Skip to main content
Brakar registrerte 9 059 099 reiser i 2021, mot 8 842 441 i 2020. Det tilsvarer en økning på ca. 2,6 prosent. Mot normalåret 2019 er det derimot en nedgang på ca. 3,5 millioner reiser, eller 28 prosent. ­­– Vi har fortsatt en vei å gå før vi er tilbake til normalen, men det går riktig vei, sier adm. direktør Terje Sundfjord.

Det er ingen tvil om at pandemien har påvirket reisevanene til innbyggerne i hele Buskerud. Størst tap av reiser ser vi i byområdene og på pendlerlinjer til og fra Oslo. Linje 200 Hønefoss-Oslo har for eksempel en nedgang på hele 44 prosent fra 2019, og i Drammen er nedgangen i antall bussreiser på 29,6 prosent.

– På de lange pendlerreisene mot Oslo/Akershus påvirkes antall reiser i større grad av bruk av hjemmekontor, mens det utenfor byene er mer skoleskyss og noe mer stabilt, sier Terje Sundfjord.

Skoletransport holder reisene oppe

På pendlerlinjene inn og ut av Drammen, fra for eksempel Eiker og Modum, ser vi ikke den samme nedgangen som inn og ut av Oslo. Dette skyldes sannsynligvis at det her er mye skoletransport til videregående skoler i Drammen, samt at tilbudet brukes av arbeidstakergrupper som i større grad ikke kan ha hjemmekontor, sånn som ansatte i skole, barnehage, butikk og helsevesenet.

I disse områdene har kundene også kommet raskere tilbake, og de fleste skoler har hatt fysisk undervisning i 2021.

Reisetallene for tidligere Nedre Eiker viser at det er dette området som ligger best an til å komme først tilbake til 2019-nivå. I 2021 endte antall reiser på 1,14 millioner, mot 1,22 i 2019. Veksten fra 2020 ligger på 21,5 prosent, og er bare 6 prosent bak 2019. Lier, Svelvik og Hallingdal hadde også god vekst sammenlignet med 2020, og er også på god vei tilbake til 2019-nivå.

Optimistisk på fremtiden

– Vi ser en vekst i alle områder fra 2020 til 2021, med unntak av i Drammen og linje 200. I disse områdene ligger antall reiser i 2021 fortsatt bak 2020, forteller Sundfjord, som likevel er optimistisk med tanke på fremtiden.

– Vi kommer nok til å se en varig endring med flere på hjemmekontor også når pandemien er over, alle kommer nok ikke tilbake til bussen. Vi tror imidlertid tendensen vi så før nedstengingen, der flere valgte kollektivt fremfor egen bil, sakte men sikkert vil komme tilbake. I tiden fremover skal vi jobbe videre for å legge til rette for at folk enkelt kan reise dit de vil, og bidra til at lokalsamfunn fungerer, og vi skal gjøre det på en måte som belaster miljøet minst mulig, sier Sundfjord.

Følger opp med kundeundersøkelser

Kundeundersøkelser høsten 2021 viser at bekymringer fra pandemien knyttet til hygiene og det å unngå folkemengder fortsatt er tydelig til stede i kundenes bevissthet.

– Vi vil følge opp med videre kundeundersøkelser fremover for å se om dette er varige tendenser, avslutter Sundfjord.

Reisetall, topp 10 linjer 2021

LinjeAntall reisende 2021
1. Linje 3 Kastanjesletta – Fjell1 803 074
2. Linje 51 Drammen - Solbergelva - Mjøndalen772 114
3. Linje 4 Bera - Kniveåsen589 142
4. Linje 71 Drammen - Lierbyen - Asker563 568
5. Linje 5 Vinnes - Tors vei514 690
6. Linje 61 Gulskogen - Lierbyen skole444 545
7. Linje 22 Bragernes – Konnerud – Svingen346 762
8. Linje 24 Bragernes - Konnerud - Eikerdelet339 172
9. Linje 101 Drammen - Vikersund/Hønefoss299 732
10. Linje 200 Hønefoss-Oslo259 931