Skip to main content

4. januar legger vi om deler av busstilbudet i Kongsberg. Vi får én ny linje, samt at vi gjør en del endringer på bylinjene. Brakar HentMeg blir endret litt og vi utvider det til et større område.

Grunnen til at vi gjør dette er lave passasjertall i Kongsberg. Vi må derfor finne bedre måter å utnytte kollektivpengene vi har til rådighet. Sentrale deler av Kongsberg har en tett bykjerne med nærliggende boligområder. Mange går og sykle, men mange velger også å kjøre bil på korte strekninger. Det er derfor vanskelig for bussen å konkurrere i sentrum av byen. 

Linjesammensetningen i Kongsberg fra 4. januar vil dermed se slik ut:

Ny linje! 409 Kongsberg knutepunkt – Saggrenda vil gå alle hverdager mellom klokka 06.30 og 18.30.
Linje 401 endres til Lindbojordet og Gamlegrendåsen Sør. Her vil vi kjøre senere avganger lørdag kveld.
Linje 403 Kongsberg – Skollenborg får senere avgang på lørdag kveld.

To rushtidslinjer
405 Vibehaugen – Frydenbergåsen
vil kjøre i rushtid morgen og kveld. Utenfor denne perioden kan du reise med Brakar HentMeg. 
407 Kongsberg knutepunkt – Gamlegrendåsen N vil kjøre i rushtid morgen og kveld. Utenfor denne perioden kan du reise med Brakar HentMeg. 
Brakar HentMeg vil heretter fra/til holdeplass, og ikke hente deg på adresse. Vi utvider tilbudet til å omfatte Gamlegrendåsen N utenfor rushtid, men vil ikke lenger betjene Kapermoen. Reisende fra/til Kapermoen kan benytte linje 301 fra holdeplass Tislegård.


Endringer i HentMeg
HentMeg-tilbudet i Kongsberg er en suksess, og derfor vil det utvides til et større område enn i dag. På grunn av dette, og at noen områder har vært utfordrende å komme til på vinterføre, blir det samtidig endret slik at man kan bestille fra holdeplass til holdeplass i stedet for dør til dør.

HentMeg utvides til å omfatte Gamlegrendåsen nord. Det vil gi alle som reiser til/fra Gamlegrendåsen nord et kollektivtilbud også utenfor rush. Det blir også satt inn en ekstra buss for å drifte tilbudet.

HentMeg vil slutte å kjøre til/fra Kapermoen. Det er fordi veldig få har brukt tilbudet i dette området, men også fordi reisende til/fra Kapermoen få busstilbud på linje 301 fra holdeplass Tislegård.

Den største endringen for de som bruker HentMeg i dag er at tilbudet heretter vil være fra holdeplass til holdeplass, ikke fra dør til dør.  VI har fått mange gode tilbakemeldinger på dør-til-dør-tilbudet, men det var vanskelig å betjene om vinteren da det av og til var vanskelig å komme fram.

I tillegg til vanlige bussholdeplasser vil det derfor opprettes såkalt virtuelle holdeplasser som bussen også kan bestilles til og fra. Dette er faste punkter i byen som ikke har en fysisk holdeplass, men hvor bussen vil kunne stoppe for å hente og sette av passasjerer.