Skip to main content

Fra sommeren 2025 blir også Ringerike og Hole så godt som helelektrisk når ny kontrakt for busstjenester starter opp. Kontrakten er tildelt Vy Buss AS. 

Kontrakten trer i kraft 1. juli 2025 og har varighet i 13 år. Kontrakten dekker kommunene Ringerike og Hole. 

I den nye kontrakten skal det kjøpes inn 51 nye busser. 47 av disse vil være helelektriske mens de øvrige vil gå på biodrivstoff. Grunnen til at ikke alle er elektriske er at noen jernbaneunderganger er for lave for bruk av elektriske busser.

Stor milepæl

Dette er første gang vi får elbusser i dette området, og det er den siste av Brakars kontrakter som legger over til elektrisk drift etter at Drammen og Lier elektrifiseres fra og med denne sommeren. Det vil si at fra og med juli 2025, så vil nær alle busser som kjører for Brakar være fossilfrie, og nær 85 prosent utslippsfrie.

– Ved oppstart av kontrakten i Ringerike og Hole vil vi nå en stor miljømessig milepæl. Vi har mål om å redusere CO2-utslippene våre med 80 prosent innen utgangen av 2025, og gleder oss nå til å nå disse målene sammen med Vy Buss og Buskerud fylkeskommune, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

– Vy Buss er glade for at vi er med på reisen til en utslippsfri kollektivtrafikk i Brakar og Buskerud fylke. Vi ser i flere anbud at elektrisk drift kan være konkurransedyktig mot dieselbusser, sier adm. direktør Ole Engebret Moe Haugen i Vy Buss.

Bedre kundeinformasjon og bedre datafangst

I forbindelse med oppstart av den nye kontrakten, vil alle bussene på Ringerike og Hole også få på plass sanntid. Det vil si at passasjerene får oppdaterte og faktiske avgangstider opp i reiseplanleggerne og i app på linjene som kjører i dette området. 

I tillegg vil det være automatiske trafikktellinger, som sammen med sanntidssystemene vil sikre bedre data, som kan brukes til å planlegge og optimalisere rutetilbudet.

Økt sjåførsikkerhet

I dette anbudet har Brakar hele veien, i samarbeid med sjåførenes verneombud og tillitsvalgte, hatt søkelys på å få med så mye sikkerhet som mulig. Det er stilt krav om blant annet blindsonevarsel, utvendig 360-graders kamera, varsling for gående og syklende, frontkollisjonsvarsel, kollisjonsbeskyttelse for sjåfør og mulighet for fartsbegrensning i enkelte områder.

Tilgjengelighet for alle 

Alle bussene i den nye kontrakten vil være i henhold til gjeldende regler og krav for universell utforming, noe som vil sikre god tilgjengelighet for alle kundegrupper. Brakar stilte krav til økt kollisjonssikkerhet for sjåfører i dette anbudet, og alle busser blir utstyrt med ladepunkter for mobil ved setene.