Skip to main content

Brakar har hatt en vekst på to prosent på linje 200 så langt i år, sammenliknet med de første fem månedene i 2016. Veksten skyldes et effektivisert og forbedret tilbud, utviklet i tråd med publikums ønsker, der noen stoppesteder har blitt fjernet for å få bussen raskere fram.

Linje 200 mellom Hønefoss og Oslo er en viktig pendlerlinje. Fram til 2016 opplevde Brakar noe publikumssvikt på linja, og derfor ble det høsten 2016 gjort endringer for å snu trenden. Ettersom 70 prosent av de reisende med linje 200 er arbeidspendlende mellom Hønefoss-området og Oslo har stikkerne til Utstranda og Fornebu blitt fjernet. Hovedhensikten har vært å få linjen til å bli et effektivt og attraktivt tilbud for de som skal til og fra jobb.

Endringene har virket. I perioden januar-mai 2017, er antallet reisende økt med to prosent sammenliknet med samme periode i 2016. Dette er til tross for at tre prosent av markedet på linja altså er tatt bort ved at Brakar ikke betjener Utstranda og Fornebu.

Hyggelig med god respons
– Det er gledelig å se at tiltak som er i tråd med vår vedtatte strategi fungerer så godt og får så god respons fra kundene, kommenterer Terje. Våre busser skal gå oftere, raskere og følge samme trasé på alle avganger. Og det er det vi har fått til her, med en nedkorting i reisetid pluss økning fra 22 til 27 avganger på hverdager, fortsetter han. Endringene som er gjort er også et resultat av god dialog med publikum. Det gjengående ønsket fra pendlere bosatt i Hønefossområdet er en mer effektiv linje. Med en mer effektiv linje på plass har linje 200 blitt et mer attraktivt alternativ til bilen for flere personer i området.

Høy kundetilfredshet
Brakar har også gjennomført en tilfredshetsmåling blant kundene på linje 200 i løpet av vinteren/våren. Den viser at 94 prosent av kundene er svært tilfreds eller tilfreds med busstilbudet Oslo – Hønefoss. De seks prosentene som ikke er fornøyd oppgir temperatur om bord som hovedgrunn til at de ikke er fornøyd. Dette har Brakar i samarbeid med Nettbuss jobbet for å forbedre.