn som har skolekort må ha med dette når de reiser. I neste uke starter vi også salget av en ny type enkeltbillett på papir over skranke eller via bestilling, for å ivareta de som fortsatt synes mobilbillett er for vanskelig.

Kontaktperson Brakar:
Administrerende direktør Terje Sundfjord, mobil 99 22 90 93