Skip to main content

Tilgjengelighet

Brakar jobber for å ivareta kravet om universell utforming for kollektivtilbudet i Buskerud.

Rullestol

Alle bussene våre er utstyrt med rullestolrampe eller rullestolheis. Sjåføren skal bistå rullestolbrukere ved behov. Det er egne plasser med sikring/festeanordning til rullestol i bussene. Rullestoler skal alltid sikres.

Det er normalt plass til rullestoler med følgende maksimumsmål:

  • Lengde 130 cm
  • Bredde 75 cm
  • Vekt 300 kg

Barn og barnevogn

Du kan ha med barnevogn gratis på bussen så lenge det er plass om bord. Det er sjåføren som avgjør om det er plass, ut fra sikkerhetshensyn. 

Det er egne plasser til barnevogn i bussen. Barnevogn må alltid festes med festereimer eller holdes av en voksen for å stå trygt under transport. 

Regionbussene våre har barneseter for barn yngre enn tre år. Disse setene er best egnet for barn over seks måneder. Vi har begrenset antall barneseter på bussene, og kan ikke garantere for at det er noen ledige. Vi anbefaler derfor å ta med eget barnesete dersom barnet ditt er avhengig av dette. 

Blinde og svaksynte

Bussene våre er utformet med gode kontraster og er utstyrt med utvendige høyttalere som annonserer hvilken linje bussen kjører. 

På bussene våre annonseres neste holdeplass over høyttaler i tillegg til at det vises på skjerm. 

Svelvik-ferja

Ferja er universelt utformet i samarbeid med Norges Handikapforbund og Blindeforbundet. Alle passasjerfasiliteter er plassert på ett dekk, uten trapper eller heis. På dekk er to av parkeringsplassene reservert for forflytningshemmede, og ferja er i tillegg utstyrt med HC-toalett.

Ønsker du å vite mer om tilgjengelighet på reisen? Ta kontakt med vårt kundesenter.

Nettsiden

Her kan du lese tilgjengelighetserklæringen for brakar.no.

Dersom du har tilbakemelding knyttet til universell utforming av nettsiden vår, kan du sende oss en e-post på kundesenter@brakar.no.