Skip to main content

Fra 21. august kjører vi høstruter igjen. Vi sammenfatter de viktigste endringene som du bør være oppmerksom på under.

Ringerike
Nyhet: Flere avganger på linje 223 Hønefoss – Klekken – Hønefoss og 228 Morgenbøen – Hvervenmoen.

Kortere reisetid mellom Hønefoss og Drammen på hverdagene. Sjekk linje 100 Drammen – Vikersund – Hønefoss eller i helgene linje 101 Drammen – Mjøndalen – Hokksund -Vikersund.

Kongsberg
Fra 21. august kjører kun de gule bybussene gjennom Vestsiden med unntak av en avgang. Linje 115 med avgang 07.45 fra Kongsberg knutepunkt vil fortsatt kjøre denne strekningen.

Røyken og Hurum
Vi gjør særskilt oppmerksom på endringer på linje 81 Drammen – Midtbygda – Sætre og linje 85 Drammen – Tofte – Åsheim.

Kun skolebussene vil kjøre Mølleveien på Klokkarstua.

Midtfylket
Vær oppmerksom på endringer på linje 100 Drammen – Vikersund – Hønefoss og linje 101 Drammen – Mjøndalen – Hokksund – Vikersund.

Til/fra Drammen busstasjon benytter linje 100 og 101* følgende holdeplasser:

  • Bragernes Torg
  • Drammen sykehus
  • Fylkeshuset
  • Bacheparken
  • Åslyveien
  • Vårveien
  • Åssiden vgs

* Gjelder ikke skolebussen fra Drammen busstasjon kl. 06:15

Ingen påstigning i retning Drammen fra og med Vårveien.
Ingen avstigning i retning Hokksund før etter Vårveien.

Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker
Nyhet: Fire avganger Drammen – Hokksund pr time i rushtiden på hverdager.

Vi bedrer kollektivtilbudet mellom Drammen og Hokksund og forlenger linje 52 Drammen – Gulskogen – Mjøndalen til Hokksund på hverdagene.

Drammen
3 – 4 – 4N – 5 – 15 – 16 – 21 – 22 – 22N – 24 – 25 – 35 – 37 – 51 – 51N – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 62 – 63– 64 – 66 – 71 – 72 – 73 – 79 – 169

Hallingdal
301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306 – 307 – 310 – 320 – 321 – 330 – 331 – 333 – 334 – 336 – 337 – 338 – 339– 343 – 360 – 361 – 362 – 363

Hole og Ringerike
200 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 228 – 232 – 239 – 241 – 242 – 243 – 244– 251 – 252 – 253 – 254 – 260

Kongsberg og Numedal
401 – 403 – 405 – 407 – 410 – 412 – 415 – 417 – 418 – 419 – 420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 – 426 – 427– 428 – 429 – 430 – 431 – 434 – 435 – 436

Midtfylke
100 – 101 – 103 – 104 – 105 –106 – 107 –108 – 109 – 110 – 111 – 112 –113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118119 –120 – 121 – 122 –123 – 132 – 133 – 135 – 136 –137 – 138 –139

Røyken og Hurum
81 – 82 – 83 – 84 –85 – 86 –88 – 89