Skip to main content

Fra i dag har vi sanntid på linje 200! Du vil nå se når bussen går fra sanntidsskiltene på Hønefoss Sentrum Stopp, i skiltene på bussene og under avgangstider i Brakar Reise.

Med sanntid vil du som reisende ha bedre kontroll over hvor bussen er. Bussene sender ut gps-signaler som blir omsatt til meldinger på skilter og skjerm i buss. Denne funksjonen er svært god å ha i de mest travle timene om morgenen og på ettermiddagen, samt på dager med utfordrende vei- og føreforhold, eller spesielle arrangementer som gjør at trafikken blir tettere enn vanlig.

Nå vil pendlere mellom Hønefoss og Oslo, og andre som benytter linje 200 også nyte godt av denne tjenesten. God tur!